bl imsieba mixg ula n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA. 32 Ħadd matul is-sena. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Għerf. Għerf 6, 12-16. Il-Għerf jiddi, bla ma qatt inemnem; ma jridux wisq biex jagħarfuh dawk li jħobbuh, u jsibuh dawk li jfittxuh. U hu jħabrek biex jidher lil dawk li jixtiquh.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA' - kaiser


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bl imsieba mixg ula

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA

32 Ħadd matul is-sena

slide3

Il-Għerf jiddi, bla ma qatt inemnem; ma jridux wisq biex jagħarfuh dawk li jħobbuh,u jsibuh dawk li jfittxuh.U hu jħabrek biex jidher lil dawk li jixtiquh.

slide4

Min ibakkar ifittxu ma jitħabatx,għax ħdejn biebu bilqiegħda jsibu.L-aqwa tal-għaqal hu li wieħed iżomm ħsiebu fil-Għerf, u min jishar għalih jeħles malajr mill-hemm.

slide5
Il-Għerf idur u jfittex lil dawk li jixirqilhom, fit-toroq jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.
slide6

Il-Kelma tal-Mulej.

Irroddu ħajr lil Alla.

salm responsorjali salm 62
SALM RESPONSORJALISalm 62

Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi

slide8

O Alla, intAllatiegħi!Għalikinbakkarjiena.Għalikgħatxanaruħi, ġismiqediningħalik,bħal art niexfa, maħruqa, blailma. R/.

slide10

Irridniġinaħsebfikfit-tempju,biexnara s-setgħatiegħek u l-glorjatiegħek.Għaxil-grazzjatiegħekaħjarmill-ħajja,xofftejjajfaħħruk. R/.

slide12

Hekk imbierkek ħajti kollha,u f’ismek nerfa’ idejja.Bħalma jien nimtela b’ikel li jsemmen,hekk fommi jgħanni b’xofftejn ferrieħa. R/.

slide14

Meta, mimdudfuqfriexi, fikniftakar,naħsebfuqekfil-ħinijiettal-lejl;għaxintkontgħajnunagħalija;għad-dell ta’ ġwenħajkngħannibil-ferħ. R/.

qari mill ewwel ittra ta san pawl appostlu lit tessalonkin 1 tess 4 13 18
Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlulit-Tessalonkin.1 Tess 4, 13-18
slide17

Ħuti, ma rriduxli ma tkunuxtafudwardawkliraqdu, biex ma titnikktuxbħaldawk l-oħrajnli ma għandhomx tama.

slide18

Jekk aħna nemmnu li Ġesù miet u rxoxta, hekk ukoll Alla għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.

slide19

Aħnangħidulkomdanfuqil-kelmatal-Mulej, liaħnaligħadnaħajjin, lestigħat-tienimiġjatal-Mulej, ma ngħadduxlildawkliraqdu.

slide22

imbagħadaħnalinkunuħajja, linkunubqajna, ninbelgħumagħhomfis-sħabbiexniltaqgħu mal-Mulej fl-arja u hekkinkunu mal-Mulejgħaldejjem. Farrġulilxulxinb’danil-kliem.

il kelma tal mulej
Il-Kelmatal-Mulej.

Irroddu ħajr lil Alla.

slide24

Hallelujah. Halleluljah.Ishru, u itolbu l-ħin kollu,biex tieqfu bla biża’ quddiem Binil-bniedem.Hallelujah.

slide26

F’dak iż-żmien: Ġesùqallid-dixxiplitiegħu din il-parabbola: “Is-Saltnatas-Smewwietissirtixbahlilgħaxarxebbietliħarġubl-imsiebaħtagħhombiexjilqgħu l-għarus.

slide27

Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin, għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ u ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ, iżda wkoll iż-żejt fil-kwies.

slide28

Il-għarus iddawwar ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’

slide29

Dawk ix-xebbiet qamu lkoll u hejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloh qalu lill-għaqlin: ‘Agħtuna ftit żejt minn tagħkom, għax l-imsiebaħ tagħna jintfew.’

slide30

Qabżu l-għaqlin u qalu: ‘Għandumnejn ma jibqaxbiżżejjed, la għalina u anqasgħalikom! L-aħjarmorrugħandtal-ħanut u ixtrugħalikom.’

slide31

Xħindawkmarrubiexjixtrujiġi l-għarus,

u dawklikienulestidaħlumiegħufis-sala, u l-biebingħalaq.

slide33

Iżdahuweġibhom u qal: ‘Tassew, ngħidilkom, lilkom ma nafkomx.’Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u anqas is-siegħa. ”

il kelma tal mulej1
Il-Kelmatal-Mulej.

Tifħir lilek Kristu.