rola i funkcje oceny l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROLA I FUNKCJE OCENY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROLA I FUNKCJE OCENY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

ROLA I FUNKCJE OCENY - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

ROLA I FUNKCJE OCENY. OPRACOWAŁ: MICHAŁ JEMIOŁO. Obowiązkiem nauczyciela jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków, aby mógł odnosić sukces na miarę swoich możliwości. Co mówi r ozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROLA I FUNKCJE OCENY' - allison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rola i funkcje oceny

ROLA I FUNKCJE OCENY

OPRACOWAŁ:

MICHAŁ JEMIOŁO

slide2

Obowiązkiem nauczycielajest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków, aby mógł odnosić sukces na miarę swoich możliwości.

slide4

Według rozporządzenia MEN główną ideą oceniania jest wspieranie rozwoju ucznia.

ocena powinna by
OCENA POWINNA BYĆ:
 • Obiektywna
 • Niezawodna
 • Symptomatyczna
 • Prognostyczna
 • Uzasadniona
 • Jawna
slide10

OCENIANIE-proces, który wspomaga pracęnauczycieli i rodziców w sprawnym i mądrym wprowadzaniu w dorosłe życiemłodego pokolenia.

slide12

Przedmiotem oceny są:

 • wiadomości
 • umiejętnościi nawyki
 • poprawnośćlogicznego myślenia
slide14

Główne cele oceniania:

 • Diagnozowanie
 • Informacja o efektywności procesu nauczania
 • Różnicowanie i klasyfikowanie uczniów
 • Upowszechnienie osiągnięć uczniów
 • Ewaluacja programów nauczania
slide16

Podstawowe role oceny:

 • dydaktyczna
 • wychowawcza
 • społeczna
slide18

Funkcje oceny:

 • selekcyjna
 • wychowawcza
 • dydaktyczna
 • diagnostyczna
slide19

Funkcje oceny:

 • motywacyjna
 • kontrolna
 • metodyczna
 • informacyjna
slide21

Pożądane funkcje oceny:

 • funkcja instruktażowa
 • funkcja motywacyjna
 • funkcja afirmacyjna
 • funkcja informacyjna
 • funkcja diagnostyczna
slide23

Ocena szkolna daje nauczycielowi szerokie możliwości wyrażania własnegostosunku do osiągnięć lub niepowodzeń uczniów.

slide25

Korzyści ucznia wynikające z procesu oceniania:

 • Poznanie własnych możliwości
 • Kształtowanie zainteresowań
 • Budowanie właściwej motywacji
 • Rozwój psychospołeczny
 • Nabywanie wiedzy
slide27

Cele nowoczesnego oceniania:

 • Diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych
 • Obserwowanie rozwoju ucznia
 • Dostarczanie informacji zwrotnej
 • Wspieranie rozwoju
 • Rozbudzanie motywacji uczenia się.
slide28

Cele nowoczesnego oceniania:

 • Uczenie systematyczności, organizacja uczeniasię
 • Kształtowanie obrazu samego siebie
 • Uświadamianie oceny jako elementu rzeczywistości
 • Uczenie umiejętności oceny, korzystania zniej
slide29

Cele nowoczesnego oceniania:

 • Wdrażanie do samooceny
 • Sprawdzanie wiadomości i umiejętności
 • Przygotowanie do „zdrowej rywalizacji"
 • Wdrażanie do przestrzegania norm,zasad funkcjonujących w różnychorganizacjach
slide30

Cele nowoczesnego oceniania:

 • Rozpoznawanieuzdolnień, zainteresowań,predyspozycji.
 • Gromadzenie informacji
 • Psychiczne wzmacnianie ucznia(wskazywanie „mocnych" stron).
 • Niwelowanie stresu, lęku, agresywnychzachowań.
slide32

Ocenę należy formułować w sposób:

 • obiektywny
 • jawny
 • konstruktywny
 • mobilizujący do dalszej pracy
slide34

Komunikowanie oceny powinno być:

 • Uzasadnieniem
 • Wyjaśnieniem
 • Wskazówką
slide36

Jan Szpet proponuje stosowaniezasad:

 • zasada klarowności i konsekwentnego stosowania kryteriów przy szczególnych ocenach
 • zasada równości uczniów wobec ustalonych kryteriów
slide38

Cechy oceniania nakierowanego na ucznia:

 • Zasadniczym celem każdego systemu oceniania uczniów powinno być promowanie rozumnej nauki.
 • Ocena powinna skłaniać uczniów do autentycznego wysiłku, umacniać motywację izaangażowanie w zajęciach.
slide39

Cechy oceniania nakierowanego na ucznia:

 • Ocena powinna uwierzytelnić i odzwierciedlać uzdolnienia oraz osiągnięcia uczniów w miarę realizacji programu szkolnego.
 • Oceny powinny być formułowane w klasie w sposób ciągły, tak, aby dostarczyć świadectwa indywidualnego rozwoju uczniów na przestrzeni czasu.
slide40

Cechy oceniania nakierowanego na ucznia:

 • Ocenianie powinno opierać się na logicznych, czytelnych zadaniach, zgodnych z przyjętym programem i zasobem wiedzy dostarczanym przez nauczyciela w toku zajęć.
 • Ocenianie powinno być uczciwe i sprawiedliwe dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze osiągnięcia, wygląd, pochodzenie, poglądy, zachowanie itp.
slide41

Cechy oceniania nakierowanego na ucznia:

 • Ocenianie powinno analizować motywacje, postawy i efektywne reakcje uczniów w stosunku do programu nauczania, jak również ich zdolności poznawcze, strategie uczenia się i wiedzę.
 • Ocena powinna uwzględniać prezentacje, portfolia i rozmaite dokonania uczniów w celu wszechstronnego zaprezentowania zachowań i osiągnięć.
slide42

Cechy oceniania nakierowanego na ucznia:

 • Pomiędzy ocenianą aktywnością ucznia i wynikiem oceniania powinien istnieć jasny, zrozumiały i bezpośredni związek.
slide44

Kodeks etycznego oceniania:

 • Powiadom uczniów o celu, dacie, zakresie programowym i formie planowanej ewaluacji osiągnięć oraz normach wymagań, jakie powinni spełnić.
 • Nie wybiegaj w sprawdzaniu poza wiadomości i umiejętności, które uczniowie mieli okazję opanować w szkole lub poza szkołą. Upewnij się, że forma zadań jest im znana i została odpowiednio przećwiczona.
slide45

Kodeks etycznego oceniania:

 • Unikaj nie sprawdzonych narzędzi pomiaru oraz narzędzi, co do których masz istotne wątpliwości, a narzędzia i procedury standaryzowane stosuj dokładnie według instrukcji.
 • Przeciwdziałajstresowi egzaminacyjnemu uczniów, szanuj ich godność i prawa.
slide46

Kodeks etycznego oceniania:

 • Otocz opieką uczniów mających szczególnetrudności z udziałem w sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć, nie obniżając wszakże obiektywizmu ewaluacji. Nie wykluczaj z egzaminu żadnego ucznia bez ważnego i jawnego powodu.
 • Zapobiegaj nieuczciwości uczniów w toku sprawdzania i oceniania osiągnięć.
slide47

Kodeks etycznego oceniania:

 • Ujawnij uczniom reguły punktowania, obliczania i interpretacji wyników sprawdzania ich osiągnięć, a także ewentualne odstępstwa od tych reguł i przyczyny odstępstw.  
 • Wyniki oceniania przedstawiaj zawsze z komentarzem na temat sposobu ich uzyskania i z ostrzeżeniem o ich przybliżonej wiarygodności. Uczciwie przyznaj się do własnych pomyłek i rozczarowań.
slide48

Kodeks etycznego oceniania:

 • Unikaj czynienia porównań na niekorzyść słabszych uczniów.Przedstawiaj głównie ich osiągnięcia, a nie brak osiągnięć. Ogranicz komentarze przed frontem klasy na temat niepowodzeń poszczególnych uczniów, zachowaj dyskrecję.