slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Małgorzata Skupińska Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków WFOŚiGW w Łodzi wrzesień 2012 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Małgorzata Skupińska Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków WFOŚiGW w Łodzi wrzesień 2012 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Małgorzata Skupińska Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków WFOŚiGW w Łodzi wrzesień 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Seminarium „Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwości i koszty”. w ramach kampanii antyazbestowej finansowanej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ UE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Małgorzata Skupińska Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków WFOŚiGW w Łodzi wrzesień 2012 r.' - kareem-bryan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Seminarium„Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwości i koszty”

w ramach kampanii antyazbestowej finansowanej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ UE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Zasady dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

Małgorzata Skupińska

Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków

WFOŚiGW w Łodzi

wrzesień 2012 r.

slide5

Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGWw Łodzi w latach 2008 – 2011 na zadania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (łącznie ok. 30,4 mln)

Ogółem podpisano w tym okresie 40 umów o dofinansowanie z czego:

16 umów dotacji na łączną kwotę 2.083.976,74 zł (azbest i mogilniki)

24 umowy pożyczek na łączną kwotę 28.322.067,80 zł.

slide6
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
katalog kwalifikacji koszt w dla zada zwi zanych z usuwaniem wyrob w zawieraj cych azbest

Kwalifikowane do dofinansowania są kosztyusuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest tj.

 • demontażu tych wyrobów,
 • przygotowania do transportu,
 • transportu,
 • unieszkodliwienia poprzez składowanie lub poprzez inne dopuszczalne metody przetwarzania.
Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
prawo ochrony rodowiska art 403
Prawo ochrony środowiska – art. 403
 • ust. 4 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (…), może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
 • 1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • a) osób fizycznych,
  • b) wspólnot mieszkaniowych,
  • c) osób prawnych,
  • d) przedsiębiorców;
 • 2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
 • ust. 5. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.
 • ust. 6 Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
slide17

„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest”

www wfosigw lodz pl dzi kuj za uwag
www.wfosigw.lodz.pl

-Dziękuję za uwagę-