slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation

kamana
95 Views
Download Presentation

Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657 Název projektu – BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ Název materiálu: PRÁCE Vyvození učiva, 8.roč. (Ppt) Anotace: Materiál je určený k seznámení žáků s danou fyzikální veličinou. Autor: Mgr. Sylva Langrová ZÁŘÍ 2011 HRAZENO Z EU OP - VK

  2. Materiál je v souladu s RVP ZV a ŠVP • Člověk a příroda • Fyzika • Práce • Klíčová slova: Práce, Joule, jednotky, vzorec, příklady. • Obsah: • 1) Úvodní strana • 2) Obsah • 3) Vyvození • 4) Značení • 5) Vzorec • 6) Převody jednotek • 7) Kdy konáme práci? • 8) Řešený příklad • 9) Řešený příklad • 10) Zdroje

  3. PRÁCE DUŠEVNÍ – FYZICKÁ LEHKÁ – TĚŽKÁ Rozlišujeme význam slova práce: - v běžném životě - ve fyzice

  4. Fyzikální veličina PRÁCE • Značka: W (work ) • Jednotka: J (joule ) čti: džaul Tato jednotka byla nazvána podle významného anglického fyzika J. P. Joula, který např. prokázal, že teplota těles může vzrůst při konání práce. Obr. 1

  5. Těleso koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a přemísťuje ho po určité dráze. Práci W konáme, když působíme na těleso silou F a tím ho posunujeme po dráze s. Vzorec: W = F . s 1 Joule je definován jako práce, kterou vykoná síla 1 N působící po dráze 1 m.

  6. Převody jednotek kilojoule 1 kJ = 1 000 J megajoule 1 MJ= 1 000 000 J gigajoule 1 GJ = 1 000 000 000 J Převeď: 7 kJ = ? J 400J = ? kJ 5 MJ = ? J 65 000 000 J = ? MJ 0,8MJ = ? J 3 200 kJ = ? MJ

  7. Obr. 2 KDY KONÁME PRÁCI? Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4

  8. PŘÍKLAD:Jakou práci vykonáš, když zvedneš ze země knihu o hmotnosti 400g do výšky 1,5 metru? m = 400 g = 0,4 kg s = 1,5 m g = 10 N/kg W = ? J W = F . s F = m . g W = 4 . 1,5 F = 0,4 . 10 W = 6 J F = 4 N Při zvednutí knihy vykonám práci 6 J. Obr. 7

  9. PŘÍKLAD:Jak velkou práci vykoná lokomotiva, která táhne vlak silou 150 kN po vodorovné dráze 20 km? F = 150 kN s = 20 km W = ? J W = F . s W = 150 000 . 20 000 W = 3 000 000 000 J = 3 GJ Lokomotiva koná práci 3 GJ. Obr. 6

  10. Zdroje: • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:James_Joule.jpg • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rukavnik.jpg?uselang=cs • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:8_%C5%BD%C3%ADze%C5%88_je_v%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_a_takov%C3%BD_voz%C3%ADk_sa_vypije_za_chviliu%C4%8Dku._To%C5%BE,_pod%C3%ADvajte_jak_mn%C4%9B_to_ide,_tat%C3%AD%C4%8Dku.jpg?uselang=cs • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Je%C5%99%C3%A1b.jpg • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nakupni_kosik.JPG?uselang=cs • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Lokomotiva_754.jpg • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mechcover.gif?uselang=cs