Niewydolno kr enia wstrz s wspomaganie uk adu kr enia
Download
1 / 48

Niewydolność Krążenia. Wstrząs. Wspomaganie układu krążenia - PowerPoint PPT Presentation


  • 449 Views
  • Uploaded on

Niewydolność Krążenia. Wstrząs. Wspomaganie układu krążenia. Paweł Robak VI rok WL 1. Monitorowanie ukł. krążenia ONS Wstrząs Leki stosowane w niewydolności krążenia Metody mechaniczne. Definicja niewydolności krążenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Niewydolność Krążenia. Wstrząs. Wspomaganie układu krążenia' - quon-blevins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Niewydolno kr enia wstrz s wspomaganie uk adu kr enia

Niewydolność Krążenia. Wstrząs.Wspomaganie układu krążenia

Paweł Robak

VI rok WL 1Definicja niewydolno ci kr enia
Definicja niewydolności krążenia

  • Niewydolność krążenia: stan, w którym rzut serca nie jest w stanie zapewnić wystarczającego dowozu krwi do tkanek

    • Pochodzenia sercowego-niewydolność serca

    • Pochodzenia obwodowego


Monitorowanie funkcji uk adu kr enia
Monitorowanie funkcji układu krążenia

  • Pomiar ciśnienia krwi

  • Pomiar OCŻ

  • Cewnik Swana-Ganza

  • PiCCO

  • LiDCO

  • NICO

  • USG Doppler

  • Echokardiografia


Pomiar ci nienia krwi
Pomiar ciśnienia krwi

  • Metody pośrednie: osłuchowa, oscylometryczna

    • Mniej dokładne niż pomiar „krwawy”

    • Bardzo często źle dobrane mankiety[1]

    • Tendencja do zaniżania wartości sBP w stanach związanych z niskim przepływem krwi [1]


Pomiar ci nienia krwi1
Pomiar ciśnienia krwi

  • Metoda oscylometryczna

    • Rejestracja oscylacji ciśnienia w mankiecie powodowanych przez przepływającą krew

    • W porównaniu z metodą osłuchową- zawyża sBP, zaniża dBP, ale bardziej adekwatnie ocenia MAP

    • Popularna na salach operacyjnych i w SOR


Pomiar ci nienia krwi2
Pomiar ciśnienia krwi

  • Metoda bezpośrednia:

    • Kaniula wprowadzona do tętnicy, połączona z przetwornikiem przekształcającym zmiany ciśnienia na sygnał elektryczny analizowany przez komputer

    • Pozwala na ciągły pomiar w czasie rzeczywistym


Pomiar ci nienia krwi3
Pomiar ciśnienia krwi

  • Metoda bezpośrednia:

    • Najdokładniejsza, preferowana u chorych niestabilnych hemodynamicznie i zagrożonych niestabilnością hemodynamiczną, wymagających wlewu katecholamin, wielokrotnego pobierania gazometrii, przy zabiegach operacyjnych związanych z dużymi wahaniami BP


Pomiar ci nienia krwi4
Pomiar ciśnienia krwi

  • Metoda bezpośrednia:

    • Przeciwwskazania: zakażenie miejsca wkłucia, dodatni test Allena, zaburzenia krzepnięcia, bliskość przetoki tętniczo-żylnej, należy unikać kaniulacji syntetycznych graftów.

    • Możliwe powikłania: zator, zakrzepica, krwotok, niedokrwienie dystalnych części kończyny, krwiak, tętniak rzekomy, przetoka tętniczo-żylna, zakażenie, martwica skóry, uszkodzenie pobliskich nerwów


Pomiar oc
Pomiar OCŻ

  • Wykonywany przy użyciu kontaktu centralnego lub przez proksymalny port cewnika Swana-Ganza

  • Ocenia obciążenie wstępne prawego serca

  • Norma: 2-12 mmHg

  • Podczas pomiaru pacjent musi leżeć płasko na plecach

  • Zmiany ciśnienia w klatce piersiowej podczas oddychania, oraz PEEP mogą zaburzać pomiar

  • Powikłania:zakażenie, zatorowość płucna, odma, krwiak opłucnej, krwawienie, zaburzenia rytmu, przebicie ściany serca, omyłkowe nakłucie tętnicy


Cewnik swana ganza
Cewnik Swana-Ganza

  • Uważany za „złoty standard” pomiarów hemodynamicznych

  • Wprowadzany do prawego serca przez śluzę naczyniową w ż. szyjnej wewn. lub podobojczykowej

  • Daje ogromne możliwości diagnostyczne, jednak często jest uzywany w niewłaściwy sposób


Cewnik swana ganza1

Pozwala na pomiar

OCŻ

PCWP

Ciśnienia w prawej komorze i t. płucnej

Rzutu serca/CI

SV\SVI

RVEF

RVEDV

RVSWI

LVSWI

PVRI

SVRI

SvO2

DO2

VO2

O2ER

Cewnik Swana-Ganza


Cewnik swana ganza2
Cewnik Swana-Ganza

  • PCWP-ciśnienie zaklinowania

    • Jest podstawą do obliczania LVSWI, PVRI

    • Przyjmuje się, że odpowiada ciśnieniu w lewym przedsionku, czyli opisuje obciążenie wstępne lewego serca, ale:

    • Jeśli ciśnienie w pęchcerzykach płucnych>ciśnienia we włośniczkach płucnych, PCWP odpowiada ciśnieniu pęcherzykowemu, dlatego tylko jeśli cewnik znajduje się w strefie 3 płuca PCWP odpowiada LAP


Cewnik swana ganza3
Cewnik Swana-Ganza

  • PCWP-ciśnienie zaklinowania

    • Niedomyklaność aortalna, spadek podatności LK i niewydolność oddechowa obniżają wartość pomiaru, jako odpowiednika obciążenia wstępnego lewej komory

    • PCWP nie odpowiada ciśnieniu hydrostatycznemu we włośniczkach płucnych, ze względu na stosunkowo duży opór żył płucnych

    • PCWP nie jest też wiarygodnym sposobem różnicowania kardiogennego i niekardiogennego obrzęku płuc


Cewnik swana ganza4
Cewnik Swana-Ganza

  • Pomiar rzutu serca metodą termodylucji

    • Rozcieńczenie bolusów zimnego NaCl podawanych do proksymalnego portu

    • Włókno termiczne podgrzewające krew pozwala na ciągły pomiar CO

    • Na podstawie zmian temperatury krwi powstaje krzywa rozcieńczania

    • Im mniejsze pole pod krzywą, tym większy rzut serca


Cewnik swana ganza5
Cewnik Swana-Ganza

  • Parametry oceniające transport tlenu:

    • Dowóz tlenu(DO2): Wyliczany na podstawie CI, SaO2, Hb; określa, zdolność krwi tętniczej do przenoszenia tlenu

    • Saturacja mieszanej krwi żylnej (SvO2):Wysycenie tlenem krwi w tętnicy płucnej; Jest miarą wykorzystania tlenu i utlenowania tkanek; pośrednie źródło informacji o zmianach rzutu serca; niemiarodajne w sepsie; prawidłowo ok. 70%

    • Zużycie tlenu(VO2):Szybkość, z jaką tlen przechodzi z naczyń włosowatych do tkanek;

    • Współczynnik ekstrakcji tlenu: Wyrażony w procentach stosunek VO2 do DO2; rośnie przy obniżeniu rzutu serca i w stanie hipoksji


Cewnik swana ganza6
Cewnik Swana-Ganza

  • Powikłania:

    • Zaburzenia rytmu

    • Zakażenie cewnika

    • Perforacja komory, tętnicy płucnej

    • Pęknięcie tętnicy płucnej

    • Zapętlenie cewnika

    • Niedomykalność zastawek

  • Przeciwwskazania:

    • Kliniczne objawy zaburzeń hemostazy (DIC)

    • Dzeci

    • Niebezpieczne zaburzenia rytmu(blok AV III st., pobudzenia R na T)


Picco
PiCCO

  • Połączenie termodylucji przezpłucnej z analizą konturu krzywej ciśnienia tętna

  • Termodylucja przezpłucna:bolus zimnego płynu podany do KC powoduje zmianę temperatury krwi rejestrowaną przez specjalny cewnik tętniczy (najlepiej w t. udowej); kalibracja pomiaru za pomocą krzywej ciśnienia tętna

  • Ocenia: rzut serca, EVLW, opór systemowy obciążenie wstępne (GEDV)


Lidco
LiDCO

  • Metoda podobna do PiCCO

  • Zamiast termodylucji kalibracja polega na dożylnym podaniu izotonicznego roztworu LiCl (0.002-0.004 mmol/kg)

  • Linia tętnicza jest połączona z elektrodą mierzącą zmiany stężenia jonów litu w czasie

  • Na podstawie krzywej stężenia jonów w czasie i wielkości dawki obliczany jest rzut serca


NICO

  • Ocena rzutu serca, SV i SVR na podstawie zmian szybkości eliminacji CO2 i EtCO2 po zamknięciu układu oddechowego

  • Całkowicie nieinwazyjna, wymaga jedynie intubacji pacjenta

  • Nie zawsze zgodna z wynikami uzyskanymi metodą termodylucji


Usg doppler
USG Doppler

  • Przeztchawiczy-miniaturowa sonda połączona z rurką intubacyjną-obliczanie CO na podstawie prędkości przepływu krwi w aorcie wstepujacej

  • Nadmostkowy-sonda umieszczana na skórze we wcięciu nadmostkowym; pomiar prędkości przepływu w aorcie wstępującej

  • Przezprzełykowy-aorta zstepująca


Echokardiografia
Echokardiografia

  • Uwidocznienie ruchu ścian serca

  • Wyznaczenie EF

  • Pomiar prędkości przepływu przez zastawki


Ostra niewydolno serca

Przyczyny:

OZW i jego mechaniczne powikłania

Przełom nadciśnieniowy

Nadciśnienie płucne

Zaostrzenie lub końcowe stadium PNS

Zaburzenia rytmu

Ostre uszkodzenie zastawek,

dysfunkcja sztucznej zastawki

Tamponada

Rozwarstwienie aorty

Zakrzepica i guzy jam serca

Zatorowość płucna,

Odma prężna

Myocarditis

IZW

Guz chromochłonny

Przewodnienie

Zespół dużego rzutu

Ostra Niewydolność Serca

  • Stan, w którym w wyniku zaburzenia czynności serca dochodzi do zmniejszenia jego pojemności minutowej w stosunku do metabolicznego zapotrzebowania tkanek, lub jest ona utrzymywana dzięki zwiększonemu ciśnieniu napełniania


Ostra niewydolno serca1
Ostra Niewydolność Serca

  • Postaci kliniczne wg ESC

    • Nasilenie lub dekompensacja PNS-obj. zastoju w krążeniu dużym i płucnym

    • Obrzęk płuc

    • ONS z wysokim ciśnieniem-objawom ONS towarzyszy wysokie ciśnienie krwi, czynność skurczowa LK zachowana, aktywacja ukł. współczulnego, tachykardia i skurcz naczyń, często obrzęk płuc bez zastoju w krążeniu dużym

    • Wstrząs kardiogenny-gdy wskutek ONS dochodzi do hipoperfuzji tkanek.

    • Izolowana prawostronna ONS-zespół małego rzutu bez obrzęku płuc, zwiększone wypełnienie żż. szyjnych, może wystąpić powiększenie wątroby

    • ONS w przebiegu OZW


Ostra niewydolno serca2
Ostra Niewydolność Serca

  • Klasyfikacja Forrestera


Ostra niewydolno serca3
Ostra Niewydolność Serca

  • Różnicowanie kardiogennego i niekardiogennego obrzęku płuc


Ostra niewydolno serca4
Ostra Niewydolność Serca

  • Postępowanie-algorytm wg ESC


Ostra niewydolno serca5
Ostra Niewydolność Serca

  • Postępowanie:

    • Nasilenie lub deokmpensacja PNS

      • NTG iv

      • Diuretyki- zwiększenie dawki u osób przyjmujących przewlekle lub z upośledzoną czynnością nerek

      • Leki inotropowe: w razie hipotensji z objawami hipoperfuzji

    • Obrzęk płuc

      • Morfina

      • NTG przy prawidłowym lub podwyższonym BP

      • Diuretyki-jeśli jest przewodnienie

      • Leki inotropowe-j.w

      • Jeśli jest konieczność-wentylacja mechaniczna


Ostra niewydolno serca6
Ostra Niewydolność Serca

  • Postępowanie:

    • ONS z wysokim ciśnieniem tętniczym

      • NTG iv

      • Diuretyki- jeśli występuje przewodnienie lub obrzęk płuc

    • Izolowana prawostronna ONS

      • Utrzymywanie obciążenia wstępnego PK

      • Unikanie diuretyków i NTG

      • Ostrożne przetaczanie płynów

      • Dopamina w inotropowej dawce

    • OZW

      • Zabieg rewaskularyzacyjny

      • Operacyjne leczenie powikłań


Wstrz s
Wstrząs

  • Stan bezp. zagrożenia życia charakteryzujący się uogólnioną hipoperfuzją powodującą niedotlenienie tkanek. Najczęściej towarzyszy mu obniżenie BP, które może być prawidłowe, a nawet podwyższone w jego początkowej fazie.


Wstrz s1
Wstrząs

  • Oligowolemiczny-spowodowany zmniejszeniem objętości krwi

    • Krwotoczny-utrata krwi pełnej

    • Utrata objętości osocza:

      • Przechodzenie do zmiażdżonych tkanek-uraz

      • Utrata z powierzchni skóry:oparzenia, z. Lyella, z. Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry

      • Odowodnienie-zbyt mała podaż płynów, biegunka, diureza osmotyczna, niedobór mineralokortykoidów, goraczka, hipertermia

      • Ucieczka płynu do 3 przestrzeni-niedrożność jelit, wodobrzusze

      • Ucieczka płynu z naczyń we wstrząsie septycznym i anafilaktycznym


Wstrz s2
Wstrząs

  • Dystrybucyjny-roszerzenie naczyń i spadek oporu=>zwiększenie ilości krwi w naczyniach pojemnościowych(żyły, włośniczki)=>spadek efektywnej wolemii, przy zachowanej, lub nawet zwiększonej objętości całkowitej krwi

    • Septyczny

    • Anafilaktyczny

    • Neurogenny: rdzeniowy; urazy, udary, obrzęk mózgu; w reakcji na ból

    • Hormonalny: Ostra niewydolność nadnerczy, przełom tarczycowy, śpiączka hipometaboliczna


Wstrz s3
Wstrząs

  • Kardiogenny-zmniejszenie rzutu serca związane albo z zaburzeniami jego czynności, albo ze zmianami w dużych naczyniach

    • sBP <90mmHg lub spadek MAP o >30mmHg w stosunku do wartości wyjściowej

    • Oliguria lub anuria

    • Szybko rozwijające się objawy hipoperfuzji i obrzęku płuc


Wstrz s oligowolemiczny
Wstrząs oligowolemiczny

  • Ilość krwi : K-60ml/kg, M-66 ml/kg

  • Klasyfikacja hipowolemii wg ACS:

    • Klasa I-utrata ≤15% objętości krwi krążącej. Jest kompensowana przez przesunięcie płynu śródmiąższowego do włośniczek. Zwykle brak lub minimalne zmiany parametrów fizjologicznych. Może być niepokój

    • Klasa II-utrata 15-30%. Aktywacja układu współczulnego powoduje obkurczenie naczyń, utrzymując ciśnienie i perfuzję ważnych życiowo organów. Może dojść do upośledzenia przepływu trzewnego i spadku diurezy do 20-30 ml/h. HR>100/min, hipotonia ortostatyczna, wzrost dBP w pozycji leżącej, RR 20-30/min, opóźnienie nawrotu włośniczkowego, bladość, pobudzenie


Wstrz s oligowolemiczny1
Wstrząs oligowolemiczny

  • Klasyfikacja hipowolemii wg ACS:

    • Klasa III-utrata 30-40%(Wstrząs odwracalny). Dochodzi do spadku BP i perfuzji ważnych życiowo narządów, w miarę postępu hipowolemii dochodzi do wyczerpania się odpowiedzi współczulnej. Diureza 5-15 ml/h HR>120/min, RR 30-40/min, splątanie

    • Klasa IV-utrata ≥40%.(Wstrząs nieodwracalny) pogłębienie hipotensji i oligurii(<5ml/h), HR>140 lub obniżone, RR>35 lub obniżone, skóra blada i zimna, senność


Wstrz s oligowolemiczny2
Wstrząs oligowolemiczny

  • Obraz kliniczny


Wstrz s oligowolemiczny3
Wstrząs oligowolemiczny

  • Postępowanie:

    • Uzupełnienie wolemii- krystaloidy lub koloidy

      • Szybkość toczenia: duży wenflon>k.c.

      • Toczenie dużych obj. 0,9%NaCl=>kwasica, hipernatremia- nie stosować

      • 5%glukoza=>kwasica metaboliczna-unikać

    • Przy braku poprawy-rozważyć wlew NA(max. 1 μg/kg/min) / DA(3-30μg/kg/min)/ A(0,05-0,5μg/kg/min)

    • Tlenoterapia

    • Jeśli pomimo tego SvO2 <65% (SvcO2<70%), a Hct<30%; lub wstrząs krwotoczny- KKCz;

      • przy masywnym krwotoku-nie czekać na „krzyżówkę”, tylko podać 0-

      • Przy przetoczeniach dużej ilości KKCz-podać FFP(1 jedn. na 3 jedn. KKCz, powyżej 10 jedn. KKCz-1:1), rozważyć KKP i krioprecypitat, kontrolować poziom Ca we krwi

    • Jeżeli pH<7,15 lub wodorowęglany <14mmol/l-rozważyć NaHCO3

    • Pozycja Trendelenburga-NIE

    • Usunąć przyczynę hipowolemii (niedrożnośc jelit, biegunka, wielomocz, tamowanie krwotoku)


Wstrz s septyczny
Wstrząs septyczny

  • Postać ciężkiej sepsy charakteryzująca się uporczywą hipotensją, oporną na przetacazanie płynów, wymagająca stosowania leków obkurczających naczynia

  • Sepsa i wstrząs septyczny rozwijają się w wyniku nadmiernej reakcji zapalnej ustroju na zakażenie

  • Główną rolę w regulacji reakcji zapalnej odgrywa śródbłonek

  • Wskutek działania mediatorów dochodzi do hipowolemii:

    • Względnej (poszerzenie naczyń-komponenta dystrybucyjna)

    • Bezwzględnej (wzrost przepuszczalności i ucieczka płynu-komponenta oligowolemiczna)

  • „Ciepły”-duży rzut serca, mały opór naczyniowy

  • „Zimny”-mały rzut serca, duży opór naczyniowy


Wstrz s septyczny1
Wstrząs septyczny

  • Spadek DO2, Wzrost VO2, Wzrost O2ER, Spadek SvO2

  • Efekt-hipoksja i kwasica mleczanowa

  • Przy braku odpowiedniego leczenia rozwijają się:

    • ALI

    • ARDS

    • ONN

    • Zaburzenia świadomości i niedokrwienie CUN

    • Gastropatia krwotoczna i wrzody stresowe

    • Wzrost przepuszczalności ściany jelita i transokacja bakteryjna

    • Ostra niewydolność wątroby

    • Względna niewydolność kory nadnerczy


Wstrz s septyczny2
Wstrząs septyczny

  • Postępowanie:

    • Antybiotykoterapia empiryczna o szerokim spektrum, zależnie od podejrzewanej etiologii

    • Jeśli podejrzewamy Pseudomonas-leczenie skojarzone

    • Jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia-pobrać materiał do badań mikrobiologicznych

    • Korekta antybiotykoterapii po otrzymaniu wyników antybiotykowrażliwości

    • Usunięcie ogniska zakażenia-cewnik naczyniowy, pęcherzyk żółciowy, drenaż ropni

    • Rekombinowane białko C(Xigris)-brak korzyści ze stosowania, w 2011 wycofane ze sprzedaży


Wstrz s septyczny3
Wstrząs septyczny

  • Postępowanie:

    • Należy dążyć, do uzyskania w ciągu pierwszych 6 godzin:

      • OCŻ 8-12 mmHg (12-15, jeśli pacjent jest wentylowany mechanicznie)

      • MAP≥65mmHg

      • Diurezy≥0,5ml/kg/h

      • SvO2 ≥ 65% lub SvcO2 ≥ 70%

    • Toczenie krystaloidów (1000ml) lub koloidów (300-500) w ciągu 30 min., należy powtarzać zależnie od wpływu na MAP, OCŻ i diurezę, unikając przeiciążenia objetościowego

    • Noradrenalina lub Dopamina we wlewie iv

      • W razie nieskuteczności-wazopresyna 0,03IU/min (PW:CI<2-2,5 l/m2/min)


Wstrz s septyczny4
Wstrząs septyczny

  • Postępowanie:

    • Jeśli hipotensja utrzymuje się pomimo płynoterapii i wazopresorów-rozważyć hydrokortyzon 200-300 mg/d w ciągłym wlewie iv lub 4 dawkach podzielonych

    • Jeśli pomimo nawodnienia utrzymuje się niski rzut serca-dobutamina

    • Jeśli nie udaje się osiągnąć docelowej SvO2, pomimo uzyskania prawidłowego MAP i OCŻ-rozważyć KKCz lub dobutaminę

    • Leczenie niewydolności oddechowej

    • W razie ONN-normalizacja ciśnienia, leczenie nerkozastepcze


Wstrz s anafilaktyczny
Wstrząs anafilaktyczny

  • Ciężka, szybko roziwjająca się anafilaksja, której towarzyszy obniżenie ciśnienia tętniczego zagrażające życiu

  • Pod wpływem mediatorów uwalnianych z mastocytów i bazofili dochodzi do poszerzenia naczyń i wzrostu przepuszczalności włośniczek-gwałtowna utrata efektywnej objętości krwi krążącej

  • Dochodzi do aktywacji układu współcuzlnego, RAA i uwalniania endoteliny-1.

  • U części chorych nadmierny wzrost, u innych spadek oporu naczyniowego

  • Rzut serca-początkowo wzrost, potem spadek

  • OCŻ-początkowo prawidłowe, potem spada

  • PVR- początkowo prawidłowy, potem rośnie; może doprowadzić do ONO


Wstrz s anafilaktyczny1
Wstrząs anafilaktyczny

  • Postępowanie:

    • Ocena ABC

    • W razie potrzeby rozpoczęcie BLS i ALS

    • Adrenalina-powtarzalne wstrzyknięcia im 0,5mg co 5 min

      • Jeśli nie pomaga –wstrzyknięcia iv 0,1-0,3mg w 10ml 0,9% NaCl lub wlew 1-10μg/min (1mg w 100 ml 0,9% NaCl

      • U chorych przyjmujących β-blokery może być nieskuteczna

      • Wtedy można rozważyć glukagon iv 1-5 mg w ciągu 5 min. Potem wlew 5-15μg/min

    • Płyny: 1-2l krystaloidów w ciągu 5 min. lub 0,5l koloidów, następnie powolny wlew

    • Jeśli sBP utrzymuje się <90 mmHg-rozważyć NA/DA


Wstrz s anafilaktyczny2
Wstrząs anafilaktyczny

  • Postępowanie:

    • Tlenoterapia

    • 2mg klemastyny lub 200mg antazoliny iv

    • 50 mg ranitydyny lub 200-300 mg cymetydyny iv

    • Skurcz oskrzeli- salbutamol w nebulizacji

      • Jeśli nie wystarczy-bromek ipratropium

    • GKS iv: metylprednizolon (1-2mg/kg co 6h), hydorkortyzon (200-400, następnie 100 co 6h)


Wstrz s kardiogenny
Wstrząs kardiogenny

  • Postępowanie:

    • Odstawienie leków hipotensyjnych

    • Jeśli wstrząs jest spowodowany tachyarytmią-kardiowersja elektryczna, następnie amiodaron w celu zapobiegania arytmiom

    • Jeśli występuje bradykardia-atropina(0,5mg, powt. do 3mg), stymulacja elektryczna, lub wlew adrenaliny 2-10 μg/min, ew. izoprenalina, dopamina, aminofilina, glukagon

    • Płyny-ostrożnie. Jeśli nie ma przewodnienia , ani zastoju w płucach 250ml 0,9% NaCl w 10 minut, potem powolny wlew


Wstrz s kardiogenny1
Wstrząs kardiogenny

  • Postępowanie:

    • Leki inotropowe:

      • Dopamina,

      • Dobutamina

      • Milrinon

      • Enoksymon

      • Lewosymendan

    • Jeśli hipotensja się utrzymuje-rozważyć noradrenalinę

    • Leczenie przewodnienia- chorzy z sBP≥ 90mmHg i cechami zastoju w płucach lub obrzękami obwodowymi

      • Diuretyki

      • W razie nieskuteczności-ultrafiltracja

      • W niewydolności nerek-HD


Wstrz s kardiogenny2
Wstrząs kardiogenny

  • Postępowanie:

    • Leki wazodylatacyjne: chorzy z zastojem w krażeniu płucnym i sBP >90(rozważyć) >110(zastosować)

      • NTG

    • Leczenie Przyczynowe

      • Rewaskularyzacja wieńcowa

      • Perikardiocenteza

      • Odbarczenie odmy

      • Leczenie ZP

      • Leczenie kardiochirurgiczne (mechaniczne powikłania zawału, dysfunkcja zastawek, rozwarstwienie aorty, guzy jam serca)

    • Mechaniczne wspomaganie pracy serca-jeśli dysfunkcja serca jest przemijająca lub istnieje skuteczne leczenie przyczynowe- IABP, LVAD, RVAD

    • Tlenoterapia


ad