Hazai szabad hozzáférésű adatbázisok használata a gazdaságtudományi irodalom kereséséhez. - PowerPoint PPT Presentation

hazai szabad hozz f r s adatb zisok haszn lata a gazdas gtudom nyi irodalom keres s hez n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hazai szabad hozzáférésű adatbázisok használata a gazdaságtudományi irodalom kereséséhez. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hazai szabad hozzáférésű adatbázisok használata a gazdaságtudományi irodalom kereséséhez.

play fullscreen
1 / 79
Hazai szabad hozzáférésű adatbázisok használata a gazdaságtudományi irodalom kereséséhez.
93 Views
Download Presentation
kalea
Download Presentation

Hazai szabad hozzáférésű adatbázisok használata a gazdaságtudományi irodalom kereséséhez.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hazai szabad hozzáférésű adatbázisok használata a gazdaságtudományi irodalom kereséséhez. Készítette: Bellavicsné Árgyelán Mária szakreferens

 2. Előadásom szerkezete • Az szakirodalmi adatbázis típusai • Hazai szakirodalmi adatbázisok bemutatása konkrét keresési példákkal illusztrálva • Honlapok amelyek hasznosak lehetnek közgazdasági témában való kutatás során

 3. Az szakirodalmi adatbázis típusai • Típusai: • Bibliográfiai adatbázisok: • Dokumentum azonosításához szükséges adatokat tartalmaz • Cikk esetén: szerző, folyóirat címe, évfolyama, oldalszámok ill. kiadás éve (Hetesi Erzsébet - Tóth Edit: Az orvosok fogyasztási szokásai Bourdieu tőkeelmélete alapján : Hatással lehet-e a foglalkozás a fogyasztás szerkezetére? Marketing & Management, 2008. (42. évf.) 2. sz. 49. old.) • Könyv esetén: szerző, cím, kiadó, kiadás éve, kiadás helye (Gács János–Küllő János (szerk.): A „túlzott központosítástól” az átmenet stratégiájáig – Tanulmányok Kornai Jánosnak, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2008) • Információ lehet még: összefoglaló,kivonat, hivatkozás • Bibliográfiai adatbázisok törekvése ugrópontokon keresztül a teljesszöveg eléréséhez vezetni, • Teljes szövegű hozzáférést biztosító adatbázisok • A faktografikus adatbázisok(pl. adatbankok) • számadatokat, rövid információkat tartalmaznak

 4. A Corvinus Egyetemi Könyvtár adatbázisai Jellemzői: • Az adatbázis a legteljesebb hazai szakirodalmi forrás gazdasági témakörben. • az állomány 500 ezer kötet könyvet, disszertációt, kéziratot, jegyzetet és mintegy 400 féle kurrens folyóiratot tartalmaz. • Online forrásai: (mindegyik külön felületről is elérhető) • Katalógus • Adatbázisai: • Oktatói publikációk adatbázisa • Műhelytanulmányok adatbázisa • PhD disszertációk, szakdolgozatok/TDK adatbázisa • Két keresési lehetőséget kínál: • böngészést • keresés

 5. Corvinus Egyetemi Könyvtár gyűjtőköre Gyűjti: • a hazaigazdaságtudományi szakirodalom valamennyi publikált kiadványát, • a külföldi gazdaságtudományi szakirodalom válogatott dokumentumait, • az egyetemi dokumentumok, oktatói szakmai publikációk és disszertációk összességét, • a kiadói forgalomba nem kerülő, üzleti életben belső használatra készült ún. szürke irodalom dokumentumait (pl. éves jelentések,) – ezek közgazdászok számára kiemelten fontosak

 6. Corvinus Egyetemi Könyvtár webes elérése Corvinus Egyetemi Könyvtár webes elérése • menete: URL címe: http://www.lib.uni-corvinus.hu/ • SZTE Egyetemi Könyvtár honlapjáról történő elérésének

 7. Corvinus Egyetemi Könyvtár katalógusának működés • Katalógusban való keresés hasonlóan történik, mint SZTE Egyetemi Könyvtár katalógusában való keresés

 8. E-források

 9. A Műhelytanulmányokban a Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézeteáltal gondozott, nem csak az intézet kutatói által publikált műhelytanulmányok és egyéb kiadványok találhatók, Keresési lehetőségek

 10. E-folyóiratok Letölthető tanulmány PDF-ben A tanulmány rövid ismertetése

 11. E-folyóiratok Gazdag választéka: •  Magyar napi- és hetilapoknak • Magyarországról szóló idegen nyelvű kiadványoknak • Külföldi napi- és hetilapoknak • Magyar szakfolyóiratoknak • Egyéb ingyenes forrásoknak klikkelhető

 12. KLIKK Gyorskeresési lehetőség Tallózási lehetőségek :év, tárgy, doktori iskola Összetett keresési lehetőség

 13. Letölthető tanulmány Tanulmány rövid ismertetése

 14. KLIKK Hasznos linkek közgazdászoknak amelyek témakörök szerint csoportosítva vannak rendezve.

 15. KLIKK - kurrens linkek közgazdászoknak • KLIKK – kurrens linkek közgazdászoknak • Általános információk :Magyar Virtuális Enciklopédia • Hírek, hírügynökségek, gazdasági portálok:Magyar Távirati Iroda • Gazdasági jellemzők és mutatószámok:Központi Statisztikai Hivatal • Hazai gazdaság- és társadalomkutató szervezetek:MTA Világgazdasági Kutató Intézet • Pénzügyek, pénzügyi piacok:Budapesti Értéktőzsde • Céginformáció:Céginformációs Szolgálat • Kis- és középvállalkozások forrásai: Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet • Jogi információ: Adófórum • Hazai szakmai szervezetek: Magyar Bankszövetség • Műhelytanulmányok:Magyar Nemzeti Bank - Kiadványok • Nemzetközi szervezetek: The World Bank • Európai Unió Bolognai folyamat Europa - The Bologna process

 16. Elektronikus Periodika Adatbázis (továbbiakban EPA) jellemzői • A szolgáltatás feladata: • elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartása, illetve egyes folyóiratok archiválása • A szolgáltatás célja: • rendelkezésre álljon az elektronikus időszakikiadványok szervezett, visszakereshető katalógusa. • minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz.

 17. EPA gyűjtőköre • nyomtatott újságok e-változatai • nyomtatott folyóiratok e-változatai • csak digitális formában létező források • retrospektíve (visszamenőlegesen) digitalizált periodikumok

 18. Periodikák hozzáférési típusai • archivált kiadvány (az EPA biztosítja állandó hozzáférését) • távoli elérésű kiadvány (az EPA csak regisztrálja, hozzáférése az eredeti forrástól függ) • offline kiadvány (közvetlenül nem érhető el az Interneten, csak DVD-n és CD-n)

 19. Periodikák állapota az EPA-ban folyamatos (jelenleg is rendszeresen frissül) szünetel (átmenetileg nem frissül) lezárt (elérhető, de már nem frissül) megszűnt (már nem elérhető)

 20. Keresési szabályok az EPA-ban Kereshetünk: ékezetekkel vagy ékezetek nélkül (több a találatot kapunk, ha ékezet nélkül keresünk, pl. nepesseget, népességet, népességét) mindent írhatunk kisbetűvel tiltott szavakat (pl. névelőket, kötőszavakat, titulusokat) ne írjunk csonkolhatunk karaktersort megelőző és követő végződést % vagy * jellel (pl. keresked% vagykeresked*). helyettesíthetünk egy karaktersor közepén egy vagy több karaktert is * jellel( pl. penz*t =>pénzt, pénzért, pénzét, pénzszagot, pénztárcánkat stb.)

 21. Keresés és böngészés az EPA- ban Periodikák címe kilistázva alfabetikus rendben Keresés témakörök szerint - Periodikák címe kilistázva téma szerint - Keresés teljes szövegben kulcsszóval Konkrét cikk keresés: lásd később a MATARKA-ban

 22. Gyorskeresés az EPA-ban Egyszerű keresés a katalógusban: • cím szerint • évek szerint • téma szerint (tartalmi fogalmak: témák, tárgyszavak) • típus szerint (periodika tartalmi • jellege szerint, pl. tudományos) 1. lehetőség: Ha nem ismerjük a periodika címét, csak azt tudjuk milyen témakörben akarunk keresni, így keresessünk:

 23. Periodika kiválasztása és KLIKK

 24. .A periodika folyamatosan frissül .A periodika a szolgáltató szerveréről érhető el Az oldal a találat alapadatait tartalmazza A konkrét évfolyam kiválasztása. Így eljutunk a periodika weboldalára.

 25. Keresés teljes szövegben az EPA-ban • a gyűjteményben levő HTML formátumú dokumentumokban keres • csonkolás alkalmazható • min. négybetűs szavakat írjunk • tiltott szavak: azok, csak, hogy, mert, vagy • Megjegyzés: itt nem csak gazdasági szaklapokban kereshetünk, hanem egyéb lapok gazdasági rovataiban! Beírjuk a keresett kulcsszót.

 26. Az EPA webes elérése • URL címe: http://www.epa.hu/ • SZTE Egyetemi Könyvtár honlapjáról történő elérésének menete:

 27. MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa - jellemzői • az első olyan magyar nyelvű tartalomjegyzék szolgáltatás, melyben a cikkek mellett a szerző és cím is kereshető • multidiszciplináris (több tudományterületet fed le) • szabad hozzáférésű • könyvtárak és folyóirat-szerkesztőségek építik • 19 %-ban teljes szövegű • gazdasági folyóiratok száma: 66, cikkek száma: 82 910, cikkmásolatok száma: 3 735, ugrópontok teljes szöveg eléréséhez: 3 241

 28. MATARKA gyűjtőköre és a feldolgozott adatok • Magyar nyelvű vagy magyar kiadású szakfolyóiratok nyomtatásban megjelent számainak tartalomjegyzékeit tartalmazza • Milyen adatokat dolgoz fel : • szerzőket és közreműködőket: Max. 11 név megengedett, a nevek előtt nem szerepelnek titulus megjelölések • a rovatot megnevezi • címet :a cikkek és minden egyéb írás címét. Ha a cikk idegen nyelvű, akkor az idegen nyelvű cím és esetleg a magyar nyelvű cím is szerepel • oldalszámot: a cikk kezdő oldala - befejező oldala. Nem kézi bevitelnél gyakori, hogy csak a kezdő oldalszám szerepel. • teljes szöveghez ugrópont (link) vezet arra az internet oldalra, ahol a cikk teljes szövege megtalálható (ha van ilyen). • a teljes szöveg fájlformátuma, HTML vagy PDF.

 29. MATARKA keresési szabályok Kereshetünk: ékezetekkel vagy ékezetek nélkül (több a találatot kapunk, ha ékezet nélkül keresünk, pl. nepesseget, népességet, népességét) mindent írhatunk kisbetűvel tiltott szavakat (pl. névelőket, kötőszavakat, titulusokat) ne írjunk csonkolhatunk karaktersort megelőző és követő végződést % vagy * jellel (pl. keresked% vagykeresked*). helyettesíthetünk egy karaktersor közepén egy vagy több karaktert is * jellel( pl. penz*t =>pénzt, pénzért, pénzét, pénzszagot, pénztárcánkat stb.)

 30. Tájékozódó keresés a MATARKA-ban a szerzők neve és a cím szavai között kereshetünk a teljes kifejezésre max. 5 szó írható be szóközökkel „and” logikai operátor az alapértelmezett a találati halmaz szűkíthető csonkolás, karakterhelyettesítés lehetséges

 31. Fénymásolat és digitális is kérhető

 32. A RefWorks bejelentkező felülete

 33. Egyszerű keresés a MATARKA-ban • Kereshetünk: • szerzőre (egy mezőbe egy név írható) • cikk címe - kulcsszavakra: minden beírt szóra keres (a sorrend nem fontos) • cikk címe – részletre: kifejezésre keres (a sorrend fontos) • Szűkíthetünk: • időre: a kiválasztott évszámtól kezdve • szakterületre: adott szakterület folyóiratai • folyóiratcímre: kiválasztott folyóiratcímben keres • csak teljes szöveggel elérhető cikkekre • csak az EPA-ban archivált cikkekre