Download
t he tyler group n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FÆRRE MULIGHEDER SET FOR UDENLANDSKE INFORMANTER, post ref 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FÆRRE MULIGHEDER SET FOR UDENLANDSKE INFORMANTER, post ref 3

FÆRRE MULIGHEDER SET FOR UDENLANDSKE INFORMANTER, post ref 3

131 Views Download Presentation
Download Presentation

FÆRRE MULIGHEDER SET FOR UDENLANDSKE INFORMANTER, post ref 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. the TYLER GROUP post ref 34933807437 TTG http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 2. FÆRRE MULIGHEDER SET FOR UDENLANDSKE INFORMANTER Source Indledendeforventninger at Dodd-Frank whistleblower bounty program ville have bred rækkeviddeharværetdæmpetaf SEC regelfastsættelseognyligeretssager. Mensaktuelle whistleblower data er alt for knappedragesmeningsfuldekonklusioneromtendenser, tyderretligeudviklingpå, at vordendeudenlandskeinformanterstår over for en langrækkehindringer for indsamling en dusør, somkanreducereantalletafudenlandske tips modtagesaf SEC. http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 3. Antalletafudenlandskeinformanterrapporteretaf SEC Hidtil, er ca. 10 procentaf SEC whistleblower aktivitet i 2011 og 2012 kommetfraudlandet. For beggeårkomlangtdetstørsteantaludenlandske tips fraStorbritannienog Kina. Med hensyntilemne, enkeltstørstekategorien tips involveretfordringerfinansiellerapporteringforseelse. Om udenlandskebaseret tips vilfortsatudgør 10 procentafsamletkantændedelvisudenlandskeinformanterevnetil at faktiskindsamledusører. • Voksende hindringer for udenlandske informanter Siden vedtagelsen af Dodd-Frank-loven i 2010, er hindringer for udenlandske informanter indsamling belønninger steget. Selvom nogle restriktioner er resultatet af SEC regelfastsættelse, pålagt andre seneste udvikling i retspraksis. http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 4. SEC regler begrænse udenlandske dusører. SEK regel-baserede restriktioner på udenlandsk informanter at opnå priser er som følger: • Først, rapportere krænkelser af udenlandsk lovgivning ikke vil resultere i betaling. SEC begrænset sit program til de love, den havde kompetence til at håndhæve. Derfor, "indsendelse skal vedrøre en krænkelse af de føderale værdipapirlovgivningen, eller en regel eller forordning udstedt af Kommissionen." • Andet, udenlandske informanter, der først reagerer på anmodninger fra udenlandske embedsmænd inden rapportering til sek, kan ikke være berettiget. Således, hvor SEC anmoder om bistand fra en udenlandsk myndighed til at indhente oplysninger, og den udenlandske myndighed igen sender en forespørgsel til en af sine beboere, SEC vil ikke behandle indgivelse som "frivillige". http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 5. Tredje, udenlandske informanter, der leverer oplysninger til SEC kan risikere strafferetlige sanktioner for ulovligt videregive oplysninger til myndigheder uden for deres egne grænser. For eksempel, under Kina stat hemmeligholdelse love, kan en kinesisk statsborger giver whistleblower oplysninger til sek, være underlagt straf "i henhold til loven." Andre jurisdiktioner, som Frankrig har såkaldte "blokerende vedtægter" forbyder offentliggørelse af økonomiske, kommercielle eller økonomiske oplysninger, som kan udgøre bevismateriale i en udenlandsk sager, herunder sek undersøgelser. • Fjerde, SEC kan give the whistleblower identitet til udenlandske tjenestemænd uden varsel til informanten. SEC bemærker, at "Kongressen udtrykkeligt tilladt os at videregive whistleblower-identificerende oplysninger, dog med begrænsninger... http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 6. i afsnittet 21F(h)(2)" og konkluderer, at det ville være uforeneligt med Kongressens hensigt eller "ordentlig udøve vores retshåndhævende beføjelser til at kræve af reglen, [SEC] personale anmelde en whistleblower før enhver autoriseret videregivelse...." • Femte, udenlandske embedsmænd og ansatte i udenlandske statsejede virksomheder, er berettigede til sek whistleblower awards. SEC udelukket udenlandske embedsmænd og medarbejdere i statsejede enheder fordi whistleblower uddeler til disse personer kan "skabe... den opfattelse, at USA blander med udenlandske suverænitet...." http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 7. Seneste retspraksis begrænser eksterritorial anvendelse af amerikanske værdipapirer love. For at indsamle en dusør, skal en fremmed-baserede whistleblower pege på en krænkelse af amerikanske føderale værdipapirlovgivningen. Men SECS evne til med held påstår krænkelser mod udenlandske ledere har været begrænset med for nylig i visse henseender. For eksempel, i februar afskediget en federal district court dommer i Manhattan SECS klage over et udenlandske executive i SEK v. Sharef. SEC hævdede, at ledere af et tysk firma betalt US$ 100 millioner til top embedsmænd i Argentina at vinde kontrakter. Domstolen afviste administrerende trods hans påståede deltagelse i en telefonsamtale, opfordre andre i virksomheden til at imødekomme kravene fra argentinske embedsmænd og foretage betalinger. Dommeren fandt, at den udøvende rolle i bestikkelse var "tangerer i bedste fald", fordi han hverken tilladelse til bestikkelse, instrueret http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 8. dækker ups eller forberedt falske regnskaber, hvilket resulterer i utilstrækkelig "minimum kontakter" med USA til at udøve jurisdiktion over ham En anden federal district court i februar – denne gang i Chicago – ydes tiltaltes bevægelse for summarisk dom afskedige sek hævder i SEK v. Benger. SEC opkrævet overtrædelser af de føderale værdipapirlovgivningen mod finansielle tjenesteydelser virksomhedens distribution agenter og depotet agenter, påstand om at sagsøgte hyret sælgende agenter, der målrettet ældre borgere i udlandet og "snydt dem ved hjælp af fyrrummet taktik." I affærdiger påstandene, konstaterede Retten, at alle relevante salg blev fuldbyrdet i Brasilien, dvs. uden for USA. Retten fulgte de seneste højesterets domme at "det er... kun transaktioner i værdipapirer noteret på indenlandske udvekslinger og indenlandske transaktioner i andre værdipapirer" der gælder for de føderale værdipapirlovgivningen omtvistede. http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 9. Fordi alle købsaftaler blev dannet i USA, konkluderede Retten, at køb af andel ikke var indenlandske transaktioner og at USA 's føderale værdipapirlovgivningen ikke fandt anvendelse. Endelig, i Asadi tilfælde af Texas, en såkaldt whistleblower indgivet appel hævde, at han blev fyret i strid med Dodd-Frank whistleblower anti-retaliation beskyttelse for rapportering Foreign Corrupt Practices Act krænkelser uden for USA. US District Court for Southern District of Texas afviste Asadis retssag, konkludere, at en nylig USA 's højesteret afgørelse udelukket anvendelsen af anti-retaliation bestemmelser til at gennemføre uden for USA. Om appel hævdede Asadi at Dodd-Frank anti-retaliation bestemmelser beskytter medarbejdere rapportering krænkelser inden for jurisdiktion af SEC, herunder i fremmede lande. http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 10. April 19 fremførte Asadis tidligere arbejdsgiver appellen skal forkastes baseret på Supreme Court's April 17 herskende i Kiobel, som afholdt, formodning imod eksterritorialitet anvendt til fremmede erstatningsret statutten forældet krav.Den tidligere arbejdsgiver advokat argumenterede for, at her, "[t] han district court udtalelse under revision i denne appel ligeledes påberåbt formodning imod ekstraterritorialitet i at nå sin dom. MenshverkenSharefellerBengertilfældeinvolveretinformanter, repræsentererbådetilfældehvor SEC mislykkedes i sine forsøgpå at anvendeføderaleværdipapirlovgivningenuden for USA. Asadiappel, der indebærer en udenlandsk whistleblower, rejser de sammespørgsmål. HvisAsadifalder i tråd med SharefogBenger, kantrerepræsenterer en tendens, der kanhæmmeudenlandskeinformanterviljetil at trædefremogvilsikkertforhindrederesevnetil at indsamledusører. http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50

 11. I sum, den exterritorial rækkeviddeaf SEC'S whistleblower program kanvære mere begrænsede end oprindeligtforestillet, som et resultataf SECS egen regel gørogpågrundafdomstolenesuvilje mod at anvendeosføderaleværdipapirer love såbredtsom SEC gerne. http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba68e615-9915-4f1c-a382-c0293fc19a50