slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kommunalvalg for alle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kommunalvalg for alle - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Kommunalvalg for alle. Dagsorden for workshoppen Velkomst og udgangspunkt Handicapkonventionen – hvad siger den, hvordan kan den bruges og hvad gøres på nationalt niveau Hvad kan der gøres lokalt og arbejdes med i DH-afdelingerne?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kommunalvalg for alle' - kare


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunalvalg for alle
Kommunalvalg for alle

Dagsorden for workshoppen

 • Velkomst og udgangspunkt
 • Handicapkonventionen – hvad siger den, hvordan kan den bruges og hvad gøres på nationalt niveau
 • Hvad kan der gøres lokalt og arbejdes med i DH-afdelingerne?
 • ”Summespørgsmål” – ”Hvad kan DH-afdelingerne arbejde med og hvordan?”
 • Opsamling
velkomst og udgangspunkt
Velkomst og udgangspunkt
 • Kommunalvalg 19. november 2013 – politisk prioriteret tema i 2013
 • Det handler om deltagelse på lige vilkår
 • Arbejdet er vigtigt i forhold til valg men også for de generelle muligheder for deltagelse i det politiske, kulturelle og sociale liv
 • Der arbejdes med temaet både centralt og lokalt – vi starter med handicapkonventionen og det centrale og herefter handler det om, hvad der kan gøres lokalt og, hvordan I kan arbejde med det i afdelingerne
valgret i handicapkonventionen
Valgret i Handicapkonventionen

Rettigheder i henhold til andre konventioner – dermed også Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966

Handicapkonventionen i erkendelse af, at mennesker med handicap ikke i tilstrækkelig grad får opfyldt rettigheder

Relevante artikler i Handicapkonventionen: 21: Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information, 29: Deltagelse i det politiske og offentlige liv

indholdet i artiklerne1
Indholdet i Artiklerne1
 • Art.: 21: Staten (herunder kommunerne):
 • Skal proaktivt sikre frihed til at søge, modtage og meddele tanker og for kommunikation
 • Sikre tilgængelighed til information til den brede offentlighed
 • Sikre tegn, punkt og anden tilgængelig kommunikation
 • Opfordre private til tilgængelighed
 • Tilskynde til net-tilgængelighed
 • Anerkende og fremme tegnsprog
indholdet i artiklerne 2
Indholdet i artiklerne 2
 • Art.: 29: Staten (herunder kommunerne)
 • Skal proaktivt sikre mulighed for deltagelse i det politiske – direkte og gennem valgte repræsentanter
 • Sikre tilgængelige stemmeprocedurer og –faciliteter
 • Beskytte retten til at afgive hemmelig stemme, til at stille op og udføre offentlige hverv
indholdet i artiklerne 3
Indholdet i artiklerne 3
 • Art. 29 fortsat:
 • Sikre mulighed for frit at give udtryk og give mulighed for bistand fra person efter eget valg
 • Fremme et miljø til deltagelse i offentlige anliggender, bl.a.:
 • Muligheder for at deltage i foreninger og politiske partier.
 • Deltagelse i handicappolitiske organisationer
rapport til handicapkomiteen 1
Rapport til Handicapkomiteen 1
 • Kritik:
 • I forhold til Art. 21 især information om valg – hvor og hvornår.
 • Valgmaterialer
 • Vælgermøder
 • Kandidatstøtte – f.eks. hjælpemidler og rimelig tilpasning
rapport til handicapkomiteen 2
Rapport til Handicapkomiteen 2
 • I forhold til 29:
 • Kritik af værgemålsbestemmelserne, der fratager valgret fra umyndiggjorte
 • Kritik af tilgængelighed til valgsteder, valgbokse og stemmesedler
 • Kritik af mangel på rimelig tilpasning m.v. i forhold til kandidater med handicap
 • Kritik af manglende valgfrihed til bistand til valghandling
 • Kritik af lav anerkendelse af retten til rimelig tilpasning for deltagelse i organisationsarbejde
og breve til konomi og indenrigsministeren
Og breve til Økonomi- og Indenrigsministeren
 • Forbeholdne svar over for alle forslag undtagen for at skifte valgliste til nærmeste tilgængelige valgsted.
 • Høring over valgloven til Europaparlamentet – her absolut ingen imødekommelse af vores ønsker og forslag.
aktivitet hvor
Aktivitet - hvor
 • I rapporten har vi fokus både på problemstillinger, der skal løses gennem Folketinget og på problemstillinger, der skal løses i kommunerne. I dag vil vi anvende resten af tiden til at fokusere på de problemstillinger, der skal løses lokalt, og som Handicapkonventionen i mange tilfælde kan støtte.
hvad kan der g res lokalt
Hvad kan der gøres lokalt?
 • Kommunerne skal gøre valgsteder tilgængelige
 • Valgtilforordnede skal klædes på til at give personer med handicap den assistance, de har brug for i forbindelse med valghandlingen
 • Politiske partier skal føre inkluderende valgkamp, herunder udgive deres materiale i tilgængelige formater samt gøre valgmøder og andre valgaktiviteter tilgængelige
aktiviteter
Aktiviteter
 • DH har skrevet til Økonomi- og Indenrigsministeren, KL og partilederne - husk tilgængeligheden!
  • Flere initiativer bl.a. for at øge valgdeltagelsen med mulighed for at brevstemme ved mobile valgsteder osv.
  • Folketingets Kommunaludvalg: fokus i beretning på, at demokratiet stadig kan forbedres, så det bliver mere tilgængeligt for personer med handicap
 • Mange er sikkert godt i gang
 • 3 forslag til aktiviteter under temaet på hjemmesiden:
aktiviteter lokalt
Aktiviteter lokalt
 • Brev til kommunerne om tilgængelige valgsteder
  • Skabelon til brev borgmester og/eller kommunaldirektør bl.a. om barrierer og links til materiale, der kan hjælpe kommunen med at sikre tilgængeligheden
  • Udfordringer fx niveaufri adgang, belysning, teleslynge, stemmebokse osv.
  • Der kan evt. også tages kontakt til de ansvarlige for valgstederne i kommunen
aktiviteter lokalt1
Aktiviteter lokalt

2. Materiale til og eventuelt møde med valgtilforordnede

 • Skabelon til brev til formand for valgbestyrelsen
 • Fokus på, hvordan valgstyrere og valgtilforordnede kan klædes på til at give personer med handicap assistance på valgstederne og links til relevant materiale
 • Deltagelse i eventuelle dialogmøder om tilgængelighed i forbindelse med valget fx med valgtilforordnede
 • Udfordring kan være kommunikation med personer med forskellige funktionsnedsættelser
aktiviteter lokalt2
Aktiviteter lokalt

3. Dialog med de politiske partier og andre interesseorganisationer

 • Skabelon til brev til lokale partiforeninger med fokus på vigtigheden af en tilgængelig valgkamp og links til relevant materiale
 • Udfordring kan være tilgængelighed til arrangementer, informationsmateriale og hjemmesider
summesp rgsm l
”Summespørgsmål”
 • Hvad kan DH-afdelingerne arbejde med og hvordan?
 • Erfaringsudveksling, sparring og gode idéer, som alle kan bruge, så det handler om generelle ordninger og problematikker i kommunen og ikke enkeltsager
summesp rgsm l1
”Summespørgsmål”
 • Hvad har I oplevet af udfordringer, gode oplevelser osv.
 • Hvordan har I arbejdet med det/hvordan kunne man arbejde med det?
 • Er der nogle aktiviteter, I skal i gang med nu?
input fra deltagerne erfaringer planlagte tiltag og forslag mm
Input fra deltagerne – erfaringer, planlagte tiltag og forslag mm.
 • Tager det op i tilgængelighedsudvalg (hvis man har sådan et i kommunen).
 • Vælgermøde afholdt af DH-afdeling med 100% fokus på handicap i forbindelse med Folketingsvalg, og det kan også gøres ved kommunalvalg. Nogle har bl.a. afholdt vælgermøder under overskrifter som ”Valgflæsk” eller ”Total velfærd i Odder” og andre planlægger at holde møder med inviterede politikere.
slide20

Ved vælgermøder mv. er det vigtigt med planlægning i god tid: lokale kandidater, egnede lokaler, venlig invitation til partierne, personer, der tager sig af det praktiske på dagen og annoncering. Det er en god idé at arbejde med at lave gode og relevante spørgsmål inden og fx sende dem på forhånd til kandidaterne med henblik på at sætte dagsordenen på mødet.

 • Tale løbende om tilgængelighed i handicapråd mv.
 • Planlægger at skrive ud lokalt til medlemsorganisationer og spørge, om der er nogen af dem, der har oplevet problemer ved valg.
slide21

Nogle har spurgt via Handicaprådet og fået forsikring fra borgmesteren om, at alt er godt. Nu skal det kontrolleres, og der er rettet henvendelse til partier.

 • Vælgermøder på botilbuddene om valg og rettigheder i forbindelse med valg.
 • Har håndplukket politikere fra forskellige partier, som kan tale med/for udviklingshæmmede.
 • Godt samarbejde med politikerne. Parolen, det handler ikke om at klynke, det handler om at vise, hvad vi kan. Politikerne prøvede at have et handicap, og det hjælper meget på forståelsen.
slide22

Udnytte gode kontakter og fx bruge erfaringer fra politikere, der ikke har opnået genvalg og har tid til at give gode input også i forhold til fx kontakter.

 • Løbende kontakt og dialog.
 • Handicapråd tager løbende rundt til de kommunale bygninger og faciliteter og ser på tilgængelighed. Det er en god øjenåbner.
danske handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer

Handicapbevægelsens paraplyorganisation siden 1934