Cykel information agneta nordstr m
Download
1 / 22

Cykel information Agneta Nordström - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Cykel information Agneta Nordström. Utmaningar. Trängsel Tillgänglighet Hälsa och miljö Säkerhet. Utgångspunkter. Kapacitets- utredningen Infrastruktur- propositionen Fyrstegs- principen. Fyrstegsprincipen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cykel information Agneta Nordström' - kareem-sellers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cykel information agneta nordstr m
CykelinformationAgneta Nordström


Utmaningar

 • Trängsel

 • Tillgänglighet

 • Hälsa och miljö

 • Säkerhet


Utgångspunkter

 • Kapacitets-utredningen

 • Infrastruktur-propositionen

 • Fyrstegs-principen


Fyrstegsprincipen

 • Steg 1 – Tänk om Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt

 • Steg 2 – OptimeraÅtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon

 • Steg 3 – Bygg omBegränsade ombyggnadsåtgärder

 • Steg 4 – Bygg nyttNyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder


Bakgrund

 • Cykelstrategier och handlingsplaner 2000 och 2007

 • Inte förväntad effekt

 • Ny cykelstrategi och handlingsplan 2011-2012


Cykelstrategi

 • Cykling ett eget trafikslag/färdsätt

 • Utveckling av cykel som fordon

 • Stor potential i större tätorter – fokusera där

 • Samla, dela och utveckla kunskap


Cykelstrategi

 • Stärk cyklingens roll i planeringen; t ex cykelplaner, cykelbokslut på flera nivåer

 • Samverkan

 • Överväg styrmedel t ex för parkering

 • Förbättra drift och underhåll

 • Pröva nya angreppssätt när det gäller säkerhet

 • Förbättra underlag; NVDB, RVU, flödesmätningar


Vem gör vad?

 • Transportstyrelsen svarar för regelverk, tillstånd och tillsyn.

 • Trafikanalys granskar, analyserar, följer upp och utvärderar. Svarar för officiell statistik.

 • Trafikverket planerar, förvaltar och utvecklar statens infrastruktur.


Vad gör Trafikverket?

 • 50 mil ny cykelväg längs med det nationella vägnätet (800 mil), inklusive några gång- och cykel-tunnlar

 • 500 cykelparkeringar vid strategiska kollektivtrafiknoder, d v s busshåll-platser

  (enligt gällande12-årig transportplan)


Vad gör Trafikverket?

 • Arbete påbörjat med att lägga in uppgifter om cykelvägnät i den nationella vägdatabasen, NVDB

 • Fortsatt utveckling av modeller för att bedöma nytta av investering i cykelinfrastruktur

 • Översyn av vägars och gators utformning (VGU)

 • Arbetar med en åtgärdsstrategi för säkrare cykling

 • Säkrar att cykelfrågorna hanteras på ett bra sätt vid utveckling av nya vägar

 • Tagit fram förhållningssätt och tillämpning för vägvisning av turistcykling


 • Alla kommunerna inkom med önskemål på cykelinfrastruktur

 • Om allas önskemål skulle infrias ca 900 mnkr

 • Särkilt avtal tecknades med totalsumma 225 mnkr

 • Kommunerna finansierar 50% av totalsumman

 • Regional plan finansierar 25% av totalsumman

 • Regionala utvecklingsmedel finansierar resterande 25%.

 • Trafikverket valde kommunernas första och andrahands val om ekonomin tillät.


Samverkan

 • Dialog med länsplaneupprättare i samband med revidering av långsiktiga åtgärdsplaner

 • Dialog med regionala kollektivtrafik-myndigheter

 • Samverkar nationellt och regionalt, t ex den här konferensen och SATSA

 • Sammanställer kunskapsläget och kunskapsbehov och för en dialog med andra aktörer om förutsättningar att bygga upp ett nationellt kunskapscentrum


2 + 1 väg

 • Utveckla bättre lösningar

 • Säkerhet och tillgänglighet viktigt

Källa RamböllAnsvarsfördelning

 • Kommuner

 • Planering och genomförande av åtgärder i kommuner

 • Trafikverket

 • Planering för att utveckla det statliga nationella vägnätet, 800 mil, samt genomförande av åtgärder för statligt vägnät

 • Planering och genomförande av drift och underhåll för statligt vägnät


Ansvarsfördelning

 • Länsplaneupprättare

 • Planering för cykelvägar längs övrigt statligt vägnät, 9000 mil

 • Planering av åtgärder som kräver statlig medfinansiering till kommuner


Vägledning

 • Vägledningar för cykelplaner och cykelbokslut

  • Lokala planer – förutsättningarna varierar men bra underlag finns

  • Regionala planer – förslag till struktur

  • Nationell nivå – långsiktiga åtgärdsplaner


Cykel i samhällsplaneringen

www.trafikverket.se/cykelplanering


1/5 del av Sveriges befolkning cykelpendlar minst 4 ggr i veckan

½ av dessa fortsätter även på vintern!

 • Andracykels genombrott

 • En för pendling

 • En för motion

Cykeltävlingarna

slår rekord i deltagande andel

Dubbdäck storsäljer!

Hälsa


Summering

 • Mer gång, cykel och kollektivtrafik i staden

 • Hela resan

 • Vi behöver se cykel som ett eget transportsättad