slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Digitální učební materiál

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Digitální učební materiál. Základní úkoly transportní vrstvy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digitální učební materiál' - kalani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn koly transportn vrstvy
Základní úkoly transportní vrstvy
 • Přijímací transportní vrstva je zodpovědná za identifikaci ztracených a mimo správnou sekvenci přijatých segmentů, doplnění chybějících segmentů (tím, že požádá vysílací stranu o opětovné vyslání ztraceného segmentu) a následně o změnu jejich pořadí, aby bylo možno zpětně sestavit datový blok předaný původně transportní vrstvě vrstvou relační na vysílací straně.
z kladn koly transportn vrstvy1
Základní úkoly transportní vrstvy
 • I když cílem transportní vrstvy je bezchybný přenos bloků dat, nemusí to být vždy optimální z hlediska časové prodlevy, kterou nutně tato transportní vrstva vnáší do přenosu.
 • Žádost o opětovné vyslání chybných segmentů a jejich následné doručení vnáší časové zpoždění do přenosu celého bloku dat.
 • To je ale pro některé druhy služeb nepřípustné.
 • Z tohoto důvodu jsou definovány v transportní vrstvě příslušné protokoly.
z kladn koly transportn vrstvy2
Základní úkoly transportní vrstvy
 • Tyto protokoly plní funkci multiplexace dat segmentace, avšak již nikoliv funkci zajištění bezchybného doručení celého bloku dat.
 • U výše zmiňovaných služeb má na jejich kvalitu mnohem větší vliv zpoždění přenosu dat, než případný vznik chyb.
 • Typickým představitelem prvního protokolu transportní vrstvy, který plní všechny funkce, je u sítě s architekturou TCP/IP protokol TCP (Transport Control Protokol).
 • Do druhé kategorie u stejného typu sítě můžeme zařadit protokol UDP (User Datagram Protokol).
z kladn koly transportn vrstvy3
Základní úkoly transportní vrstvy

d, Řízení toku

 • Je důležitou funkcí transportní vrstvy.
 • Řízení toku probíhá mezi oběma koncovýmisystémy. Tento proces byl již probírán ve vrstvě spojové.
 • V tomto případě se však nejedná o řízení toku na úrovni sekce v síti, ale na úrovni vzájemně komunikujících koncových systémů.
 • Jinými slovy se jedná o řízení toku mezi příslušnými elementy relační vrstvy daných aplikací.
z kladn koly transportn vrstvy4
Základní úkoly transportní vrstvy
 • Jako příklad lze uvést komunikaci mezi WWW klientem a serverem.
 • V tomto případě jak server, tak i klient, jsou z úhlu pohledu RM-OSI modelu aplikace.
 • V případě, že WWW server není v daném okamžiku schopen zpracovat příchozí požadavky od klienta, aktivuje jeho transportní vrstva mechanismus řízení toku a informuje o této skutečnosti transportní vrstvu klientského koncového systému.
 • Ta potom na určitou dobu pozastaví vysílání svých požadavků.
z kladn koly transportn vrstvy5
Základní úkoly transportní vrstvy

e, Přetížení sítě

 • U sítí s architekturou TCP/IP se můžeme u transportního protokolu TCP setkat ještě s jednou důležitou funkcí, kterou je systém vyhýbání se přetížení sítě (CongestionAvoidance).
 • Tento systém je nevyhnutelný, pokud mohou koncové systémy do sítě vysílat data rychleji, než je schopna přenášet vlastní datová cesta.
 • Toto je typická situace všude tam, kde je rychlá lokální síť LAN připojena k pomalejší WAN síti.
pou it zdroje
Použité zdroje:

BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4

HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4.

JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.

ad