1 / 28

Webové stránky knihovny Knihovna nebo její zřizovatel jako zadavatel webové prezentace

Webové stránky knihovny Knihovna nebo její zřizovatel jako zadavatel webové prezentace. Mgr. Ivo Kareš, na motivy prezentace Martina Kuny. Proč vytvářet web knihovny? Specifikace zadání nových www stránek Výběr dodavatele Grafická podoba nového webu Funkčnost Obsah Cena Časté chyby.

kaloosh
Download Presentation

Webové stránky knihovny Knihovna nebo její zřizovatel jako zadavatel webové prezentace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Webovéstránky knihovnyKnihovna nebo její zřizovatel jako zadavatel webové prezentace Mgr. Ivo Kareš, na motivy prezentace Martina Kuny

 2. Proč vytvářet web knihovny? • Specifikace zadání nových www stránek • Výběr dodavatele • Grafická podoba nového webu • Funkčnost • Obsah • Cena • Časté chyby

 3. Proč vytvářet web knihovny? • Internet stále více stává jedním ze základních informačních médií • Zprostředkování informací o knihovně stávajícím i potenciálním novým uživatelům • Zvýšení komfortu uživatelů - využití on-line služeb • Kvalitní webové stránky knihovny jsou reklamou i pro zřizovatele – obec • Možnost získání dotace na nákup HW a SW

 4. 2. Specifikace zadání nových www stránek • Zadavatel tedy knihovna, popř. zřizovatel musí být schopen určit, jaké jsou cíle webu, cílová skupina a jak by zhruba měl vypadat, dodavatel zajišťuje na základě těchto informací pouze technickou realizaci a konzultace • Obsah je vždy věcí zadavatele

 5. 2. Specifikace zadání nových www stránek • Nebojte se inspirovat jinde - prohlédněte si webové stránky jiných knihoven • Zjistěte si požadavky cílové skupiny – skutečné preference uživatelů se mohou lišit od představ zadavatele • Správa webu (doplňování, opravy a úpravy) musí být jednoduchá i pro laika

 6. 2. Specifikace zadání nových www stránek • Návrhy na obsah a služby seřaďte dle priorit (z pohledu návštěvníka) • Dodavatel i vy zjistíte, na čem je potřeba „zapracovat“ nejvíce • Sestavte si na papíře mapu webu • Musí být logická a vycházet ze standardů, na které jsou lidé na internetu zvyklí • Určete základní časový a finanční rámec, ve kterém se chcete pohybovat

 7. 3. Výběr dodavatele a upřesnění specifikace • Firma • Místní zdroje (studenti atd.) • Vlastní zdroje (vyškolený pracovník a například využití šablony webu pro malé knihovny) Web by měl být zpracován profesionálně a kvalitně, to ale nemusí nutně znamenat drahé služby profesionální firmy. Optimální řešení se může v každé obci lišit. Vždy je nutné seznámit se s konkrétními aplikacemi, které dodavatel již vytvořil.

 8. 3. Výběr dodavatele a upřesnění specifikace • Máte-li vybraného dodavatele, dejte mu maximum informací • Aby byl výsledek dle vašich představ, musí je dodavatel podrobně znát • Pro koho je web určen, jaký je jeho cíl, co bude obsahovat, jak by měl zhruba vypadat, kdy by měl být hotov, kdo se o něj bude starat, atd.

 9. 4. Grafický návrh • Vždy je dobré vybírat z více variant, návrhů řešení a podrobně pak rozpracovat ten nejlepší • Pokud bude web rozsáhlejší, nechte si navrhnout nejen úvodní stránku, ale ještě alespoň jednu další, aby byla grafická představa jasná • Grafický návrh by měl být flexibilní – umožňovat přizpůsobení se změnám bez nutnosti přepracování celého webu

 10. 4. Grafický návrh • Hezký design je prostředek, nikoliv cíl • Jde především o obsah, grafika na webu není uměleckým dílem • Neprofesionální design se pozná • Důležité prvky musí být dostatečně výrazné • Menu, vyhledávací pole on-line katalogu, …

 11. 4. Grafický návrh • Zaměřte se na přehlednost a jednoduchost • V „přeplácaných“ stránkách se návštěvník často ztrácí – méně je někdy více • Dbejte zejména na obsah a vzhled úvodní stránky • Pozor na volbu barev • Pozadí a písmo musí být dostatečně kontrastní

 12. Nejčastější chyby: Příliš mnoho grafiky, pohyblivé a extrémně výrazné prvky Snižuje přehlednost, odvádí pozornost od samotného obsahu Nevhodné pozadí a barvy Text musí být snadno čitelný, nepoužívat křiklavé barvy Špatně a málo strukturované texty Nadpisy, řezy písma (normální, tučné, kurzíva, tučná kurzíva), vytváření a oddělování odstavců = vyšší přehlednost. A pozor, uživatelé nebudou číst příliš dlouhé texty! 4. Grafický návrh

 13. 4. Grafický návrh • Navigace (ovládací menu), formátování a rozložení prvků musí být v celém webu jednotné • Z každé stránky se uživatel musí dostat jedním kliknutím na úvodní stránku • Nezapomeňte na logo a odkaz na zřizovatele

 14. 5. Funkčnost • Web musí být jednoduchý, přehledný a uživatel se na něm musí bez problémů orientovat (pozor - vnímání zleva doprava a shora dolů) • On-line služby a odkazy je nutno uživatelsky testovat a monitorovat jejich funkčnost

 15. 5. Funkčnost Struktura webu • Rozdělte web na jednotlivé logické celky (kontakty, otevírací doba, ceník, katalog…) Navigace • Uživatel se musí na kterékoli stránce umět zorientovat, vrátit nazpátek nebo pokračovat dál

 16. 5. Funkčnost Použitelnost Je třeba si položit základní otázky • Je logická struktura webu jasná a přehledná, nebude uživatel hledat informace jinde, než opravdu jsou? • Jsou ovládací prvky v souladu se standardy? Používají se jednoduše, jsou konzistentní? (viz http://www.vitdlouhy.cz/clanky/webove-standardy.php) • Jsou obsah a pozadí vzájemně dostatečně kontrastní? • Je grafika příjemná, nerozptyluje uživatele?

 17. 5. Funkčnost Přístupnost • Přístupnost = web bez bariér • Lidé používají různé technické vybavení a omezují je jejich fyziologické vlastnosti • Neomezujme handicapované uživatele • Optimalizovat pouze pro svůj oblíbený prohlížeč a rozlišení znamená NEoptimalizovat vůbec • Pozor na barvy, velikost písma, roletková menu, validitu kódu, JavaScript • Užitečné informace: www.blindfriendly.cz

 18. 6. Obsah • Obsah je to, proč lidé na web (ne)chodí • Jen aktuální a užitečné informace a fungující on-line služby dokáží přilákat nové návštěvníky a těm stávajícím dávají důvod zase se vrátit • Aktualizujte, aktualizujte, aktualizujte • Na svých stránkách nabízejte co nejvíce aktuálních informací – na „mrtvý“ web, který nemá co nabídnout, lidé pravidelně chodit nebudou • Využijte web k propagaci svých aktivit • Tato forma reklamy je rychlá, efektivní a v podstatě zdarma

 19. 6. Obsah Hlavní témata (1): • Základní údaje o knihovně • Otvírací doba, kontaktní údaje, mapka, historie, … • Přehled služeb • Ceny, detailní popis • On-line služby (pokud knihovna vlastní příslušný systém) • Katalog (rezervace, kontrola dostupnosti), správa čtenářského účtu (přehled výpůjček, ročních poplatků, kontaktní údaje čtenáře, …), on-line databáze

 20. 6. Obsah Hlavní témata (2): • Aktuality • Informujte čtenáře o nových titulech, službách, změnách ve fungování knihovny • Akce – pozvánky a zhodnocení • Pozvěte čtenáře na své akce prostřednictvím webu a po akci nabídněte veřejnosti popis akce či fotky

 21. 6. Obsah Hlavní témata (3): • Často kladené otázky (FAQ) • Nápověda pro „nováčky“ – pomůže oběma stranám • Sekce pro média, komerční partnery • Komunikace, která nic nestojí a může knihovně přinést další publicitu

 22. 6. Obsah Interaktivní web Umožňuje jednodušší vzájemnou komunikaci s uživateli webu • Formulář na odeslání e-mailu knihovně • Ankety • Registrace na akce s omezeným počtem účastníků • Chat, návštěvní kniha atd.

 23. 7. Cena • Vždy závisí na rozsahu webu a dodavateli • Nákladnější je především zprovoznění on-line služeb napojených na IS knihovny • Každý systém vytvořený na míru je dražší, ale o to kvalitnější • Komerční produkty vs. Open Source • Větší firmy většinou používají vlastní systémy, za které je ale nutno platit • Open Source může být alternativou především pro menší knihovny, které mají velmi omezený rozpočet na tvorbu webu

 24. 7. Cena • Zjištění cenových nabídek od různých dodavatelů • Od několika stovek až po desetitisíce…

 25. 8. Nejčastější chyby • Vstupní stránka obsahující např. velký obrázek a text „vítejte na našich WWW stránkách“ nenese žádné důležité informace • Znamená to zbytečné kliknutí navíc • Použití nevhodných barev a grafických prvků • Animované ikonky, ozdobné nadpisy, neúčelné pohyblivé prvky • Reklamní bannery • Snižují přehlednost, obtěžují, odvádějí pozornost od vlastního obsahu

 26. 8. Nejčastější chyby • Hláška „Optimalizováno pro prohlížeč XY a rozlišení YZ“ • Základní prohřešek proti pravidlům tvorby přístupného webu • Zapomíná se, že stránky se prohlížejí i přes mobily, PDA, atd. • Nejednotné formátování textů v rámci webu • Nedodržování základních pravidel přístupnosti • Velmi nízká informační hodnota pro návštěvníka • Neaktuální informace

 27. Na závěr • Roste trend vyřizování běžných záležitostí přes web • Knihovna může uživatelů nabídnout podobný komfort jakoe-banking nebo e-shopping • WWW stránky spoluvytvářejí image knihovny • Web knihovny bývá někdy dokonce prvním místem styku knihovny a potenciálního uživatele

 28. Několik tipů na zajímavě zpracované stránky • Obecní knihovna Střelice u Brnahttp://www.streliceubrna.cz/strelice/urad/provoz/knihovna.htm • Místní knihovna Urbanicehttp://www.urbanice.cz/knihovna/cz/index.php • Obecní knihovna Mokréhttp://www.obecmokre.cz/knihovna/ • Městská knihovna Vracovhttp://www.knihovnavracov.wz.cz/ • Městská knihovna Dačicehttp://www.mkdac.cz/

More Related