az skor m v szete n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az ?skor m?vészete

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Az ?skor m?vészete - PowerPoint PPT Presentation


 • 731 Views
 • Uploaded on

Az őskor művészete. I. Történelmi, szellemi háttér. 1. Elnevezések. Őskor : az emberiség történelmének legkorábbi, törzsi („ősközösség”) keretek között zajló szakasza Kőkorszak : kőeszközök használata (pattintott kőkor, csiszolt kőkor)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az ?skor m?vészete' - issac


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 elnevez sek
1. Elnevezések
 • Őskor: az emberiség történelmének legkorábbi, törzsi („ősközösség”) keretek között zajló szakasza
 • Kőkorszak: kőeszközök használata (pattintott kőkor, csiszolt kőkor)
 • Prehisztorikus kor („történelem előtti”): az írás felfedezése előtti korok elnevezése
2 az skor szakaszai
2. Az őskor szakaszai
 • Paleolitikum (őskőkor, pattintott kőkor), kb. i. e. 15-10 ezerig tart: vadásztársadalmak, zsákmányoló életmód (vadászat, halászat, gyűjtögetés)
 • Mezolitikum (átmeneti kőkor)
 • Neolitikum (újkőkor, csiszolt kőkor), kb. i. e. 9000 és 3000 között: letelepült termelő életmód (földművelés, állattenyésztés, szövés-fonás, fazekasság)
 • Réz és bronzkor: réz és bronz eszközök, egyes területeken kialakul az írás, az emberiség átlép az ókorba (Egyiptom, Mezopotámia)
 • Vaskor: vasszerszámok, fegyverek
egyenl tlen fejl d s
Egyenlőtlen fejlődés

A föld különböző pontjain nem egy időben ért véget az őskor, van ahol még a 20. században is törzsi keretek között élnek embercsoportok

(Afrika, Dél-Amerika, Ausztrália bizonyos területei)

3 vall si elk pzel sek az skorban
3. Vallási elképzelések az őskorban
 • Mana-hit: titokzatos, befolyásolhatatlan, emberfeletti erő, lakozhat tárgyakban, növényekben, állatokban, esetleg emberekben
 • Fetisizmus: természetfeletti erővel rendelkező tárgyak (fétis) tisztelete (természetes vagy mesterséges formájú kövek, amulettek, talizmánok, istenszobrok)
 • Totemizmus: egy emberi közösség (nemzetség) szoros rokoni kapcsolata valamilyen közös ős (totem) által, ez az ős lehet állat, növény, esetleg élettelen tárgyak (pl. kövek)
 • Tabu: a totemizmus szoros velejárója, sérthetetlenség, tiltás (pl. a totemállat védelme)
slide8
Mágia (varázslás): természetfeletti erők igénybevétele (rituálék, gyakorlatok, mozgások, cselekedetek által) a természet, állatok, emberek, esetleg szellemek befolyásolására. Fajtái: termelési mágia (vadászat sikerét, az időjárást, jó termést befolyásoló termékenység varázslat), rontás (az ellenség legyőzése), gyógyító mágia (a betegségektől való megszabadulás)

Animizmus: a természeti erők átlelkesítése, minden dologban szellemek lakoznak

Túlvilághit: az emberi lélek halhatatlanságába vetett hit (a lelket a párával kapcsolhatták össze, erre utal a lélek, lélegzet, lehelet, levegő szavak rokonsága, „kilehelte lelkét”, „elszállt belőle a pára”)

4 a s m n var zsl az els m v sz
4. A sámán (varázsló) az első művész
 • Egyes kiváltságos emberek, a mana birtokosai, természetfeletti erőkkel bírók, „szent emberek”
 • Elsődleges feladata: gyógyítás, veszélyek elhárítása
 • Önkívületi (extatikus) állapotban (idegbetegség, kábítószerek) kerülnek kapcsolatba a szellemekkel
 • Talán ők készítették az első képzőművészeti alkotásokat, a művészet a mágia része volt kezdetben
ii az p t szet architekt ra
Meghatározott célokat szolgáló és esztétikai igényeknek is megfelelő épületek létrehozásának művészete („magasépítészet”: igényes épületek, pl. templomok, paloták, középületek)II. Az építészet, architektúra
1 h zak v rosok
Az ősember lakóhelyét kezdetben a természet adta lehetőségek határozták meg (barlangok)

Amikor már maga építi házát, még sokáig nem időtálló anyagokat használt (föld, fa, lomb, nád, sás, fű)

A neolitikumban már megjelenik a kő, a vályog és a napon szárított tégla, létrejönnek nagyobb települések, sőt az első városok (Jerikó, Catal Hüyük, Harappa, Mohendzso-Daro)

1. Házak, városok
a jerik izrael i e 6000 k
A világ talán legősibb városa

Egy torony és 2 m vastag, kb. 3 m magas falak védték körben

Kőeszközeik és kőedényeik voltak

Lakóházaikban tartották halottaik gipsszel bevont koponyáját, a szemek helyére kagylóhéjat tettek

a/ Jerikó, Izrael, i. e. 6000 k.
b catal h y k t r korsz g i e 6000 k
1000 évig lakott település volt

A tetőn lévő nyíláson át lehetett bejutni a szűk házakba

Halottaikkal együtt éltek, a falak melletti padkák alá temették őket, ezeken aludtak

A falakra képeket festettek, készítettek szobrokat, domborműveket

Már készítettek agyag edényeket

b/ Catal-Hüyük, Törökország, i. e. 6000 k.
2 kultikus p tm nyek megalitikus p t szet
Már Jerikóban találtak templom céljára épült helyiséget

A neolitikus Európában hatalmas („megalit”) kövekből rótt építmények készültek

Valószínűleg kultikus célokat szolgáltak

2. Kultikus építmények,megalitikus építészet
a menhir kelta k oszlop
Kevéssé kidolgozott, hosszú kődarab, amelyet egyik végével kultikus célból a földbe ásnak

Inkább szobor mint épület

a/ Menhir(kelta: „kőoszlop”)
b dolmen kelta elnevez s
b/ Dolmen (kelta elnevezés)
 • Függőlegesen a földbe beásott óriási kövekre (5-6 db.) ráfektetett kőlap, néha sír megjelölésére szolgált
ri si k vek
Óriási kövek
 • A legalapvetőbb építészeti szerkezet, a támasz-teher elv megjelenése
c cromlech kromlech kelta
c/ Cromlech, kromlech (kelta)
 • Durván megmunkált, földből kiemelkedő, rendkívül nagy kövek együttese, szabályosan, egy középső magasabb kő körül elrendezve
 • Az egymás melletti kövekre esetleg vízszintes helyzetűek kerülhetnek
stonehenge anglia bronzkor
A cromlech típusú építmények legjelentősebb példája

Talán kultikus célt szolgált, esetleg csillagászati ismereteket rögzített, segítette a földművelő közösség munkáját

Stonehenge, Anglia, bronzkor
slide30
A kör alakú építmény belsejében patkó alakban elrendezett kövek

A téli napforduló hajnalán a kelő nap sugarai, a nyári napforduló idején a lemenő nap sugarai bevilágítanak a patkó alakú rész tengelyébe

iii szobr szat plasztika
Plasztika (a görög plasztiké szóból), a képzőművészet egyik legősibb ága, mely tárgyát, többnyire az emberi vagy állati testet szilárd anyagból, 3 dimenzióban ábrázolja

Lehet körplasztika vagy dombormű, kisplasztika vagy monumentális szobor

III. Szobrászat (plasztika)
1 a paleolitikum szobr szata
Már a paleolitikumban létrejött

Körplasztikák és domborművek egyaránt jellemzőek

Kultikus célokat (vadászmágia, termékenység varázslat) szolgálhatott

Anyaga kő és csont

1. A paleolitikum szobrászata

Lausseli Vénusz, paleolitikum

willendorfi v nusz ausztria paleolitikum i e 30 000 k
Kisméretű kő szobor

Eltúlzott nőies formák, termékenységkultusz

A nemi jellegzetességek naturalisztikus kidolgozása keveredik a leegyszerűsített (stilizált) részekkel (karok, arc)

Willendorfi Vénusz, Ausztria, paleolitikum (i. e. 30 000 k.)
slide34
A kövérség lehet a termékenység jelzője, de a bőség, a jólét kifejezője is

Az őskori alkotó képes domború, 3 dimenziós formákkal megragadni a valóságot – a szobrászat születése

2 neolitikum
A neolitikum szobrászatára jellemzőek az agyagszobrok (a kerámia kora már) is

Az őskőkor élethűbb ábrázolása helyére egy elvontabb, stilizáltabb szobrászi nyelv lép, ez a 20. századi művészetre emlékeztet

2. Neolitikum

Henry Moore: Kétrészes fekvő alak

3 vaskor szk ta aranyszarvas z ldhalompuszt r l i e 400 k
A szobrászat gyakran kapcsolódik az iparművészethez (gyakorlati célokat szolgáló, de nemes anyagokból készülő, igényes, esztétikai értékkel is bíró tárgyakat létrehozó művészeti ág)3. Vaskor: Szkíta aranyszarvas Zöldhalompusztáról, (i. e. 400 k.)
slide39
A nomád népek, pl. a szkíták (a kelet-európai füves puszták népeinek ókori neve), művészetére a díszítőművészet volt a jellemző (ruha-kiegészítők, díszes használati tárgyak)

A remek ötvöstárgyak a totemizmussal hozhatóak kapcsolatba

a sztyeppei nom dokn l t bb fel is megtal lhat gy a magyarokn l is csoda szarvas mot vum
A sztyeppei nomádoknál több felé is megtalálható (így a magyaroknál is) „csoda szarvas” motívum?
iv a fest szet
IV. A festészet
 • Színekkel és formákkal két dimenzióban alkotó képzőművészeti ág
1 az skor fest szete
A paleolitikum végén jelenik meg

Barlangokban, sziklafalakra került

Karcolással és (vagy) természetes anyagok kenésével (korom, vér, zsiradékok, földfestékek) készült

1. Az őskor festészete
2 franko kantabriai st lus
A legkorábbiak a Pireneusok és a Kantabriai-hegység spanyol és francia felén található barlangokban került elő

Hasonló jellegűek a barlangok képei (egységes stílus)

2. Franko-kantabriai stílus
a a t m k
Főleg állatok (bölények, bikák, lovak, némelyik sebzett), ritkábban emberek (talán vadászok), elvont geometriai jelek, kézlenyomatoka/ A témák:
b kompoz ci
A latin compositio: „összeállítás” szóból, a mű szerkezete, felépítése, alkotóelemeinek összetétele, elrendezése, alapvető sajátosságai

A kompozíciót mindig meghatározza a hely, a kor, a stílus és az alkotó egyénisége

b/Kompozíció
a barlangfestm nyek kompoz ci s rendje
A sziklafalon, főleg a barlangok mennyezetén látszólag rendszertelenül sorakozó képelemek eltérő időből, különböző kezektől származnak

Nincs kerete

A rendező elvet, ha volt ilyen, nem ismerjük

A barlangfestmények „kompozíciós rendje”
c a t rbelis g
Nincs háttér, nincs környezet

Sokszor egymásra rétegződnek a figurák

A méret különbségek nem utalnak térmélységre, de a szín változásai mintha árnyékolás lenne, plasztikus hatást célozna

c/ A térbeliség
d n z pontok megmutatni a tudottat
d/ Nézőpontok: megmutatni a tudottat
 • Az állatok a legjellemzőbb nézetből - oldalról, ahonnét a legtöbb ismeret mutatható – láthatóak
 • Az oldal nézet néha más nézőponttal keveredik, pl. az állatok szarvainál (csavartperspektíva)
3 mi rt k sz ltek a vad szm gia
A vadászat sikeréért végzett szertartások kelléke

A jelenség és képének mágikus azonossága: a képmás birtoklása hatalmat ad a jelenség felett – az állat lelkének foglyul ejtése

Ellene szól, hogy nehezen megközelíthető, ritkán látogatott barlangokról van szó

3. Miért készültek? a/ Vadászmágia?
b totemizmus
Állatősök, állatistenségek bemutatása, beavatási szertartások helyszínei

Ellene szól, hogy csupa, az ember által vadászott állatról van szó (a totemállat tabu)

b/ Totemizmus?