Algemene ouderavond Stand van zaken havo - PowerPoint PPT Presentation

kamal
algemene ouderavond stand van zaken havo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algemene ouderavond Stand van zaken havo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algemene ouderavond Stand van zaken havo

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Algemene ouderavond Stand van zaken havo
106 Views
Download Presentation

Algemene ouderavond Stand van zaken havo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Algemene ouderavondStand van zaken havo september 2012

  2. Huidige stand van zaken • Klas 1: 9 leerlingen • Klas 2: 15 leerlingen • Klas 3: 13 leerlingen

  3. Dit schooljaar • Nieuwe mentoren • Start samenwerking met andere VO school • Voorbereiden op profielkeuze m.b.v. Qompas • - intelligentie/capaciteiten onderzoek- schoolresultaten- beroepen interessetest- inzet en gedrag • Profielkeuze medio april/mei

  4. Profielkeuze • Fase 1: bewustwordingMentoruur en individuele gesprekken (POP) zijn erg belangrijk. • Fase 2: oriënterenWat kan ik? Wat wil ik? Wat is er mogelijk? Qompas. • Fase 3: verkennenOp zoek naar meer specifieke informatie. Gesprekken voeren, meer onderzoek naar profielen en sectoren. • Fase 4: verdiepenMeer gaan verdiepen in de eigen voorkeuren. Consequenties van keuze vast stellen. • Fase 5: De knoop doorhakkenDefinitieve beslissing.

  5. Profielen Verplichte vakken bij alle profielen (6x): Nederlands, Engels, Maatschappijleer en Profielwerkstuk, Lichamelijke opvoeding en CKV. Natuur & techniek wiskunde B natuurkunde scheikunde Biologie Natuur & gezondheid Wiskunde A (of B) Scheikunde Biologie Keuze uit:Aardrijkskunde Natuurkunde Cultuur & maatschappij Geschiedenis Duits Kunstvak Keuze uit: Aardrijkskunde Economie Economie & maatschappij Wiskunde A (of B) Economie Geschiedenis Keuze uit: Aardrijkskunde Duits