yksin isest propelip st yhteiseen tekij porukkaan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yksinäisestä propelipäästä yhteiseen tekijäporukkaan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yksinäisestä propelipäästä yhteiseen tekijäporukkaan

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Yksinäisestä propelipäästä yhteiseen tekijäporukkaan - PowerPoint PPT Presentation

deacon-rosario
71 Views
Download Presentation

Yksinäisestä propelipäästä yhteiseen tekijäporukkaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Yksinäisestä propelipäästä yhteiseen tekijäporukkaan Joensuun seudun kansalaisopisto

 2. Visio opetuksen tuki ja itseopiskeluväline Into ja hinku Teot ja työkalut 1999 Tietokoneluokka kielten käyttöön Kaupallisia ohjelmia sis. verkossa ja CD 2001 2001-2002 Yhteinen verkkokurssi Kuopion kanssa Työpajat Gr2: Aula Mentor Joustavuus opiskelussa Opiskeli-joiden oma tekemä materiaali Omat manageroitavat weppi-sivut viittomien CDt 2001, 2002-2006 OpinOpas Sähköinen arviointi 2002-2004 Pelit ja draama Lingua 1 2003-2004, 2006- TVT laajasti opettajien käytössä ISV 2002, 2003 Oma opiskeluympäristö (Pedanet) Moodle EuroCALL Oma kurssi- ja materiaali-tuotanto Koulutus Yhteistyö: amk Muiden tekemät kurssit 2006- ISV Vaihto-ehtoja? AVE

 3. Yhteistyö • Instituto Cervantes: AVE - Aula Virtua de Español • laaja espanjan verkkokurssipaketti omine oppimisympäristöineen ja tutorikoulutuksineen • ISV:n verkkokurssien yhteismarkkinointi, tuotantotiimit ja koulutus • Paikallinen AMK: osia kursseista oppilastöinä

 4. Moodle • Ilmainen kurssialusta • Oma Moodle käytössä • Kaupunki ylläpitää • Käyttö laajaa: sähköisestä opettajanhuoneesta itseopiskelutiloihin, lähiopetuksen tukimateriaaleihin ja verkkokursseihin

 5. ISV • Itä-Suomen virtuaalikansalaisopisto • Mahdollisti laajemman koulutuksen ja oman materiaalituotannon • Nosti esiin tärkeitä kysymyksiä korvauksista (työ, tutorointi, ylläpito, markkinointi..) ja tekijänoikeuksista

 6. EuroCALL • Computer-Asisted Language Learning • www.eurocall-languages.org

 7. Vapaan sivistyksen oppilaitosten resurssipula! • Tarjolla paljon opetuksen monipuolistamiseen: oppimisalustoja, ohjelmia, työkaluja… • Ovat joko kaupallisia tai tutkijoiden prototyyppejä joiden kaupallistaminen tai levittäminen sivuseikka • Vapaan sivistyksen oppilaitoksen käytettä ilmaisia työkaluja

 8. Opiskelijat ja opettajat mukaan • Opiskelijoiden omien materiaalien tekeminen omaan käyttöön • Viittomakielen ryhmien videoimat kertausvideot CD:lle ja oppilaiden omaan käyttöön • Ilmaisohjelmat • Editoinnin työläys • Talkootyötä

 9. Mitä muualla • Espanjalainen partneri järjesti ohjausta ja koneet verkko-opetukseen opistossaan • Opisto voisi siis tarjota muiden tekemiä kursseja ja antaa opiskelijoille tekniikan ja teknisen tuen

 10. Aika ei vielä kypsä • Teknisesti raskas toteuttaa ilman kurssialustaa • Yhteistyön hallinnolliset esteet • Markkinointi

 11. Ajattelun muutos! • Ajatus siitä että TVT on muidenkin kuin atk-opetuksen asia! • Tietokoneluokka kielten omaan käyttöön • Omia kielten kaupallisia ohjelmia: Promentor, Alfasolft, Linc etc. • Työpajat • Tekemisen vaikeus: weppieditorit, FTP, ilmaiset lisukkeet… • Yhden ihmisen innostuneisuudesta kiinni

 12. Vaihtoehtoja? • opiston ei tarvitse itse tehdä kursseja joita tarjoaa opiskelijoilleen<- lisenssi • opettajan ei tarvitse tehdä itse kurssia jota opettaa<- tekijät ja pitäjät erikseen • TVT:n käyttö on (suurelta osin) muuta kuin verkkokurssien tekoa ja pitoa • Jos opisto haluaa itsekin tuottaa materiaalia, taidot on hyvä olla ”pysyvästi” talossa (tieto, taito, infrastruktuuri)