Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vesmír PowerPoint Presentation

Vesmír

476 Views Download Presentation
Download Presentation

Vesmír

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vesmír Číslo šablony: Mgr. Tomáš Šantroch Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Ročník: VI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Byl uskutečněn z prostředků grantového projektu OPVK.

  2. Škola: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3452 Název projektu: Kvalita, interaktivita a kreativita (KIK) Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název výukového materiálu: Vesmír Autor výukového materiálu: Mgr. Tomáš Šantroch Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: 10. 9. 2012 Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – lehká mentální retardace – druhý stupeň – první období Vzdělávací obor a tematický okruh:Zeměpis – Přírodní obraz Země Ročník, pro který je výukový materiál určen: VI. Druh učebního materiálu: prezentace Anotace:Prezentace slouží k seznámení žáků s tématem – Vesmír. Dále umožňuje interaktivním způsobem získat základní geografické poznatky o daném tématu. Slouží jako názorný doplněk k pracovnímu listu Vesmír. Výukový materiál se skládá ze 2 částí – pracovní list a prezentace. Klíčová slova: vesmír, Velký třesk, astronomové, hvězdy, galaxie, planety, souhvězdí Druh interaktivity: kombinovaná

  3. Vesmír Co je to vesmír? Nepředstavitelně veliký prostor, kterého je naše planeta součástí. Z řeckého slova KOSMOS. Obr. 1

  4. Velký třesk A tak vznikl vesmír, který se neustále vyvíjí a zvětšuje. Jednou vybouchla a její hmota se začala rozpínat a stále se rozpíná !!! Teorie o vzniku vesmíru. Na začátku byla malá kulička, která měla obrovskou teplotu a tlak.

  5. Zkoumání vesmíru Kdo zkoumá vesmír? astronomové hvězdáři Obr. 3 Jan Kepler Obr. 2 Tycho de Brahe

  6. Objekty ve vesmíru souhvězdí galaxie hvězdy Obr. 7 planety Obr. 6 měsíce Obr. 4 Obr. 5 Obr. 8

  7. Metodický postup: Hodina: Planeta Země – Vesmír Čas: 30 minut • 3.snímek – Vesmír • - seznámení se s pojmem vesmír • 4.snímek – Velký třesk • žák se seznámí s teorií Velkého třesku • 5.snímek – Zkoumání vesmíru • žák se seznámí se zkoumáním vesmíru • 6.snímek – Objekty ve vesmíru • žák se seznámí s objekty ve vesmíru • Prezentace se používá v kombinaci s pracovními listy. • Zdroje: • Obr.1 – world map 1869. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapa> • Obr.2 – Tycho de Brahe. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Tycho_de_Brahe> • Obr.3 – Jan Kepler. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Kepler> • Obr.4 – Hvezdy. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdokupa> • Obr.5 – Planety. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava > • Obr.6 – Malyvuz. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_v%C5%AFz > • Obr.7 – Galaxie. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie> • Obr.8 – mesice. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc>