slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Apostolien teot 10:1-3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Apostolien teot 10:1-3

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Apostolien teot 10:1-3 - PowerPoint PPT Presentation

kalil
61 Views
Download Presentation

Apostolien teot 10:1-3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Apostolien teot 10:1-3 1 Kesareassa oli Cornelius-niminen mies, joka palveli sadanpäällikkönä niin sanotussa Italialaisessa kohortissa. 2 Hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa. 3 Kerran hän iltapäivällä yhdeksännen tunnin vaiheilla näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi: "Cornelius!"

 2. Apostolien teot 10:4-8 4 Cornelius tuijotti peloissaan enkeliä ja kysyi: "Mitä tahdot, herra?" Enkeli vastasi: "Rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen, ja hän on muistanut sinut. 5 Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan tänne Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. 6 Hän asuu Simon-nimisen nahkurin luona, jonka talo on meren rannalla." 7 Kun enkeli tämän puhuttuaan oli mennyt pois, Cornelius kutsui luokseen kaksi palvelijaansa sekä yhden läheteistään, hurskaan sotilaan. 8 Hän kertoi heille kaiken ja lähetti heidät Joppeen.

 3. Apostolien teot 10:9-13 9 Seuraavana päivänä, kun miehet olivat matkalla ja jo lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi kuudennen tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan. 10 Hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sillä aikaa kun ateriaa valmistettiin hän joutui hurmoksiin. 11 Hän näki taivaan avoinna, ja taivaasta tuli alas ikään kuin suuri purjekangas, joka laskettiin maahan neljästä kulmastaan kannateltuna. 12 Siinä oli kaikenlaisia maan eläimiä, nelijalkaisia ja matelijoita, sekä taivaan lintuja. 13 Samassa hän kuuli äänen: "Nouse, Pietari! Teurasta ja syö!"

 4. Apostolien teot 10:14-18 14 Mutta hän vastasi: "Ei, ei, Herra! En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä." 15 Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi." 16 Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen. 17 Kun Pietari vielä ihmetteli, mitä hänen näkynsä oikein tarkoitti, Corneliuksen lähettämät miehet ilmaantuivat portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon 18 ja tiedustelivat nyt kuuluvalla äänellä, oliko talossa vieraana Simon, toiselta nimeltä Pietari.

 5. Apostolien teot 10:19-22 19 Pietarin yhä pohtiessa näkyään Henki sanoi hänelle: "Kolme miestä kysyy sinua. 20 Mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät." 21 Pietari meni alas miesten luo ja sanoi: "Minä olen se, jota etsitte. Mikä on asianne?" 22 Miehet vastasivat: "Pyhä enkeli on ilmestynyt sadanpäällikkö Corneliukselle, joka on hurskas ja jumalaapelkäävä mies ja hyvässä maineessa kaikkien juutalaisten keskuudessa. Enkeli käski hänen kutsua sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavana."

 6. Apostolien teot 10:23-26 23 Silloin Pietari pyysi miehet sisään vieraikseen. Seuraavana päivänä Pietari lähti matkaan miesten kanssa, ja muutamat Joppessa asuvat veljet tulivat hänen mukaansa. 24 Sitä seuraavana päivänä hän tuli Kesareaan. Cornelius oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä ja odotti tulijoita. 25 Kun Pietari oli astumassa sisään, Cornelius tuli häntä vastaan ja kumartui hänen edessään maahan saakka. 26 Mutta Pietari sanoi: "Nouse, minä olen vain ihminen niin kuin sinäkin", ja auttoi hänet ylös.

 7. Apostolien teot 10:27-29 27 Sitten hän Corneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä. 28 Hän sanoi heille: "Niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. 29 Siksi lähdin vastustelematta, kun minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin tietää, miksi te pyysitte minua tulemaan."

 8. Apostolien teot 10:30-33 30 Cornelius vastasi: "Kolme päivää sitten olin tähän aikaan, yhdeksännellä tunnilla, täällä kotonani rukoilemassa. Silloin seisoi yhtäkkiä edessäni mies, jolla oli hohtavan valkeat vaatteet, 31 ja hän sanoi: 'Cornelius, Jumala on kuullut rukouksesi ja muistanut almusi. 32 Lähetä sana Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, jota sanotaan myös Pietariksi. Hän asuu nahkuri Simonin talossa meren rannalla.' 33 Niinpä lähetin heti noutamaan sinua, ja teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinun käskenyt puhua."

 9. Ylitse kaikkien rajojen - raja-aidat murtuvat, (Apt. 10:1-33) • Jumala laittoi ensimmäiset kristityt kouluun suhtautumisessa pakanoihin = ei-juutalaisiin… • Juutalaiset vuosituhansien ajan tottuneet eristäytymään muista kansoista, olemaan sekoittumatta muihin kansoihin: • - Jo ateriayhteys ympärileikkaamattoman = ei- juutalaisen kanssa ehdottomasti kielletty • - JOS apostolit ja alkuseurakunta olisivat pitäytyneet tiukasti juutalaisiin tapoihin, olisimme ympärileikattuja, juutalaisten tapojen noudattajia… Olisimmeko kristittyjä lainkaan?

 10. Raja-aita juutalaisten ja pakanoiden välillä oli purettavissa VAIN siten, että pakana kääntyi juutalaiseksi = ympärileikkautti itsensä, alkoi noudattaa tarkasti Mooseksen lakia. • JUUTALAISUUS EI OLE ROTU, VAAN USKONTO! • Jumala näytti alkuseurakunnalle toisen tien: Kristuksen kirkon uusi tie sai alkunsa roomalaisen upseerin kotoa…

 11. ENSIMMÄINEN NÄYTÖS: ROOMALAISEN UPSEERIN • NÄKY, JAKEET 1-8 • Rooman valtapolitiikka oli tuonut miehitysjoukot Palestiinaan ja niiden mukana luutnantti Corneliuksen. • Cornelius oli hurskas ja jumalaapelkääväinen mies, joka oli omaksunut juutalaisen uskon yhteen Jumalaan = MONOTEISMIn. • Cornelius noudatti Mooseksen lakia pääpiirteissään ja piti ehkä kiinni jopa juutalaisten säännöllisestä rukouselämästä.

 12. Cornelius ei ollut varsinainen käännynnäinen vielä, sillä häntä ei ollut ympärileikattu. • Iltapäivän rukoushetki – yhdeksännellä hetkellä klo 15 muutti kaiken! Herra/Sir tuli paikalle! • Päähenkilöt eivät tiedä selvästikään tapahtumien kulkua, vaan se selviää heille pieninä palasina = Cornelius ja Pietari ovat siis Jumalan johdatuksessa! • Jumalan johdatuksessa usein vasta jälkikäteen selviää, mistä oli kysymys. • Cornelius saa enkeliltä tehtävän noutaa joku Simon Pietari 50 km:n päästä…

 13. TOINEN NÄYTÖS: APOSTOLI PIETARIN NÄKY, • JAKEET 9-23 • Corneliuksen tavoin tapahtumien kulku Pietarinkin osalta alkaa juuri rukoushetkestä: RUKOUS JA JUMALAN JOHDATUS KUULUVAT YHTEEN!!! • Pietari ei selvästikään heti ymmärrä, miksi Jumala tarjoaa hänelle syötäväksi 3. Moos.11:n selväsanaisesti kieltämää ruokalistaa! • Sitten Pietari alkaa aavistella, josko näky ja pakanat liittyvätkin toisiinsa…

 14. KOLMAS NÄYTÖS: APOSTOLI PIETARIN SAARNA CORNELIUKSEN KOTONA, JAKEET 24- • Elävä Jumala on osoittanut, että Kristuksen sovitustyö kuuluu pakanoillekin, ei pelkästään juutalaisille! • Kaste-ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) toteuttamisella tietty järjestys: Jerusalem - Juudea – Samaria – maan ääret = pakanakristityt Apt. 1:8)? • Pakanoiden piti ensin tulla juutalaisiksi tullakseen kristityiksi?

 15. Kristillinen julistus ei muuttunut kohdatessaan pakanat! • Sisälsi yhä LAIN (=Tuomari on tulossa) ja EVANKELIUMIN (=Syntien anteeksiantamus Kristuksessa Jeesuksessa) sekä KUTSUN OMISTAA ARMO: Saarna alkoi kantaa hedelmää! • Pyhä Henki laskeutui uskoon tulleiden pakanoiden päälle! • Ajateltu, että KASTE ja PYHÄ HENKI eivät kuuluisi yhteen, kun ensin tuli PYHÄN HENGEN LAHJA (Henkikaste) ja sitten vasta KASTE (Vesikaste). • Kysymys erityistapauksesta! Poikkeus vahvistaa säännön!

 16. Merkkinä siitä, että kääntyneet pakanat olivat kristittyjä ja kastettava oli juuri se, että Jumala poikkeuksellisesti antoi Pyhän Hengen lahjan ennen kastetta. • KASTE JA PYHÄN HENGEN SAAMINEN KUULUVAT AINA YHTEEN! • JUMALA KOULUTTAA OMIAAN MUUTTUNEISSA OLOSUHTEISSA! • ON RAJA-AITOJA, JOTKA SAAVAT KAATUA! • ON MYÖS AITOJA, JOTKA ON PIDETTÄVÄ PYSTYSSÄ: KRISTITYN JA MAAILMAN VÄLINEN ERO.

 17. VAIN KASTETTU JA HERRAANSA USKOVA ON KRISTITTY!