ENGAGEMENT A EXPERIENCE - PowerPoint PPT Presentation

karina-duran
engagement a experience n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENGAGEMENT A EXPERIENCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENGAGEMENT A EXPERIENCE

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
ENGAGEMENT A EXPERIENCE
69 Views
Download Presentation

ENGAGEMENT A EXPERIENCE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ENGAGEMENT A EXPERIENCE ANEB KUDY MÍŘIT KDYŽ CHCETE ZAUJMOUT

  2. TRADIČNÍ REKLAMA „RUŠÍ“

  3. ENGAGEMENT = ZAPOJENÍINFORMACE VE SPRÁVNÉ CHVÍLIZÁBAVA, KTEROU S POTĚŠENÍM KONZUMUJEME, ZAPOJUJEME SE DO NÍ, ČI JÍ AKTIVNĚ ROZŠIŘUJEME

  4. AKCELERÁTOR TOHOTO PŘÍSTUPU JE DIGITÁLNÍ SVĚT.

  5. NAŠE VNÍMÁNÍ ZNAČEK JE DÁNO NAŠÍ ZKUŠENOSTÍ S NIMI.

  6. EXPERIENCE = ZKUŠENOSTNEJLEPŠÍ ZPŮSOB JAK NAVÁZAT EMOCIONÁLNÍ SPOJENÍ MEZI ZNAČKOU A SPOTŘEBITELEM JE SETKÁNÍ TVÁŘÍ V TVÁŘ

  7. Slyšel jsem, ale zapomněl jsem • Viděl jsem a zapamatoval jsem si • Zažil jsem a pochopil jsem • Konfucius • Člověk si zapamatuje 20 % slyšeného • Viděného si zapamatuje 50 % • Ale ukládá si až 75 % silných emočních prožitků • Moderní psychologie