Technologie
Download
1 / 9

TECHNOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation


  • 70 Views
  • Uploaded on

2 . Opracování materiálů - ruční. H. Prvky a geometrie řezného nástroje. Transformace úhlových prvků a její využití změna ve velikosti úhlu hřbetu α a čela γ , resp. řezného úhlu δ provádí se odklonem břitu od roviny kolmé na  vektor rychlosti. TECHNOLOGIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TECHNOLOGIE' - karim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Technologie

2. Opracování materiálů - ruční

H. Prvky a geometrie řezného nástroje

Transformace úhlových prvků a její využití

změna ve velikosti úhlu hřbetu αa čela γ, resp. řezného úhlu δ

provádí se odklonem

břitu od roviny kolmé

na vektor rychlosti

TECHNOLOGIE

Obr. 1. transformace úhlů


Technologie1

2. Opracování materiálů - ruční

H. Prvky a geometrie řezného nástroje

Transformace úhlových prvků a její využití

tímto dochází ke zvětšení úhlu čela γ

zmenšení řezného úhlu δ

skutečný úhel břitu β přitom zůstává stejný

pozitivním výsledkem transformace je:

menší odpor proti vnikání nástroje do materiálu

menší energie potřebná na oddělení třísky

snížení hladiny hluku při obrábění

TECHNOLOGIE


Technologie2

2. Opracování materiálů - ruční

H. Prvky a geometrie řezného nástroje

TECHNOLOGIE

Transformace úhlových prvků a její využití

s vzrůstajícím úhlem narůstá šířka třísky

tato je přímo úměrná spotřebované energii

proto se v praxi používá hodnota tohoto úhlu < 15°

příklady: gilotina, kruhadlo na zelí, šavle


Technologie3

2. Opracování materiálů - ruční

H. Prvky a geometrie řezného nástroje

TECHNOLOGIE

Proces oddělování třísky

celý proces je doprovázen třením, které vzniká mezi:

třískou a čelem nástroje

hřbetem nástroje a obrobenou plochou

bočním ostřím a bočními obrobenými plochami v řezné spáře


Technologie4

2. Opracování materiálů - ruční

H. Prvky a geometrie řezného nástroje

Proces oddělování třísky

TECHNOLOGIE

proces oddělování třísky

pěchování obrobené plochy

Obr. 2. oddělování třísky


Technologie5

2. Opracování materiálů - ruční

H. Teoretické metody stanovení řezného výkonu

TECHNOLOGIE

metody teoretického výpočtu řezného výkonu

Analytická metoda (tzv. všeobecný zákon řezání)

Technologicko-statistická metoda

Objemová metoda

Metoda tabulkové síly


Technologie6

2. Opracování materiálů - ruční

H. Teoretické metody stanovení řezného výkonu

TECHNOLOGIE

Otázky:

Co je pozitivní transformace řezného úhlu?

Kde vzniká tření při procesu obrábění ve spáře?

Napište alespoň dvě metody výpočtu řezného výkonu.


D kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST

Použité zdroje:

KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Technologie pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 80-859-2074-3.

JAN VARKOČEK, Miroslav Rousek. Dělení, obrábění a tváření materiálů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. ISBN 80-715-7230-6.

PERŠIN, M., 2007. Energetické podmínky při řezání materiálů na bázi dřeva.Brno, Diplomová práce MZLU v Brně, 80 s.

VARKOČEK, J. Obr. 1. transformace úhlů

VARKOČEK, J. Obr. 2. oddělování třísky