metropolian arvot n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metropolian arvot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metropolian arvot

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Metropolian arvot - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Metropolian arvot. Esimiesten tieto- ja tukipaketti arvokeskusteluihin. ”Arvoissa on kaikkein tärkeintä se, mitä oikeasti tehdään. Sanat ja teot kuuluvat yhteen.”. Mitä arvot ovat ja miksi ne ovat työyhteisössä tärkeitä?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metropolian arvot' - hasana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metropolian arvot

Metropolian arvot

Esimiesten tieto- ja tukipaketti arvokeskusteluihin.

”Arvoissa on kaikkein tärkeintä se, mitä oikeasti tehdään.

Sanat ja teot kuuluvat yhteen.”

mit arvot ovat ja miksi ne ovat ty yhteis ss t rkeit
Mitä arvot ovat ja miksi ne ovat työyhteisössä tärkeitä?

Arvot ovat osa strategialähtöistä toimintaa. Ne ohjaavat toimintaamme kohti vision toteutumista.

Arvot muodostavat työyhteisön kivijalan. Arvot ovat periaatteita, joiden mukaan työyhteisö toimii, ja jotka kertovat, mitä työyhteisö edustaa.

Arvot ovat työyhteisön kuva (identiteetti): ne heijastuvat aina työyhteisön kulttuurissa; olivat ne sitten eksplisiittisiä ja/tai implisiittisiä.

Arvot osoittavat, mitä työyhteisö pitää oikeana/vääränä, mitä tavoiteltavana/vältettävänä (toiminnan johdonmukaisuus).

Jos yhteisö määrittelee arvonsa julkisesti, on tärkeää, että arvot näkyvät yrityksen toiminnassa.

Julkilausutut arvot ovat uskottavia vain, jos puheet ja teot kohtaavat toisensa.

Arvot toimivat työyhteisön johtamisen välineenä ja ”kompassina” – auttavat päätöksenteossa valinta- ja – priorisointitilanteissa.

miten arvot metropoliassa m riteltiin
Miten arvot Metropoliassa määriteltiin?

Metropolian arvojen määrittelyyn osallistui koko Metropolian työyhteisö: henkilökunta ja opiskelijat

Arvojen määrittely toteutettiin vaiheittain:

Vaihe I: Verkkohaastattelu 25.2. - 8.3.2009

Haastattelu toteutettiin Fountain Parkin verkkotyökalulla. Linkki verkkohaastatteluun julkaistiin koko henkilökunnalle ja kaikille opiskelijoille Tuubissa.

Vaihe II: Arvojen jatkotyöstö yksiköissä ja METKAssa

Ensimmäisen vaiheen materiaali jaettiin kaikkiin yksiköihin jatkotyöstettäväksi. Kunkin yksikön toivottiin tuottavan 4-6 ehdotusta Metropolian arvoiksi (auki kirjoitettuina ja konkretisoituina).

Vaihe III: Arvojen työstö pienryhmässä

Toisessa vaiheessa syntynyt arvomateriaali työstettiin pienryhmässä, johon henkilökunta sai ilmoittautua mukaan ja jonka kokoonpano arvottiin.

Pienryhmässä oli mukana:

2 edustajaa kustakin henkilöstöryhmästä:•    esimiehet•    opetushenkilöstö•    muu henkilöstö 2 opiskelijaedustajaa opiskelijakunta METKAn esittämänä.

slide6
Asiantuntijuus on intohimomme

Arvostamme asiantuntijuutta ja suhtaudumme siihen intohimoisesti. Asiantuntijuuteen kuuluu myös oman toimintamme ja ympäröivän yhteiskunnan jatkuva kehittäminen. Haluamme uudistua määrätietoisesti, vahvistaa omaa toimintaamme ja luoda kunnianhimoisen, henkilökunnasta ja opiskelijoista muodostuvan korkeakouluyhteisön.

Metropolian arvot

slide7
Korkea laatu on lähtökohtamme

Kaikki toimintamme – on kyseessä sitten tuotteemme tai toimintatapamme – tähtää korkeaan laatuun. Tähän tavoitteeseen pääsemme parhaiten hyvällä yhteistyöllä oman organisaatiomme sisällä ja ympäröi- vän yhteiskunnan kanssa. Huipputulokset syntyvät yhdessä tekemisestä.

Metropolian arvot

slide8
Yhteisöllisyys on voimamme

Arvostamme toisiamme, luotamme toisiimme ja kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Edistämme dialogia, mistä syntyy yhteinen ymmärrys korkeakoulu- yhteisöstämme ja sen tavoitteista.

Metropolian arvot

18.9.2014

slide9
Avoimuus on toimintatapamme

Yhteisömme avoimuus on keskeinen osa laadukasta työ- ja opiskelukulttuuriamme. Tiedonvälityksemme on avointa ja tekemämme päätökset ovat meidän kaikkien saatavilla. Avoimuus tarkoittaa meille myös halua käydä ennakoivaa, joustavaa ja avointa dialogia ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Metropolian arvot

18.9.2014

arvojen vieminen k yt nt n etenee vaiheittain monin erilaisin toimenpitein
Arvojen vieminen käytäntöön etenee vaiheittain, monin erilaisin toimenpitein

Arvot ja strategia kulkevat ”käsi kädessä”

Arvopohdintoja käydään samaan aikaan kun tehdään strategiatyötä; strategia kuvaa, miten aiomme saavuttaa omat päämäärämme ja tahtotilamme, arvot kuvaavat tapaa, jolla haluamme työtämme tehdä.

Arvoja viestitään monipuolisesti talon sisällä ja suhteessa sidosryhmiin

Johdon ja henkilöstön keskustelutilaisuudet, sisäiset foorumit, Metropooli, huoneentaulut, arvo-oppaat jne.

Arvoviestintä ei ole vain Metropolian viestintäyksikön tehtävä, vaan koko Metropolian johdon ja esimiesten tehtävä.

Arvokeskusteluja käydään vaiheittain ja usealla eri tasolla

Keskustelut alkavat yhtä aikaa sekä yksikkökohtaisilla pienryhmäkeskusteluilla että Metropolia-tasoisilla arvotyöpajoilla(2 x ½ pv joulukuussa ja tammi/helmikuun vaihteessa, viimeksi arvokeskusteluja käydään yksilötasolla osana tavoite- ja kehityskeskusteluja.

Arvot nivotaan systemaattiseksi osaksi henkilöstöjohtamisen käytänteitä.

Arvot linkitetään tiiviiksi osaksi Metropolian tavoite- ja kehityskeskustelu-, rekrytointi- ja perehdyttämiskäytänteitä.

Arvojen mukaista toimintaa tullaan seuraamaan, arvioimaan ja palkitsemaan.

Arvot nivotaan myös osaksi johdon ja esimiesten valmennus- ja kehittämisohjelmaa - Metropolia Akatemiaa.

slide12

Aikataulu keskeisistä toimenpiteistä

 • Toimintasuunnitelma
 • tavoitteet, aikataulu,
 • työryhmä

esitelty jorylle

28.9.2009

Esimiesten

tieto- ja tukipaketti

arvokeskusteluun

postitus esimiehille 26.10.

Arvot esimiesfoorumeissa

30.10

27.11.

Arvot johdon ja henkilöstön keskustelutilaisuuksissa

15.9

3.12.

 • Arvokeskustelut
 • pienryhmäkeskustelut
 • Arvokeskustelut
 • -arvotyöpajat (2 x ½ pv)

alustava pvm

16.12.

tammi/helmikuun vaihde

Arvot osaksi henkilöstöjohtamisen

käytäntöjä

- Tavoite- ja kehityskeskustelut

Arvot osaksi strategiaa ja

Metropolia Akatemiaa

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

tammikuu

helmikuu ------- kesäkuu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

12

18.9.2014

18.9.2014

arvokeskustelut miksi miss ja miten
Arvokeskustelut - miksi, missä ja miten?

Miksi arvokeskusteluja käydään?

Työyhteisön keskusteluilla etsitään arvoille tulkintaa ja keskeisiä sisältöjä: mitä arvot merkitsevät oman työmme ja oman työyhteisömme kannalta? Onko toimintatapamme arvojen mukaista? jne.

Missä arvokeskustelua käydään?

Arvokeskustelua käydään useilla eri tasoilla, mm.:

Yksilötasoisena pohdintana.

Tulosalue-/tulosyksikkökohtaisina jne. pienryhmäkeskusteluina.

Metropolian yhteisissä arvotyöpajoissa.

Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat erinomaisia kahdenvälisiä arvokeskustelutilanteita.

Miten arvoista keskustellaan?

Arvokeskustelujen ”pelin henki” on avoin, innostava ja osallistava.

Oma asenteesi vaikuttaa kaikkien keskustelijoiden asenteeseen!

Arvokeskusteluja käydään osallistavin ja innovatiivisin menetelmin.

Muista, että parhaimmissa arvopohdinnoissa on mukana sekä käytännön järkeä että tunteita, sillä arvot ankkuroivat aina sekä järkeen että tunteeseen!

slide14

Arvopohdintaa

Asiantuntijuus on intohimomme.

 • Arvostamme asiantuntijuutta ja suhtaudumme siihen intohimoisesti. Asiantuntijuuteen kuuluu myös oman toimintamme ja ympäröivän yhteiskunnan jatkuva kehittäminen. Haluamme uudistua määrätietoisesti, vahvistaa omaa toimintaamme ja luoda kunnianhimoisen, henkilökunnasta ja opiskelijoista muodostuvan korkeakouluyhteisön.
 • Pohdittavaksi:- Mitä asiantuntijuus tarkoittaa meidän työssämme?
 • Miten asiantuntijuus näkyy työyhteisössämme?
 • Ovatko kaikki asiantuntijoita?
 • Millainen on hyvä asiantuntija?
 • jne
 • Konkretiaa arvoille löytyy meidän kaikkien omasta työhistoriasta. Mieti, mitä kokemuksia
 • sinulla on tilanteista, joissa arvo on toteutunut tavoitellulla tavalla?
 • Pohdi, miten arvot voisivat näkyä omassa työpäivässäsi.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

18.9.2014

slide15

Arvopohdintaa

Korkea laatu on lähtökohtamme.

 • Kaikki toimintamme – on kyseessä sitten tuotteemme tai toimintatapamme – tähtää korkeaan laatuun. Tähän tavoitteeseen pääsemme parhaiten hyvällä yhteistyöllä oman organisaatiomme sisällä ja ympäröi- vän yhteiskunnan kanssa. Huipputulokset syntyvät yhdessä tekemisestä.

Pohdittavaksi:- Mitä korkea laatu tarkoittaa meidän työssämme? - Voidaanko laatua mitata ja todentaa?- Miten laatua voidaan parantaa?- Onko korkea laatu aina paras ratkaisu?- Vai riittääkö meille kyllin hyvä?jne

Konkretiaa arvoille löytyy meidän kaikkien omasta työhistoriasta. Mieti, mitä kokemuksia

sinulla on tilanteista, joissa arvo on toteutunut tavoitellulla tavalla?

Pohdi, miten arvot voisivat näkyä omassa työpäivässäsi?

slide16

Arvopohdintaa

Yhteisöllisyys on voimamme.

 • Arvostamme toisiamme, luotamme toisiimme ja kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Edistämme dialogia, mistä syntyy yhteinen ymmärrys korkeakoulu- yhteisöstämme ja sen tavoitteista.

Pohdittavaksi:- Mikä on yhteisöllisyyttä?- Miten yhteisöllisyys näkyy Metropoliassa ja omassa työyksikössämme?- Ketkä kuuluvat yhteisöömme?- Yhteisöllisyys vai yksilöllisyys?- Miten yhteisöllisyyttä voidaan lisätä?

jne

Konkretiaa arvoille löytyy meidän kaikkien omasta työhistoriasta. Mieti, mitä kokemuksia sinulla on

tilanteista, joissa arvo on toteutunut tavoitellulla tavalla?

Pohdi, miten arvot voisivat näkyä omassa työpäivässäsi?

slide17

Arvopohdintaa

Avoimuus on toimintatapamme.

 • Yhteisömme avoimuus on keskeinen osa laadukasta työ- ja opiskelukulttuuriamme. Tiedonvälityksemme on avointa ja tekemämme päätökset ovat meidän kaikkien saatavilla. Avoimuus tarkoittaa meille myös halua käydä ennakoivaa, joustavaa ja avointa dialogia ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
 • Pohdittavaksi:- Mitä avoimuus tarkoittaa meidän työyhteisössämme?- Onko avoimuudella rajoja? Millaisia? Missä tapauksissa?
 • - Onko avoimuus aina positiivista? Onko asiatonta avoimuutta?
 • Miten voin omalta osaltani lisätä avoimuutta?
 • jne
 • Konkretiaa arvoille löytyy meidän kaikkien omasta työhistoriasta. Mieti mitä kokemuksia
 • sinulla on tilanteista, joissa arvo on toteutunut tavoitellulla tavalla?
 • Pohdi, miten arvot voisivat näkyä omassa työpäivässäsi?
arvokeskustelua pienryhm ss esimerkki pienryhm keskusteluun
Arvokeskustelua pienryhmässä- Esimerkki pienryhmäkeskusteluun

Yksilönä: kirjoita ensin ajatuksesi paperille

Pohdi, mitä tavoiteltavat arvot sinulle tarkoittavat?

Mieti, mitä kokemuksia sinulla on tilanteista, joissa arvot ovat toteutuneet tavoitelluilla tavoilla?

Pohdi, miten tavoiteltavat arvot parhaimmillaan näyttäytyisivät omassa päivittäisessä toiminnassasi?

Pienryhmässä:

Kertokaa kukin vuorollanne omista pohdinnoistanne.

Tehkää yhteenveto tavoiteltavista toimintatavoista fläpille.

Ryhmätöiden purku:

Jokainen pienryhmä esittelee tuotoksensa toisille pienryhmille, joka jälkeen valitaan yhdessä 3-5 tärkeintä tavoiteltavaa toimintatapaa. (= ”näiden mukaan haluamme arkipäivässämme toimia”)

Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu:

Pohtikaa yhdessä konkreettisia ehdotuksia käytännön toimenpiteiksi: mitä tavoitellut 3-5 toimintatapaa meiltä edellyttävät?

nykyisen toiminnan vahvistamista?

toiminnan uudistamista (ja poisoppimista)?

Mitkä ehdotukset käytännön toimenpiteiksi voidaan ottaa käyttöön heti? Mitä toimenpiteet vaativat enemmän aikaa?

arvokeskustelua arvoty pajoissa
Arvokeskustelua arvotyöpajoissa

Arvotyöpajojen osallistujat:

30-50 henkeä/arvotyöpaja eri puolilta organisaatiota; esimiehiä voi velvoittaa, muiden osallistuminen on vapaaehtoista

Arvotyöpajojen idea:

Arvotyöpajat tarjoavat tilaisuuksia kysyä, keskustella ja pohtia.

Arvotyöpajoissa arvoille luodaan Metropolia-tasoista yhteistä ajattelua, pelisääntöjä ja yhteisiä toivottuja toimintamalleja.

Esimiehet saavat työpajoista sisältöä ja mallia omiin pienryhmäkeskusteluihin.

Arvotyöpajojen työtapa:

Työtapana ovat osallistavat ja innovatiiviset menetelmät.

Tavoitellaan innostusta, sitoutumista ja yhteisöllistä kokemusta (”Metropolia spirittiä”)

Arvotyöpajojen toteutus:

2 x ½ pv- työpajaa, jotka muuten identtisiä, paitsi että molemmissa yksi työstettävä erityistehtävä.

Ensimmäinen arvotyöpaja järjestetään joulukuussa (alustava pvm 16.12), toinen työpaja tammi-helmikuun vaihteessa.

Arvotyöpajojen ohjaajina/fasilitaattoreina toimivat Novetos Oy:n kokeneet ”arvokeskusteluttajat”.

arvokeskustelua arvoty pajoissa luonnos arvoty pajojen ohjelmarakenteesta ja tuotoksista
Arvokeskustelua arvotyöpajoissa -luonnos arvotyöpajojen ohjelmarakenteesta ja tuotoksista

Metropolian johdon puheenvuoro

Mitä tavoittelemme arvoilla?Kokemuksia muualta. –Virikeluento /Novetos Oy

Learning Café –työskentely.

Jokaisen arvon osalta kaksi kysymystä: Millainen käyttäytyminen on tämän arvon mukaista? Millainen käyttäytyminen on tämän arvon vastaista?

Päivän erityisteeman käsittely

”Visuaalinen arvomatka”

Näkemys tulevaisuudesta. Mistä luovumme? Mitä vahvistamme?

Dokumentoidut tuotokset arvotyöpajoista:

Välittömiä tuotoksia: työpajojen yhteenvedot kiteytettyinä, dia-word -aineisto & työkirja, jonka avulla arvot työstetään arkeen.

Arvotyöpajoissa keskustelujen kautta luodut merkitykset ”ilmennetään” luovin keinoin: tuotoksina musiikkia, tarinateatteria. ja muuta tunteisiin vetoavaa aineistoa.