Souborný katalog ČR jako informační zdroj
Download
1 / 68

Školení UK Praha – 25. března 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Souborný katalog ČR jako informační zdroj. Školení UK Praha – 25. března 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR. Souborný katalog - charakteristika. souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které se na tvorbě konkrétního souborného katalogu podílejí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Školení UK Praha – 25. března 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR' - warren-wilder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Souborný katalog ČR jako informační zdroj

Školení

UK Praha – 25. března 2004

Eva Svobodová – Národní knihovna ČR


Souborn katalog charakteristika
Souborný katalog - charakteristika

 • souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které se na tvorbě konkrétního souborného katalogu podílejí

 • podává informaci, ve které ze zúčastněných knihoven se konkrétní dokument nachází

 • k informaci o umístění dokumentu v určité knihovně slouží sigla (lokační značka)


Katalog buduje n kolik knihoven
Katalog buduje několik knihoven …

 • konkrétní instituce (např. SK UK, AV ČR, ČVUT)

 • území – region (např. CASLIN SK ČR, souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín )

 • obor (např. SK NLK, souborný katalog budovaný knihovnou Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž )

 • systém (např. LANIUS - SKAT)


Souborn katalog m e b t
Souborný katalog může být ….

 • lístkový, tištěný, v elektronické podobě

 • reálný nebo virtuální

 • budovaný v heterogenním nebo homogenním prostředí

 • budovaný on-line nebo dávkově

 • souborný katalog nebo souborná databáze (deduplikace)

 • úplný ?


Souborn katalog jako n stroj pro
Souborný katalog jako nástroj pro …

 • služby

  Kdo má hledaný dokument ?

  MVS (uspokojení potřeb uživatele)

 • katalogizaci

  Byl hledaný dokument již zkatalogizován ?

  převzetí záznamu (ušetření práce odborníků)

 • akvizici

  Byl hledaný dokument již koupen ?

  racionalizace akvizice (ušetření financí)

 • rešerši

  Jaké dokumenty vyšly k danému tématu ?

  závisí na kvalitě záznamů – přítomnost MDT, klíčových slov


P klady souborn ch katalog v r 1 souborn katalog univerzity karlovy
Příklady souborných katalogů v ČR 1Souborný katalog Univerzity Karlovy

http://skuk.cuni.cz/

 • obsahuje bibliografické záznamy dokumentů, které se nacházejí ve fakultních a jiných knihovnách na Univerzitě Karlově

  (20 knihoven)

 • obsahuje záznamy monografií a seriálů a článků

 • cca 700.000 záznamů)

 • správcem SK UK je Ústav výpočetní techniky UK

 • vlastní tvorba SK byla zahájena v roce 1994

 • katalog je budován dávkově

  http://www.cbvk.cz/tinweb/k6.cgi

 • TinWeb - nástroj pro prohledávání katalogů více knihoven

 • systém T Series


P klady souborn ch katalog v r 2 souborn katalog skat
Příklady souborných katalogů v ČR 2Souborný katalog SKAT

http://www.vkta.cz/LANius/skona.htm

 • SKAT vzniká  zejména pro potřeby veřejných knihoven - uživatelů knihovních systémů LANius

 • obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu (neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry)

 • obsahuje více než 209 504 titulů knih (to představuje 2163545 exempářů) ze 164 veřejných knihoven

 • informuje o tom, které veřejné knihovny mají titul k dispozici,kromě adresy a telefonu je často k dispozici i kontakt pomocí Internetu (SKAT tak podstatně zrychluje vyřízení MVS)


P klady souborn ch katalog v r 3 meziknihovn v p j n syst m region ln knihovny karvin
Příklady „souborných katalogů“ v ČR 3Meziknihovní výpůjční systém Regionální knihovny Karviná

www.mvs.cz

 • systém byl vytvořen za účelem vypůjčování knih z jiných knihoven a nabízí:

  - prohledávání online katalogů přístupných v síti Internet

  - rychlé vyhledání požadovaného informačního pramene a místa knihovny, kde se hledaný dokument nachází

  - okamžité vypsání elektronického formuláře MVS a jeho odeslání

 • v současné době systém obsahuje cca 130 katalogů


P klady souborn ch katalog v r 4 l stkov souborn katalog cezl knihy
Příklady souborných katalogů v ČR 4Lístkový souborný katalog CEZL - knihy

 • není přístupný na Internetu a nepočítá se s jeho retrokonverzí

 • obsahuje přibližně 2,8 milionů záznamů zahraničních monografií , které byly vydané v letech 1951-2000

 • je k dispozici v Národní knihovně ČR (informace z něho zprostředkovávají pracovníci Referenčního centra NK ČR)

 • byl uzavřen v roce 2001 - záznamy dokumentů (s vročením 2001 a dále), které dosud knihovny posílají v lístkové podobě jsou pracovníky odd. pro souborné katalogy převáděny do elektronické podoby


Souborn katalogy budovan v nk r st 1
Souborné katalogy budované v NK ČRčást 1

Lístkový katalog CEZL

2 800 000 záznamů zahraničních monografií (v českých a slovenských institucích) – přístupný pouze přes knihovníka

Souborný katalog národní retrospektivy 19. století http://katif.nkp.cz/ - naskenovaný katalog

97 161 českých tisků bez územního omezení z 19. století z pražských i mimopražských knihoven (36 institucí – z toho 15 muzeí)

Otevřený katalog historických fondů

http://www.memoria.cz

29.230 počet bibliografických popisů, z toho 966 plných digitálních dokumentů


Souborn katalogy budovan v nk r st 2
Souborné katalogy budované v NK ČRčást 2

Souborný katalog ČR - Báze SKC

http://skc.nkp.cz nebo www.caslin.cz

2.145.000 záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů

Báze ADR

www.caslin.cz nebo http://www.nkp.cz

2 959 záznamů (české knihovny a instituce) – z toho 1912 existujících institucí


Caslin souborn katalog r
CASLIN - Souborný katalog ČR

 • v elektronické podobě - od roku 1995

 • reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog

 • budovaný dávkově

 • z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají

 • jedinou podmínkou dodávání záznamů - dodržování přijatých standardů


Standardy
Standardy

 • výměnný formát UNIMARC (MARC 21)

 • standard pro jmenné zpracování - ISBD

 • pravidla pro jmenné zpracování - AACR2

 • pro věcné zpracování - notace MDT (konspekt)

 • Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamu

  k dispozici od počátku sběru

  tištěné monografie (1994 návrh, 1996 schválení)

  speciální dokumenty (1998 návrh, 1999 schválení)

  tištěné seriály (1998 návrh, 1999 schválení)

  http://www.caslin.cz:7777/


Budov n souborn ho katalogu r
Budování Souborného katalogu ČR

 • je budován dávkově

 • heterogenní prostředí – podpora různých formátů dat

 • knihovny dodávají záznamy přes FTP server (na disketě)

  Modul pro dávkový import dat

 • formálně logické kontroly

 • kontroly na UNIMARC

 • přidělení váhy

 • porovnání záznamů na duplicitu


Co m ete v sk r naj t
Co můžete v SK ČR najít

 • české a zahraniční monografie

 • speciálních druhů dokumentů

 • česká a zahraniční periodika


Souborn katalog r v slech stav na po tku roku 2004
Souborný katalog ČR v číslech(stav na počátku roku 2004)

 • 2.145.000 záznamů

 • toho cca 90.000 seriálů

 • cca 450 přispívajících institucí

 • z toho 57 přispívá elektronicky

 • u cca 900 sigel odběr alespoň jednoho titulu zahraničního periodika

 • cca 400 návštěvníků denně

  www.caslin.cz


Astn ci souborn ho katalogu r st 1 dod vaj c z znamy do sk r v elektronick
Účastníci Souborného katalogu ČR - část.1(dodávající záznamy do SK ČR v elektronické )


Astn ci souborn ho katalogu r obr 2 spolupracuj c na budov n sti zahrani n periodika
Účastníci Souborného katalogu ČR - obr.2(spolupracující na budování části – zahraniční periodika)


Astn ci souborn ho katalogu r obr 3
Účastníci Souborného katalogu ČR- obr.3

 • Národní knihovna ČR a ústřední odborné knihovny

 • Krajské vědecké knihovny

 • Knihovna Akademie věd ČR a ústavy AV ČR

 • Výzkumné ústavy

 • Vysoké školy

 • Kulturní instituce

 • Městské knihovny

 • Knihovny institucí a organizací http://www.caslin.czSk r nab z
SK ČR nabízí :

 • Vyhledávání ve více než ve dvou milionech záznamů

  • monografií

  • seriálů

  • speciálních druhů dokumentů

 • propojení s bází ADR (Adresář knihoven a informačních institucí)

 • propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu

 • propojení s bází Národních autorit

 • přebírání záznamů (Z39.50…… )

  - školení pro knihovny


Caslin sk r spolupr ce s jvk

 • Logo vaší společnosti vložíte na snímek tak, že

 • V nabídce Vložit

 • Vyberte příkaz Obrázek

 • Najděte soubor s logem své společnosti.

 • Klepněte na tlačítko OK.

 • Velikost loga změníte tak, že

 • Klepněte tlačítkem myši uvnitř loga. Na obvodu loga se objeví čtverečky nazývané úchyty.

 • Pomocí těchto úchytů lze změnit velikost objektu.

 • Pokud před použitím úchytů podržíte stisknutou klávesu SHIFT, budou zachovány poměry objektu.

CASLIN – SK ČR spolupráce s JVK

PhDr. Zuzana Hájková

Jihočeská vědecká knihovna

České Budějovice

[email protected]


Vyu v n sk r v jvk
Využívání SK ČR v JVK

 • Katalogizace

 • MVS - možnost vyhledávaní záznamů včetně sigly vlastníků

 • Akvizice - výjimečně

 • Sdílená on-line katalogizace – neuvažuje se

 • Testování SK


Vyu v n sk r katalogizace
Využívání SK ČR - katalogizace

 • Katalogizace

 • Přetahování záznamů prostřednictvím klienta Z39.50

  • Katalogizace v T-Series

  • Klient Z39.50 Advanced Rapid Library


Jvk esk bud jovice uk zka statistiky o importu dat do sk r data z nora 2004
JVK České Budějovice Ukázka statistiky o importu dat do SK ČR – data z února 2004


Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakultaUkázka statistiky o importu dat do SK ČR data z ledna 2004


Univerzita karlova pr vnick fakulta uk zka statistiky o importu dat do sk r data z ledna 2004
Univerzita Karlova - Právnická fakultaUkázka statistiky o importu dat do SK ČR data z ledna 2004


Univerzita pardubice univerzitn knihovna uk zka statistiky o importu dat do sk r data z ledna 2004
Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovnaUkázka statistiky o importu dat do SK ČR data z ledna 2004


Jiho esk univerzita pedagogick fakulta uk zka statistiky o importu dat do sk r data z nora 2004
Jihočeská univerzita - Pedagogická fakultaUkázka statistiky o importu dat do SK ČR data z února 2004


Budoucnost sk r
Budoucnost SK ČR

 • možnost objednávky MVS přímo z báze SK ČR

 • interaktivní formulář pro aktualizaci odběru periodik

 • interaktivní formulář pro aktualizaci údajůo knihovnách v bázi ADR

 • vydání příručky pro uživatele (2004)

 • konspekt v SK ČRhttp://www.caslin.cz:7777/SK/Predmetova_kategorizace_soubory/frame.htm

 • formát MARC 21http://www.caslin.cz:7777/SK/CASLIN%20MARC%2021_soubory/frame.htm

 • On-line katalogizace v SK ČR ??? (2005 ….)


Mvs v prost ed sk r
MVS v prostředí SK ČR

 • jedna ze služeb SK ČR – neplacená

 • možnost objednat knihu nebo kopii má pouze registrovaná knihovna

 • objednávku je možno zaslat jen do knihovny, která přispívá do SK ČR a souhlasí s přijetím objednávky MVS (nebo MRS) e-mailem ze SK ČR

 • testovací období - formulář pro objednání je možno aktivovat pouze z formátu UNIMARC
Klikn te na pole 200 a zalogujte se napi te siglu sv knihovny a heslo pro slu bu mvs ok
Klikněte na pole 200 a zalogujte se …… Napište siglu své knihovny a heslo pro službu MVS …OK


Vypl te formul objedn vky mvs v t to sti formul e lze zapisovat jen do pol ozna en ch dal st
Vyplňte formulář objednávky MVS … v této části formuláře lze zapisovat jen do polí označených *…… Další část


Vypl te formul objedn vky mvs v t to sti formul e lze zapisovat do v ech pol ok
Vyplňte formulář objednávky MVS …v této části formuláře lze zapisovat do všech polí …. OK


Vypl te formul objedn vky mvs v t to sti formul e lze zapisovat do v ech pol ok1
Vyplňte formulář objednávky MVS …v této části formuláře lze zapisovat do všech polí …. OKV p loze najdete kopii va objedn vky origin l obdr knihovna ze kter jste si d lo objednali
V příloze najdete kopii vaší objednávky … adrese…Originál obdrží knihovna, ze které jste si dílo objednali


Při pokusu o objednání díla, které vlastní pouze knihovny, které nepřijímají objednávky přes SK ČR se objeví následující obrazovka:


Mal rekapitulace
Malá rekapitulace : knihovny, které nepřijímají objednávky přes SK ČR se objeví následující obrazovka

 • Najděte v SK ČR dílo, které chcete objednat

 • Přejděte do zobrazení ve formátu UNIMARC (týká se testovacího období)

 • V zobrazení UNIMARC klikněte na pole 200

  objeví se obrazovka pro zalogování - zalogujte se - napište siglu své knihovny a heslo pro službu MVS … a klikněte na tlačítko OK

 • Vyplňte formulář objednávky MVS

  – první část formuláře je již vyplněněna – do jednotlivých polí formuláře jsou automaticky okopírovány údaje o objednávaném díle – vyplňovat nebo editovat lze jen pole s hvězdičkou

  - v druhé části formuláře – zaškrtněte, zda máte zájem o výpůjčku nebo kopii díla, ze seznamu vyberte, knihovnu, kterou chcete o výpůjčku nebo kopii požádat a vyplňte dle potřeby ostatní uvedená pole a odešlete objednávku kliknutím na tlačítko OK

 • Očekávejte kopii objednávky na své e-mailové adrese


Mvs v sk r bude mo n jen kdy budou existovat knihovny kter
MVS v SK ČR bude možná jen, když budou existovat knihovny, které:

 • budou mít o tuto službu zájem

  Staňte se takovou knihovnou !!!

  Stačí požádat o registraci na adrese:

  [email protected]


Mvs v sk r bude mo n jen kdy budou existovat knihovny kter1
MVS v SK ČR bude možná jen, když budou existovat knihovny, které:

 • budou zasílat své záznamy do SK ČR

 • budou ochotny přijímat objednávky MVS (nebo MRS) e-mailem ze SK ČR

  Staňte se takovou knihovnou !!!

  Stačí požádat o registraci na adrese:

  [email protected]


Spolupr ce s sk r
Spolupráce s SK ČR knihovny, které:

 • dodávání záznamů do SK ČR v elektronické podobě

 • přípis sigly k existujícímu záznamu pomocí interaktivního formuláře

 • aktualizace odběru periodik

  tištěné soupisy

  interaktivní formulář

 • přijímání objednávek MVS a MRS přes SK ČR

 • On-line sdílená katalogizace v SK ČR


Jak zah jit spolupr ci s sk r
Jak zahájit spolupráci s SK ČR knihovny, které:

Dodávání záznamů do SK ČR v elektronické podobě

 • Zaslání vzorku záznamů (cca 50)

  (Souborný katalog přijímá záznamy tištěných monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů domácí i zahraniční provenience. Je žádoucí zasílat také starší záznamy (např. z retrokonverze).

 • může předcházet dotaz na správce souborného katalogu,

  na adresy: [email protected] nebo [email protected]


Jak zah jit spolupr ci s sk r st 2
Jak zahájit spolupráci s SK ČR knihovny, které:– část2

 • provedení analýzy vzorku správcem (konzultace výsledků

  s pracovníky knihovny písemně, telefonicky, možné je i osobní jednání.

 • po ukončení analýzy správce souborného katalogu přidělí záznamům kvalitativní váhu, která je při každém importu znovu automaticky kontrolována

 • podpis smlouvy o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR jako správcem souborného katalogu a knihovnou jako novým účastníkem souborného katalogu


Jak zah jit spolupr ci s sk r st 3
Jak zahájit spolupráci s SK ČR knihovny, které:– část3

 • dohoda o nejvhodnější periodicitě zasílání záznamů

 • správce provádí přesnou evidenci dodaných záznamů

  statistika o importech je přístupná na adrese : http://psi.nkp.cz:2400/r/SKK/p190/p10Initnebo na adresewww.caslin.cz

 • správce předpokládá, že účastník SK ČR opravuje záznamy, ve kterých byla chyba a zasílá je znova do SK ČR


Co je t eba dodr et standardy
Co je třeba dodržet - STANDARDY knihovny, které:

 • výměnný formát UNIMARC (MARC 21)

 • standard pro jmenné zpracování - ISBD

 • pravidla pro jmenné zpracování - AACR2

 • pro věcné zpracování - notace MDT (konspekt)

 • Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamu

  k dispozici od počátku sběru

  tištěné monografie (1994 návrh, 1996 schválení)

  speciální dokumenty (1998 návrh, 1999 schválení)

  tištěné seriály (1998 návrh, 1999 schválení)

  http://www.caslin.cz:7777/


Podporovan form ty dat
Podporované formáty dat knihovny, které:

 • 8 - exportní soubor z ALEPH 300

 • 5 - řádkový UNIMARC

 • 32 - UNIMARC ISO 2709

 • 7 - výměnný formát ISO 2709

 • 1 - výměnný formát, exportní soubor ze systému CDS/ISIS

 • 1 - exportní soubor z ALEPH 500

 • MARC 21


Podporovan k dov n e tiny
Podporované kódování češtiny knihovny, které:

 • 32 - PC Latin 2 + GIZMO

 • 4 - kód Kamenických + GIZMO

 • 2 - UNICODE UTF 8

 • 13 - ISO 8859-2 + GIZMO

 • ISO 646 nebo ISO 5426

 • veškerá diakritika pomocí GIZMO notace

 • ANSEL


Jak zah jit spolupr ci s sk r st 4 p pis sigly k existuj c mu z znamu pomoc interaktivn ho formul e
Jak zahájit spolupráci s SK ČR knihovny, které:– část 4přípis sigly k existujícímu záznamu pomocí interaktivního formuláře

 • mohou provádět pouze registrované a vyškolené knihovny

 • Potřeba pouze připojení na Internet

 • úpravy pole 910 (siglu možno přidat nebo odebrat, ostatní údaje je možno editovat)

 • formálně logické kontroly

 • nutno dodržovat dohodnutý čas

  Probíhá testovací provozJak zah jit spolupr ci s sk r st 5 aktualizace odb ru periodik pomoc interaktivn ho formul e
Jak zahájit spolupráci s SK ČR knihovny, které:– část 5aktualizace odběru periodikpomocí interaktivního formuláře

 • mohou provádět pouze registrované a vyškolené knihovny

 • potřeba pouze připojení na Internet

 • úpravy pole 910 (siglu možno přidat nebo odebrat, ostatní údaje je možno editovat)

 • nutno dodržovat pravidla pro zápis odběru

 • formálně logické kontroly

 • nutno dodržovat dohodnutý čas

  Probíhá testovací provozJak zah jit spolupr ci s sk r st 6 aktualizace odb ru periodik pomoc soupis
Jak zahájit spolupráci s SK ČR knihovny, které:– část 6aktualizace odběru periodik pomocí soupisů

 • tradiční forma spolupráce

 • pravidelně je obesíláno cca 350 knihoven ročně


Uk zka soupisu pro aktualizaci odb ru
Ukázka soupisu pro aktualizaci odběru knihovny, které:

Aktualizace odběru periodik na rok 2004, ABA004

[000066857]

2000

SI ISSN 0350-8935

ABA004 : 1998-> (03)

[000017953]

A AKCENT

PL ISSN 0208-6220

ABA004 : 1980-92,94-> (03)

[000017974]

ABN CORRESPONDENCE

US ISSN 0001-0545

ABA004 : 1996->? (03)

[000066861]

Album

BA ISSN 1512-5009

ABA004 : 1998-> (03)

[000073941]

Apokalipsa

SV ISSN 1318-3680

ABA004 : 1999-> (03)


Kontaktn adresy
Kontaktní adresy knihovny, které:

Navázání spolupráce : [email protected]

KONZULTACE

Pro dodávání dat : [email protected] nebo [email protected]

Knihy a speciální druhy dokumentů : [email protected]

Seriály : [email protected]

Adresář – ADR : [email protected] nebo [email protected]

K www stránkám: www.caslin.cz : [email protected]

Spolupráce s SK ČR z hlediska účastníka SK : [email protected]


ad