html5-img
1 / 38

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „SŁOŃCE” przy ZSZ WOLSZTYN

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „SŁOŃCE” przy ZSZ WOLSZTYN. Jak możesz pomóc innym?. Możesz być czyimiś nogami Możesz być czyimiś rękami Możesz być czyimiś oczami. FOTOWIZYTÓWKA SZKW. MUZYCZNA POCZTÓWKA DPS 09.06.2009r. WYJAZD NA KASZUBYZ DPS lipiec 2009. DZIEŃ MISIA SP nr 3 – 25.11.2009r.

karik
Download Presentation

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „SŁOŃCE” przy ZSZ WOLSZTYN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „SŁOŃCE” przy ZSZ WOLSZTYN

 2. Jak możesz pomóc innym?

 3. Możesz być czyimiś nogami Możesz być czyimiś rękami Możesz być czyimiś oczami

 4. FOTOWIZYTÓWKA SZKW

 5. MUZYCZNA POCZTÓWKADPS 09.06.2009r.

 6. WYJAZD NA KASZUBYZ DPS lipiec 2009

 7. DZIEŃ MISIA SP nr 3 – 25.11.2009r.

 8. MIKOŁAJKOWE CZYTANIE BAJEKSP nr 3 – 07.12.2009r.

 9. MIKOŁAJKI W DPS08.12.2009r.

 10. MIKOŁAJKOWY KONCERTSP nr3 – 14.12.2009r.

 11. KONCERT ŚWIATECZNY ZSZ17.12.2009r.

 12. WIGILIA NA WOLSZTYŃSKIM RYNKU 18.12.2009r.

 13. KONCERT DPS29.12.2009 r.

 14. SPOTKANIE OPŁATKOWE DPS29.12.200 r.

 15. TYDZIEŃ PRZYJAŹNI, SYMPATII, ŻYCZLIWOŚCI. MIŁOŚCI, ŻYCZLIWOŚCI I UŚMIECHU15.02-19.02.2010r.

 16. DZIEŃ KOBIET DPS08.03.2010r.

 17. KURS PIERWSZEJ POMOCYOd 10.03.2010r. zajęcia prowadzone przez p. Wrzosa (KPPSP Wolsztyn)‏

 18. PRZYGOTOWANIE I ROZDANIE PANIOM ŚWIĄTECZNYCH KARTEK (30.03.2010r.) DPS

 19. ZBIÓRKA PIENIĘDZY 16.04.2010r. Zbieraliśmy pieniądze na rzecz Dominika Młynkowiaka

 20. ŚWIATECZNE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCIBiedronka, Netto, Inter Kram a także teren naszej szkoły

 21. ZBIÓRKI ODZIEŻY DLA SCHRONISKA (03-04.11.2010r.)‏

 22. KURS WOLONTARIUSZA MEDYCZNEGO06.11.2010r.

 23. MIKOŁAJKI DPS (06.12.2010r.)‏

 24. KONCERT W SP3 (17.12.2010r.)‏

 25. KONCERT W DPS (20.12.2010r.)‏

 26. KOLĘDOWANIE W DPS (22.12.2010r.)‏

 27. PRACA Z DZIEĆMI(świetlica SP nr 3)‏

 28. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 29. KURS WOLONTARIUSZY cz.2

 30. WIZYTY W KLASACH 2010/2011

 31. ZBIÓRKI NAKRĘTEK

 32. DZIEŃ KOBIET W DPS (08.03.2011r.)‏

 33. DZIEŃ WOLONTARIATU 16.06.2011r.

 34. DZIEŃ CHŁOPAKA 30.09.2011r.

 35. ZBIÓRKI (nakrętek, odzieży, żywności dla zwierząt ze schroniska) 21.10 - 28.10.2011r.

 36. Pamiętaj ! Pomaganie wzmacnia !!!

 37. SERDECZNE „DZIĘKI” OSOBOM,KTÓRE WSPIERAJĄ NAS W NASZYCH DZIAŁANIACH… ZAPRASZAMY DO WSPÓLPRACY ! kontakt – pedagog szkolny Monika Kubala - Matuszewska pokój 111

More Related