slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
4 . přednáška, 31.10. 2012 PSI – informace ve řejného sektoru

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

4 . přednáška, 31.10. 2012 PSI – informace ve řejného sektoru - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

4 . přednáška, 31.10. 2012 PSI – informace ve řejného sektoru Úvod do problematiky, historie, kontext, legislativa, členění PSI, jejich komerční využití. Úvod do eGovernmentu V ýběrová přednáška. Úvod do problematiky PSI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4 . přednáška, 31.10. 2012 PSI – informace ve řejného sektoru' - kaiser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
4. přednáška, 31.10. 2012

PSI – informace veřejného sektoru

Úvod do problematiky, historie, kontext, legislativa, členění PSI, jejich komerční využití

Úvod do eGovernmentu

Výběrová přednáška

vod do problematiky psi
Úvod do problematiky PSI
 • Veřejný sektor = významný producent informací, informačních produktů, databází, datových sad…
  • Definice veřejného sektoru – liší se, obecně vše, co je více než z 50% financované veřejností, dále viz Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Tyto informace jsou nás všech = jsou placeny z daní
 • Jejich volná dostupnost = prospěch pro celou společnost
 • Ekonomická využitelnost – Studie MEPSIR „Measuring European Public Sector Information Resources “
  • v roce 2006 činila hodnota PSI v EU 10 – 48 mld. EUR
obecn a historick pozad
Obecné a historické pozadí

Přes 70 zemí světa má svůj FOI zákon (Freedom of Information)

První takový zákon ve Švédsku (1766 – Freedom of the Press Act)

První skutečný FOI zákon v roce 1966 v USA

Francie 1978, Austrálie, Nový Zéland, Kanada 1982, Nizozemí 1991, Maďarsko 1992, Irsko 1997

pro je foi pot eba
Proč je FOI potřeba?
 • Byrokraté ze své podstaty nechtějí sdělovat co dělají a další informace
 • Evidentní pozitivní ekonomický i společenský dopad
 • Právo na informace je zakotveno v Ústavě
 • „„Pokud se naučíme dále využívat informace již jednou vytvořené veřejným sektorem, přinese to prospěch celé ekonomice i občanům“, řekl JavierHernandez-Ros, „otevřená a transparentní politika je pro rozvoj informačního trhu nezbytná“.“

- Javier Hernandez-Ros, vedoucí sekce DK v EC

usa foia
USA - FOIA
 • Freedom of Information Act
 • První verze 1966
 • Omezeno Privacy Act (1974)
  • Právo na ochranu osobních údajů
  • Každý může vidět údaje o sobě samém
 • Dále omezeno 1976 – Government in the Sunshine Act (národní bezpečnost, interní pravidla, obvinění, soukromí, vyšetřování, finanční spekulace)
 • 1982 – Nařízení Ronalda Reagana (omezení přístupu k datům FBI a CIA); 1995 až 1999 expansion –Clinton (národní bezpečnost: <25 let, historicky zajímavé)
usa foia1
USA - FOIA
 • E-FOIA – Clinton 1996
  • Vše vytvořené po 1.10.2006 musí být v digitální podobě
  • Každý úřad musí disponovat „Elektronickou čítárnou“
  • Delší termín na odpověď (20 dní místo 10)
 • 1.10.2001 – Bush omezil přístup k prezidentským informacím, i zpětně
 • 2002 – Intelligence Authorization Act – omezil přístup k informacím ze strany cizích vlád v působnosti institucí jako CIA, NSA, DIA, NIMA, NRO, Army, NAVY, Air Force…
evropsk unie
Evropská Unie
 • Doporučení Rady Evropy o přístupu k informacím z roku 1981:
  • Všeobecné právo na informace, které vlastní veřejné orgány
  • Omezení v případě osobních či bezpečnostních dat
 • 2000 - Lisabonská strategie - do roku 2010 dohnat a předehnat USA (mj. vytvářením znalostní společnosti)
 • 1999 – Zelená kniha o informacích veřejného sektoru
  • „Public Sector Information : A Key Resource For Europe “
 • 2003 – Směrnice o opakovaném využití informací veřejného sektoru (2003/98/EC)
  • minimální harmonizace pravidel a postupů; obecná definice "dokumentu" jako obsahu (nez ohledu na formu nosiče)
esk republika
Česká Republika
 • Už v květnu 1997 vypracován první návrh českého FOI zákona (Žantovský, Kužílek)– následující zásady:
  • Občan má právo na informace o všem, co se ho týká
  • Co není tajné či soukromé, je veřejné
  • Na přístup k informacím mají stejné právo všichni občané
  • Není třeba specificky odlišovat právo přístupu k informacím v různých oborech různými normami
 • Schválen až 11.5. 1999, platný od 1. 1. 2000
 • Novela v roce 2006, hlavně kvůli směrnici 2003/98/EC, ale i kvůli předešlé nedokonalosti
 • Zákon „gumák“– v roce 2007 vyšla Analýza účinnosti
r z kon 106 1999 sb dnes
ČR - Zákon č. 106/1999 Sb. (dnes)
 • Novelizace v souladu s Direktivou PSI (2006)
 • Změnilo se (např.):
  • Apelační princip při odmítnutí (dříve kasační)
  • Omezení úhrad (ne zisky pro držitele)
  • Vyjasnění vztahu ke zvláštním zákonům
  • Kontrolní úřady musí poskytnout informace
  • Více informací povinně na webu (strategické dokumenty, metainformace atd.)
  • Volně dostupný formát (ne PDF!)
  • Upřesnění pojmu informace (cokoliv, ale ne počítačový program)
z kon 106 1999 sb
Zákon č. 106/1999 Sb.

SE NEVZTAHUJE NA:

Průmyslové vlastnictví

Na takové informace, u kterých zvláštní zákon přesně upravuje jejich poskytování (např. statistický zákon: neupravuje, je podřazený, katastrální zákon: upravuje, je „zvláštní“)

Počítačový program

Utajované informace

Soukromá data jen v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů

Obchodní tajemství

Vnitřní pokyny a personální předpisy

Informaci, pokud vznikla bez použití veřejných prostředků

Informace, pokud by přitom byla poškozena autorská práva třetí osoby

Informace o probíhajícím trestním řízení

Zpravodajské služby aj.

form ty dat
Formáty dat
 • Měly by být co nejotevřenější
 • DBF, XLS, DOC, PDF, Shapefile, WAW, MP3, AVI, Animace…
 • Průměrná životnost: 5 -7 let
 • Nosiče: problém, viz archivnictví (paradoxně se to moc neřeší – radši 
slide12
Informační průmysl založený na PSI Re-use v ČR
 • Informační průmysl založený na využívání informací veřejného sektoru funguje v ČR navzdory překážkám docela dobře
 • Typybariér, které jsou zpracovatelé nuceni překonávat:
  • objektivní (způsobené nejasnými zákony)
  • subjektivní(způsobené neochotným přístupem úředníků)
 • Trh založený na „PSI re-use“ (s produkty s přidanou hodnotou)
  • Odhaduje se, že asi 150 firem využívá PSI jako vstupní surovinu
  • (Obrat za rok 2005 odhadnut na 230 mil. EUR)
 • Příklady zpracovatelů informací veřejného sektoru a poskytovatelů informačních služeb:
slide13
Typy „průmyslového“ využívání PSI
 • • „Referenční“ funkce – pro účely interních kontrolních procesů, řízení kvality dat apod.
 • „Surovinová“ funkce – pro účely tvorby služeb s přidanou hodnotou a jejich prodeje na trhu

Vlastní produktya služby(např. pojištění)

Interníinformační systémy Ověřování, kontroly analýzy, porovnávání, verifikace, kvalita dat atd.

Producenti obecných produktů a služeb (např. pojišťovny, utility aj.)

Referenční funkce

Public SectorInformation Holders

Držitelé veřejného obsahu

Informační produkty

Producenti informačních služeb s přidanou hodnotou

Produkčnísystémy

Přidávání nové hodnoty

Surovinová funkce

Průmysl informačního obsahu

proces tvorby slu eb s p idanou hodnotou
Proces tvorby služeb s přidanou hodnotou



Veřejné zdroje dat

 • Primární zdroj dat (veřejný sektor)
 • Získání zdroje
  • NE jednorázové, ale pravidelné
  • způsob distribuce
  • poplatek
  • další podmínky
 • Produkce nové informační služby
  • zpracování zdrojových informací
  • přidání dalších (vlastních) informací
  • vytvoření nových funkcí
 • Marketing
  • oslovení zákazníků
  • obchodní činnost

Akvizice veřejných zdrojů

Příprava a Pre-processing

Zpracování dat

Databáze informací

Přidaná hodnota

Zákazníci

kategorie informac ve ejn ho sektoru
Kategorie informací veřejného sektoru

Studie MEPSIR rozdělila PSI do několika kategorií:

právní informace

geografické informace

meteorologické informace

dopravní informace

hospodářské informace

sociální informace

Nepokrývají sice všechny typy informací veřejného sektoru…

… ale jsou dobrou pomůckou pro členění navazujících služeb s přidanou hodnotou

pr vn informace
Právní informace

Právní normy:

Zákonodárné sbory státu, ministerstva a ústřední orgány státní správy, územní samosprávy

Ministerstvo vnitra:

stejnopis Sbírky zákonů,Sbírky mezinárodních smluv

Portál veřejné správy:

právní normy v html formátu (strukturované)

odkazy na Věstníky krajů

odkazy na zdroje práva EU

Judikáty:

Soudy (Ústavní, Nejvyšší, Nejvyšší správní, Vrchní, Krajské, Okresní)

Osoby:

Ministerstvo spravedlnosti (evidence soudců, státních zástupců, znalců, tlumočníků, ústavů)

Zdroje dat

slide17
(Standardní vydávání tištěných publikacízdrojových textů, případně s komentářem)

Databáze právních textů opatřené funkcemi pro vyhledávání (často zdarma na webu)

v plných textech

podle kategorií

Informační systémy + pokročilé aplikace umožňující další funkce např.:

zobrazování úplných znění právníchnorem k určitému datu

procházení problematikou pomocí tzv. „topic maps“ = map témat

Právní informace

Informační služby – přidaná hodnota

pr vn informace1
Právní informace

Zpracovatelé (a poskytovatelé)

 • Bezplatné služby na webu:
  • Portál veřejné správy – veřejný sektor
  • řada informačních serverů provozovaných soukromými subjekty, např. epravo.cz, business.center.cz,
 • Placené informační systémy (část zdarma):
  • ASPI Walters Kluwer www.aspi.cz
  • Fulsoft www.fulsoft.cz (Verlag Dashofer)
  • www.sbirka.cz (Tori Soft)
  • Sagit www.sagit.cz
  • Arnet on line www.zakonycr.cz
geografick informace
Geografické informace

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Katastr nemovitostí

mapové podklady

MPSV

Územně identifikační registr adres (ÚIR-ADR)

Český statistický úřad, MMR a další instituce

Informační systém o území (ISÚ)

Pozemkový fond, MZem… a další

Zdroje dat

slide20
Meteorologické informace

Zdroje dat

 • Český hydrometeorologický ústav
  • informace o počasí - aktuální
  • informace o znečištění (imisní monitoring)
  • historické informace o počasí, klimatu aj.
  • hydrologické informace, zejména historické
 • Meteorologické služby jiných států, Evropy a světa

ČHMÚ je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí.

slide21
Meteorologické informace

Poskytované služby – přidaná hodnota

 • Prezentace dat
  • v podstatě stejná data jako poskytuje primárnízdroj, avšak prezentovaná uživatelsky příjemnějšímzpůsobem (zpravodajské weby, média)
 • Služby na míru
  • Sestavování předpovědí na míru pro různé koncové uživatele (energetika, správa silnic, stavebnictví,zemědělství aj.) Meteopress, s.r.o.
  • Distribuce dat pokročilými technologiemi pro další zpracování (RSS, XML) nebo koncovýmuživatelům (do mobilu)
 • Modelování, další využití (příklady):
  • projekt MEDARD – Ústav informatiky AV
  • modely pro pojišťovnictví – Multimedia Computer, s.r.o.
slide22
Dopravní informace

Zdroje dat

 • Ministerstvo dopravy
  • informace o všech druzích dopravy (letecká, vodní, silniční, železniční)
 • Ředitelství silnic a dálnic (příspěvková organizace MD)
  • informace o silniční a dálniční síti
 • Kraje
  • informace o dopravě spravované krajem

Typy informací, o které je zájem:

 • Aktuální (uzavírky, sjízdnost silnic, zpoždění vlaků, dopravní nehody)
 • Jízdní řády
 • Dopravní sítě – vazba na geoinformace
 • Historické databáze
slide23
Dopravní informace

Poskytované služby – přidaná hodnota

 • Signální informace o aktuální situaci (do mobilu)
 • Satelitní navigace (propojení s geoinformacemi)
 • Plánovače tras (web, mobil)
 • Sledování pohybu vozidel
 • Vyhledávání dopravního spojení
 • Podpora turismu – cyklotrasy
 • Inteligentní dopravní systémy
slide24
Hospodářské informace

Zdroje dat (hlavní)

 • Český statistický úřad
  • RES, další registry (ISÚ)
  • agregované ekonomické informace
 • Ministerstvo spravedlnosti
  • Obchodní rejstřík
  • Sbírka listin
  • Evidence úpadců
  • Insolvenční rejstřík
 • Ministerstvo financí
  • ARES, RARIS, CEDR aj.
slide25
Hospodářské informace

Poskytované služby – přidaná hodnota

 • Pokročilé vyhledávací funkce
  • možnost kombinovat více kritérií
  • možnost ukládat uživatelské parametry
 • Prezentace dat ve formě, kterou uživatelé požadují
  • hezká grafika, možnost tisku, vizualizace souvislostí
 • Doplnění o další informace získané vlastní činností
  • vlastní sběr dat v terénu
  • monitoring dalších informačních zdrojů
 • Analytické informace (ukazatele, komentáře, hodnocení)
  • finanční analýza
  • scoring/rating
 • Distribuční funkce (dodávka dat ve formátech a cestami, které uživatelé požadují)
  • dodávka dat v požadované periodicitě
 • Integrace dat z více rozptýlených zdrojů do jednoho systému
slide26
Hospodářské informace

Zpracovatelé (a poskytovatelé)

 • Informační agentury (Business /CreditInformationServices)
  • „desktopové“ i webové aplikace
  • placené služby (omezené části dat zpřístupněny zdarma)
 • Inkasní agentury
  • potřebují spolehlivé informace pro vymáhání pohledávek
 • Ratingové agentury
  • pro účely tzv. PI ratingu
 • Poskytovatelé B2B (marketingových) databází
  • platí se za vložení dat i za poskytnutí
 • Internetové portály
  • Rubrika „Firmy“ – možnosti interaktivního prohlížení
 • Další provozovatelé webů
  • mnohdy problematická kvalita!
slide27
Sociální informace

Zdroje dat

 • Český statistický úřad
  • agregované informace
  • klasifikace číselníky
  • analýzy, zprávy
  • publikace (tištěné, elektronické)
  • výběry z databází
  • on-line přístup přes web
  • Veřejná databáze
 • Ministerstva
  • informace z resortu, který spravují
 • Kraje, obce
  • podle oblastí své působnosti
probl my zpracovatel dat
Problémy zpracovatelů dat

Katalog informačních zdrojů

 • Nevědí, zda informace ve veřejném sektoru existuje
 • Pokud jsou si jisti, že existuje, nevědí, kde by ji měli hledat
 • Pokud ji najdou, není jasné,jak ji získat znovu.
 • Nejsou jasné podmínky pro jejich získání znovu.
  • technické (formát dat, distribuční kanál)
  • cenové
  • licenční, právní
 • Pokud jsou odmítnuti, nevědí, jak se mají bránit
 • Nikdo jim neporadí

Jasná pravidla pro znovuvyužití

Centrální bod (metodické řízení držitelů PSI, stížnosti, rady a pomoc uživatelům)

po adavky zpracovatel dat
Požadavky zpracovatelů dat

Tyto požadavky byly formulovány komerčními firmami využívajícími PSI pro tvorbu vlastních produktů v období 09-12/2005 v rámci Iniciativy Czech PSI Watch

 • Dostupnost
 • Kompletnost
 • Aktuálnost
 • Konzistentnost

Obsahovéproblémy

Distribuce& Technologie

Kompetence & Organizace

 • Formát dat
 • Metody přístupu
 • Distribuční kanál
 • Nedostatek koordinace
 • Nejasné kompetence
 • Chybějící standardy a provozní pravidla
kdo opakovan vyu v psi
Kdo opakovaně využívá PSI?
 • Veřejný sektor
  • složky veřejného sektoru opakovaně využívají PSI vytvořené jinými složkami
  • sdílení informací v informačních systémech veřejné správy
 • Komerční sektor
  • firmy poskytující informační služby
  • firmy poskytující jiné služby (napříč obory)
 • Neziskový sektor
  • věda, výzkum
  • vzdělávání
  • obecně prospěšné aktivity
komer n znovuvyu it
Komerční znovuvyužití
 • Na čem lze vydělat? Výhradně na přidané hodnotě!
  • nelze prodávat data, která jsou dostupná pro všechny zdarma
 • Komerční zpracovatel musí
  • vymyslet nové funkce
  • naprogramovat aplikace
  • zajistit pravidelnou aktualizaci
  • dělat marketing, obsluhovat zákazníky
  • udržovat infrastrukturu a platit lidi … aj.
 • Tyto náklady se oprávněně promítají do ceny!

Postoj některých institucí veřejného sektoru ke komerčnímu využívání PSI jako ke „zneužívání“ je nesprávný a v přímém rozporu s Evropskou směrnicí

typy dr itel psi
Typy držitelů PSI
 • „Osvícené “ instituce (podporují znovuvyužití)
 • „Přijatelné “ (nebrání znovuvyužití)
 • „Zavírající oči “ (je možno se s nimi dohodnout)
 • „Vzteklí psi “ (kladou si různé podmínky, stanoví řadu omezení a výjimek)
 • Chápou jako „Nutné zlo“ (strpí re-use se skřípajícími zuby)
 • „Nedobytné hrady “ (odmítají poskytování PSI pro re-use pod různými záminkami nebo zcela)

Tato kategorizace demonstruje zcela odlišné přístupy ve veřejném sektoru.

Proč existují takové rozdíly? Vliv řady faktorů – vnitřních i vnějších

jak lze dos hnout zm ny
Jak lze dosáhnout změny?
 • Komunikace, diskuze, vzájemný dialog
 • Šíření osvěty, vytýčení problematiky „PSI Re-use“ jako aktuálního problému
 • Vyjasnění definice „veřejných služeb“ a zveřejnění koncepce jejich rozvoje v dlouhodobém horizontu (kvůli ochraně investic soukromých subjektů)
 • Zdokonalení systému veřejné správy
  • lepší organizace interních procesů (sdílení dat v informačních systémech veřejné správy, základní registry)
  • efektivní využívání ICT (zhodnocení dosud investovaných prostředků)
  • vzdělávání, trénink zaměstnanců veřejné správy
 • Zdokonalení právního rámce
5 p edn ka 5 11 2012 elektronick participace eparticipation
5. přednáška, 5.11.2012

Elektronická participace (eParticipation)

ad