slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verbonden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verbonden

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Verbonden - PowerPoint PPT Presentation

kanan
136 Views
Download Presentation

Verbonden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Verbonden

 2. Verbonden

 3. God wil met ons verbonden zijn door een liefdesrelatie • Deze liefdesrelatie wordt in de Bijbel voorgesteld als: • Ouder-kind relatie • Huwelijksrelatie 2 Metaforen in de Bijbel

 4. 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. (Galaten 3:26) 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14) • Jezus leert ons om God Vader te noemen en hem als Vader aan te roepen als we bidden: ‘Onze Vader...’ (Mattheus 6:9) Metafoor: Ouder-kind relatie

 5. Een kind heeft het nodigzichtehechtenaan de ouders. • Hechting is de diepe en blijvende band die het kind met de opvoederontwikkelt, welke in dienststaat het kind tegengevarentebeschermen. Door deze band ervaart het kind eengevoel van zekerheidomtrent de fysieke en emotionelebeschikbaarheid van zijnopvoeder. Hechting van kind aan ouder

 6. Het boek hooglied gaat over de liefde maar is ook een metafoor van de liefdesrelatie tussen Jezus en zijn gemeente • 34 Je kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten als de bruidegom bij hen is ? (Lukas 5:34) • 31‘Daaromzaleen man zijnvader en moederverlaten en zichhechtenaanzijnvrouw, en die twee zullenéénlichaamzijn.’ 32Ditmysterie is groot – en ikbetrek het op Christus en de kerk. ((Efeze 6:31) Metafoor : Huwelijksrelatie

 7. Exclusieve relatie tussen één man en één vrouw • Liefde is een bewuste keuze om je partner te steunen en er voor hem of haar te zijn ‘no matter what’ • Veilig kader voor intimiteit en sexualiteit • Van elkaar afhankelijk zijn: ‘hechten aan zijn vrouw’ • De hechte relatie tussen man en vrouw noemt de bijbel een zielsband • Ook als volwassene hebben we een veilige haven nodig van om ons van daaruit in de wereld te kunnen handhaven Huwelijksrelatie

 8. ‘Afhankelijkheid van je partner is zo ongeveer taboe’ • Een veilige basis is niet alleen belangrijk voor kinderen, ook volwassenen kunnen beter tegen het leven als ze veilig gehecht zijn. Daar komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor. Het wordt tijd dat die inzichten worden toegepast in de behandeling, vinden psychiater Jaap Kool en psychotherapeut Berry Aarnoudse. ‘Je hebt iemand nodig. Afhankelijkheid is eigenlijk hechting.’ Artikel over afhankelijkheid

 9. We mogen een diepe en blijvende band ontwikkelen met God onze Vader • Een onvoorwaardelijke en steunende liefde ontvangen die altijd achter ons staat. • God wil voor ons een veilige burcht zijn, vanuit die plek kunnen we de wereld aan (Psalm 9:10) • Hij verlangt er naar ons dicht tegen zijn hart te drukken Wij mogen ons aan Hem hechten

 10. In zijn liefde hecht God zich ook aan ons, Hij is niet compleet zonder ons • Hij is op een bepaalde manier afhankelijk van ons • Gods ‘hartekreet’ kunnen we lezen in de profeten (Hosea 2) • Hij verlangt naar een exclusieve relatie met ons • Hij heeft alles gedaan om ons te redden Hij hecht zich in liefde ook aan ons

 11. Moeite om je te hechten aan God • Beschadigd vertrouwen • Surrogaatoplossingen • Zelf voorzien in wat je nodig hebt • Vervanging van de veiligheid en geborgenheid die God je wil geven • Projecteren van negatieve ervaringen uit het verleden op God Probleem van niet gehecht zijn

 12. 2 God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water. ……. (Psalm 63:2) ……7 Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam. 8 U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels. 9 Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast. (Psalm 63:7-9) David: ‘Ik ben aan U gehecht’