objektov orient ovan anal za n vrh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Objektov ě -orient ovaná Anal ýza & Návrh PowerPoint Presentation
Download Presentation
Objektov ě -orient ovaná Anal ýza & Návrh

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Objektov ě -orient ovaná Anal ýza & Návrh - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Objektov ě -orient ovaná Anal ýza & Návrh. Analýza požadavků. Vodopádový model ( Waterfall Model ). System Requirements. Software Requirements. Design. Implementation. Module Tests. Verification. Iterations. Validation. Vodopádový model ( Waterfall Model ). System

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Objektov ě -orient ovaná Anal ýza & Návrh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vodop dov model waterfall model
Vodopádový model (Waterfall Model)

System

Requirements

Software

Requirements

Design

Implementation

Module Tests

Verification

Iterations

Validation

vodop dov model waterfall model1
Vodopádový model (Waterfall Model)

System

Requirements

Validation

Software

Requirements

Verification

Module Tests

Design

Implementation

Iterations

agiln unifikovan proces agile unified process
Agilní unifikovaný proces (Agile Unified Process)

Přechod do pro- vozu (Transition)

Zahájení(inception)

Konstrukce

(Construction)

Propracování

(Elaboration)

Implementovány všechny funkcionality (features)

Uvolnění do ostrého provozu

Vyjasněna architektura, přijata hlavní návrhová rozhodnutí

Vyjasněný záměr (příslib rozpočtu)

agiln unifikovan proces agile unified process1
Agilní unifikovaný proces (Agile Unified Process)

Přechod do pro- vozu (Transition)

Zahájení(inception)

Konstrukce

(Construction)

Propracování

(Elaboration)

Zahájení:

 • hrubá vize vyvíjeného systému
 • business case
 • věcný rozsah (scope)
 • hrubé základní požadavky
 • hrubé odhady
agiln unifikovan proces agile unified process2
Agilní unifikovaný proces (Agile Unified Process)

Přechod do pro- vozu (Transition)

Zahájení(inception)

Konstrukce

(Construction)

Propracování

(Elaboration)

propracování:

 • podrobná vize vyvíjeného systému
 • iterativní implementace základní (core) architektury
 • iterativní implementace funkcionalit s vysokou úrovní rizika
 • identifikace většiny požadavků
 • identifikace věcného rozsahu (scope)
 • realističtější odhady
agiln unifikovan proces agile unified process3
Agilní unifikovaný proces (Agile Unified Process)

Přechod do pro- vozu (Transition)

Zahájení(inception)

Konstrukce

(Construction)

Propracování

(Elaboration)

Konstrukce:

 • iterativní implementace zbývajících functionalit
 • testy před nasazením
agiln unifikovan proces agile unified process4
Agilní unifikovaný proces (Agile Unified Process)

Přechod do pro- vozu (Transition)

Zahájení(inception)

Konstrukce

(Construction)

Propracování

(Elaboration)

Přechod do provozu:

 • deployment
 • beta tests
 • release
ooa d
OOA/D

UML se používá na třech úrovních abstrakce:

Konceptuální (analytická) třída

 • Konceptuální úroveň

Diagramy reprezentují věci reálného světa(domain of interest)

Reprezentuje pojem(věc) reálného světa

Návrhová (SW) třída

 • Úroveň specifikace (softwaru)

Reprezentuje SWkomponentu

Diagramy reprezentují SW-ovou abstrakci neboSW komponenty (s jejich interface) ale ne jejich konkrétní implementaci

 • Úroveň implementace (softwaru)

Implementační třída

Diagramy reprezentují SW-ovou abstrakci neboSW komponenty (s jejich interface) ale ne jejich konkrétní implementaci

Třída ve smyslu

C++ nebo Java

ooa d1
OOA/D

Definujinterakčnídiagramy

Definujdoménovýmodel

Definujdiagramy

návrhových tříd

Definujpřípady užití

requirements furps
Requirements (FURPS+)
 • Functional (features, zabezpečení, ...)
 • Useability (GUI, ergonomie, lidský faktor, help, dokumentace, ...)
 • Reliability (přípustná frekvence chyb, obnovení z chyb, předvídatelnost,...)
 • Performance (rychlost odezvy, průchodnost, dostupnost, spotř. paměti, ...)
 • Supportability(GUI, ergonomie, lidský faktor, help, internacionalizace, dokumentace, ...)
 • + Implementation (limity zdrojů, jazyky a nástroje, platforma)

Interface (požadavky a omezení vyvolané externími systémy)

Operations (management systému, konfigurovatelnost)

Packaging

Legal

slide12

BusinessModeling

Domain model

Vision

Use-Case Model

Use-Case Diagram

Use-Case Text

Glosary

Requirements

SuplementarySpecification

System Sequence Diagrams

Operation Contracts

Business

(domain)rules

Design model

Design

slide14
Příklady užití (use-cases) jsou textové dokumenty, nikoliv diagramy.

Modelování příkladů užití (use-case modeling) je primárně psaní textu, nikoliv kreslení diagramů.

Kreslení use-case diagramů má pomoci identifikovat jednotlivé use-casy a nalézt jejich strukturu

slide15

3 obvyklé stupně rozpracování use-casů:

„Zákazník přijde na pokladnu s vybranými položkami sortimentu.Pokladní použije pokladní systém k tomu, aby zaevidoval každouprodanou položku. Systém průběžně zobrazuje průběžný součetcen a detaily o jednotlivých položkách. Zákazník poskytne platební

kartu, kterou systém ověří a zaeviduje. Systém upraví stav zásob na skladě. Zákazník obdrží účtenku a odejde s nákupem.“

Brief

Podrobnější popis, více odstavců. Tak, jak postupně roste stupeň porozumění danému use-casu.

Casual

Podrobně popsány všechny kroky a varianty. Podpůrné sekce jako pre-conditions a post-conditions

Fully dressed

slide17

Fully dressed use case

Hlavní scénář

1. Zákazník přijde na pokladnu se zbožím.

2. Pokladní zahájí nový prodej.

3. Pokladní zadá (čarový) kód zboží.

4. Systém zaznamená položku prodeje a zobrazí popis zboží, cenu a průběžnou částku.

Pokladní opakuje kroky 3-4 pro všechny položky zboží.

5. Systém zobrazí celkovou částku včetně DPH.

6. Zákazník zaplatí a systém zpracuje platbu.

7. Systém předá informaci o uskutečněném prodeji a platbě externímu účetnímu systému.

8. Systém vydá účtenku

9. Zákazník odchází se zbožím.

slide19

Jak identifikovat případy užití

 • Identifikace hranic systému.
 • Nalezení primárních aktérů a jejich cílů.
 • Analýza systémových událostí (vyžadujících obsluhu).
 • Definice případů užití (za pomoci use-case diagramů).
slide20

Podpůrníaktéři

Primární

aktéři

Hranice systému

slide21

Alternativní notace aktéra

Stereotype

Služba autorizaceplatby

<<system>>

Služba autorizaceplatby

<<actor>>

Služba autorizaceplatby

slide23

Doménový model

Návrhový model

slide24

System Sequence

Diagrams

Operation Contracts

Design Model

slide25

BusinessModeling

Domain model

Vision

Use-Case Model

Use-Case Diagram

Use-Case Text

Glosary

Requirements

SuplementarySpecification

System Sequence Diagrams

Operation Contracts

Business

(domain)rules

Design model

Design