Evropsk odbory a glob ln finan n krize
Download
1 / 11

EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE. Seminář FONTES RERUM Novotného lávka 21. října 2008. Londýnská deklarace ze stanoviska Evropské odborové konfederace z 27. září 2008. Mezinárodní finanční krize musí být bodem obratu a vyvolat úplnou změnu způsobu fungování finančního světa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE' - kamal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evropsk odbory a glob ln finan n krize
EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE

Seminář FONTES RERUM

Novotného lávka

21. října 2008


Lond nsk deklarace ze stanoviska evropsk odborov konfederace z 27 z 2008
Londýnská deklarace ze stanoviska Evropské odborové konfederace z 27. září 2008

 • Mezinárodní finanční krize musí být bodem obratu a vyvolat úplnou změnu způsobu fungování finančního světa.

 • Převažující model finančního kapitalismu je na pokraji zhroucení.

 • Kasinový kapitalismus se nyní svými excesy dostal na samou hranici krachu a ohrožuje reálnou ekonomiku.

 • Evropská ekonomika tak žije v obavách, že bude zasažena finanční tsunami.

 • Recese je už na obzoru.

  Proto požadujeme:


1 z sahy st tu
1. Zásahy státu

„Injekce" veřejných financí do finančních institucí za podmínky, že bude nastolena veřejná kontrola a spolu s tím zajištěna zásadní změna jejich chování


2 efektivn j regulaci
2. Efektivnější regulaci

 • Mnohem přísnější kontrolu nad tím, jakou kapacitu pro zadlužení mají finanční instituce

 • Posílení podílu vlastního kapitálu

 • Účinnou regulaci na evropské a mezinárodní úrovni.

  To vše je nezbytné, protože rozsah globálního finančního kapitalismu dávno přesahuje národní rámce.


3 rehabilitovat smysl ratingu
3. Rehabilitovat smysl ratingu

Je nezbytné ustavit evropskou ratingovou agenturu (se schopností poskytovat hodnověrná doporučení)


4 stimulaci popt vky
4. Stimulaci poptávky

Požadujeme vládní akci, která zajistí, že budou k dispozici fondy pro investování do reálné ekonomiky (průmyslu, zpracování surovin), do "zelených" technologií a tak vytvořených pracovních míst, do udržitelného rozvoje;


5 pomoc dom cnostem kter jsou kriz zasa eny nejv ce
5. Pomoc domácnostem, které jsou krizí zasaženy nejvíce

… a též domácnostem, které jsou ohroženy vystěhováním, důchodcům, kteří jsou vystaveni riziku chudoby v pokročilém věku, podnikatelům, kteří hledají investiční kapitál.

Je nespravedlivé, aby na zpackané situaci mohli vydělat hlavně ti, kdo ji způsobili;


6 n klady krize rozlo it spravedliv
6. Náklady krize rozložit spravedlivě

 • Zvážit koordinovanou evropskou reakci na zpomalení, které probíhá v reálné ekonomice, aby nedošlo k finančním nepokojům, které by měly další dopady.

 • Vyhnout se návratu k přístupu „zachraň se, kdo můžeš, i na úkor ostatních“, spočívajícímu v soutěžení v mzdové umírněnosti a ve snižování úrovně systémů sociální ochrany, což škodí pracujícím a jejich rodinám.


7 tlumit riziko chudoby a jej prohlubov n
7. Tlumit riziko chudoby a její prohlubování

Orientovat pozornost na veřejné politiky týkající se příjmových a mzdových nerovností.

Tyto nerovnosti a pomalý mzdový růst vedou k ještě většímu zadlužování domácností prostřednictvím rizikových finančních operací.


8 jsme na jedn lodi
8. Jsme na jedné lodi !

Evropská odborová konfederace (EOK) proto vyzývá Evropskou unii, aby bojovala za práva pracujících, za spravedlivé a důstojné mzdy, za stálá pracovní místa, za pevný systém kolektivního vyjednávání nezávislý na soudech a soudcích a jim nepodřízený.


Postoje mkos jsou stejn na vl d po adujeme
Postoje ČMKOS jsou stejné. Na vládě požadujeme

 • Vypracovat program prorůstových a protikrizových opatření jak v ekonomické, tak sociální oblasti

 • Bránit propojení vnější globální finanční krize s krizi vnitřní, vyvolané neuváženými vládními reformami a kroky vyvolávající inflaci v důsledku změny daní, regulace nájemného, zavedení poplatků u lékaře, oslabení regulace ceny energií atd.

 • Koordinovat opatření přijímaná v hospodářské a finanční politice jak s Českou národní bankou, tak sociálními partnery

 • Připravit se na koordinaci protikrizových opatření s ostatními zeměmi v době, kdy bude zemí předsedající Evropské Unii


ad