felsz n alatti vizek monitoroz sa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA PowerPoint Presentation
Download Presentation
FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA. (A hazai vízgazdálkodási gyakorlat) Dr. Perger László Tahy Ágnes (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság). ELŐZMÉNYEK. Rendszeres vízállásészlelés: 1823-Duna pozsonyi és budai vízmércék 1830 -Duna komáromi, Tisza szegedi vm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA' - kairos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
felsz n alatti vizek monitoroz sa

FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITOROZÁSA

(A hazai vízgazdálkodási gyakorlat)

Dr. Perger László

Tahy Ágnes

(Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság)

el zm nyek
ELŐZMÉNYEK
 • Rendszeres vízállásészlelés:
  • 1823-Duna pozsonyi és budai vízmércék
  • 1830 -Duna komáromi, Tisza szegedi vm.
  • 1860-as évektől 132 helyszínen napi vm.
 • Felszín alatti vizek monitoringja :
  • 1910 – 1916 Ó-gyalla csapadék-talajvízszint kapcsolat vizsgálata
  • 1929 -Duna-Tisza közén és Tisza jobbpart tv. szint észlelő hálózat (149 kút, 12000 km2-en, heti 2X mérés)
  • 1933 -Tiszántúl 144 kútból álló hálózat (3 naponkénti észlelés)
  • 1944 - országos, 363 tv. figyelőkútból álló hálózat
  • 1952 - karsztvízszint figyelő és forrásmérő hálózat kiépítésének kezdete
felsz n alatti vizek monitoringja
Felszín alatti vizek monitoringja
 • Talajvízszint észlelő kutak
  • 1955 -1000 kútból álló országos hálózat
  • 1986 -1657 törzsállomási + 900 üzemi állomási kút (3 napi, vagy heti 2X-i észlelés, manuális/tiszteletdíjas észlelés)
  • 2005 -1593 törzsállomási + 1610 üzemi állomási kút (9 helyen vízhőm. is)
   • 50 kúton távmérés
   • 932 kúton memóriatár. regisztráló
   • 2221 kúton manuális/tiszteletdíjas észlelés
felsz n alatti vizek monitoringja folytat s
Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
 • Forrásészlelő hálózat (vízszint+vízhozam+vízhőm.+vízmin.)
  • 1960 - rendszeres mérés 100 forráson
  • 1966 - 176 karsztforrás rendszeres mérése
  • 1996-2002 - Magyaro. Forrásainak Katasztere

4291 forrás felmérése

  • 2005 - 77 törzsállomási+30 üzemi állomás
   • 5 forrásnál memoriatár. vízszintmérés,
   • 23 helyen manuális vízszintmérés,
   • 81 helyen man. vízhozammérés,
   • 33 helyen vízminőség mérés (FAVIM részeként vízmű vagy KÖTEVIFE mintáz: pH, vez. kép., össz. kem., Na, K, Ca, Mg, Fe, HCO3, nitrát, nitrit, KOI)
felsz n alatti vizek monitoringja folytat s1
Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
 • Karsztvízszint észlelő hálózat (t<30 C)
  • 1960 – DKH 25 kút, Bükk 1 kút, Aggteleki-karszt 1 kút, Villányi-hg. 3 kút
  • 1986 – 193 törzshálózati kút + 150 bányavállalati kút
  • 2005 – 516 észlelőkút folyamatos, ill. havi észlelési gyakorisággal (80% a DKH területén)
felsz n alatti vizek monitoringja folytat s2
Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
 • Rétegvízszint észlelő hálózat (t< 30 C)
  • 1957-66 - 6 figyelőkút létesítése
  • 1975 - 75 kút észlelése
  • 1980 - 265 helyen mérés (üzemelő és felhagyott kutak bevonásával)
  • 1981 - 70 MÁFI kezelésű kút kigészítő információkat ad
  • 2005 - 816 helyen észlelés (297 helyen memóriatárolós reg. vízszintmérés, 518 helyen man. vízszintmérés, 1 helyen távmérés, 24 helyen vízhozammérés is)
felsz n alatti vizek monitoringja folytat s3
Felszín alatti vizek monitoringja (folytatás)
 • Termálvíz figyelő hálózat (t>30 C)
  • 1993-tól üzemelő és felhagyott termálkutakban rendszeres nyomás ill. vízszint mérés
  • 2005 – 30 porózus és 21 karszt termálkúton havi rendszerességű man. vízszintészlelés
felsz n alatti v zmin s g szlel h l zat
Felszín alatti vízminőség észlelő hálózat
 • 1985 – 593 helyszínen valamennyi f.a. vízkészletfajta vízminőségi mérése 600 m mélységig (MSZ-MI-10-433)
 • 2005 – 554 vizsgált víznyerő helyről adat
  • vízvizsgálati komponenskör a víznyerőhely jellegétől (védett, nem védett) függetlenül és függően mérgező anyagokra és bakter. komponensekre is
  • teljeskörű vizsgálat
   • védett esetben 10 évenként
   • nem védett esetben 3 évenként
  • rendszeres ellenőrző vizsgálat
   • védett esetben évi egy
   • nem védett esetben min. évi négy alkalommal
  • Vizsgálatot végzők:
   • üzemeltetők (85%)
   • KÖTEVIFE laborok (15%)
felsz n alatti vizek monitoringja osap adatszolg ltat s
Felszín alatti vizek monitoringja (OSAP adatszolgáltatás)
 • 1985 – Kormányrendelet alapján szabályozott adatszolgáltatás a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételekről, valamint a megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenységéről (1375/03 ny.sz.)
  • Q> 500m3/év
  • KÖVIZIG által kijelölt víztermelőkről
  • kb. 8000 kútról
  • vízszintekről, vízhozamokról, havi és éves vízkitermelésekről
  • rendszeres alap és ellenőrző kémiai vizsgálatokról
 • 2004 – EU VKI és 21/2002 KöViM rendelet konform adatszolgáltatás módosítás
  • Q> 100m3/év
  • Q> 10m3/év ivóvízszolgáltatás esetén
  • kiegészítő kémiai vizsgálatok és egyéb szerves mikroszennyezők vizsgálata is
  • teljesítés 2004-ben 84%
 • 2005 – internetes adatszolgáltatás bevezetése
felsz n alatti vizek monitoringja v zb zisv delem
Felszín alatti vizek monitoringja (vízbázisvédelem)
 • 1994 – távlati vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése
  • kísérleti telepi próbakutak (vízszint mérés)
  • áramlásváltozást figyelő kutak, kútcsoportok (vízszint és vízminőség figyelés + trícium mérés)
  • feltárt szennyezőforrásokat figyelő kutak (vízszint és vízminőség figyelés)
  • korábbi vízkutatásokból visszamaradt védőterületre eső kutak (vízszint mérés)
  • módszertani útmutató és üzemeltetési szabályzat a monitoring hálózat üzemeltetésére
   • vízminőségi komponenskörre
   • vízmintavétel gyakoriságára
   • adatok feldolgozására és értékelésére
 • 2005 -- 743 talajvízszintészlelő/felszínközeli

-- 200 felszínalatti monitoring kút

    • 620 helyen vízszintmérés
    • 570 helyen vízminőségvizsgálat
felsz n alatti vizek monitoringja v zb zisv delem1
Felszín alatti vizek monitoringja (vízbázisvédelem)
 • 1997 – üzemelő vízbázisokon kijelölt monitoringhálózat kiépítésének megkezdése
  • monitoring észlelőkúthálózat bővítése
  • az elkészült monitoringkutak folyamatos átadása a vízmű üzemeltetőjének
  • az átadott kutak OSAP adatszolgáltatásba történő bevonása (1375/03 ny.sz. adatlap)
 • 2003 – 1952 monitoring kút átadása az üzemeltetőnek
felsz n alatti vizek monitoringja region lis h l zatok
Felszín alatti vizek monitoringja (regionális hálózatok)
 • GNV
  • Szigetköz (230 kút ÉDUKÖVIZIG kezelés)
  • Nagymaros (63 kút KDVKÖVIZIG kezelés)
   • vízszintészlelés
   • vízminőségvizsgálat (kb. 100 kúton a KÖTEVIFE végzi)
 • DTKH
  • 300 törzshálózati talajvízszintészlelő kút

(KDV-,KÖTIKÖ-,ADUKÖ- és ATIKÖVIZIG)

   • 15 kút távjelzős
   • 285 kút heti 2X manuális, ill. mem.tárolós reg. észlelésű
   • Fenntiektől független kb. 40 kútból ¼ évenként az ATIKÖTEVIFE mintát vesz
slide21

A felszín alatti monitoring szervezeti rendszere

 • Korábbi országos vízminőségi törzshálózatban 774 mintavételi hely;
 • 2004-től (PHARE): 400 talajvízkút;
 • Termelő vízhasználók > 100 m3/nap (ivóvíz: > 10 m3/nap)
slide22

FAV mennyiségi monitoring alprogramok (1-2):

Vízszint mérési program: 1685 kútban, termál víztesteknél minimum évente egy mérés, a többi víztest típusnál a minimális mérési gyakoriság havi, a sekély víztestek monitoring pontjainál heti kétszeri mérés elektromos mérőszalaggal, beépített szondával (úszó, nyomásérzékelő, pozitív kutaknál nyomásmérők), a kutak jelentős résznél digitális vízszintregisztráló van beépítve, amelyek 0,1 cm pontossággal, akár óránkénti mérésre is képesek.

Vízhozammérési program: elsősorban források, néhány esetben termálkutak, 115 helyen évente legalább egyszer, a változatosabb vízjárású forrásoknál negyedévente, illetve havonta. Leggyakrabban köbözéssel, de a bukó, úszó, jelzőanyag, stb. is alkalmas lehet, ha a természeti körülmények megengedik.

slide23

FAV minőségi monitoring alprogramok (3-4):

Sérülékeny külterületi program: sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg karszt víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó, rét-legelő, erdő, szőlő, vagy gyümölcsös található. Általános kémiai paraméterek (oldott oxigén, pH, fajl. vezetőképesség, nitrát, ammónium, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát ionok, KOI és lúgosság), + közel harminc növényvédőszer-hatóanyag és azok bomlástermékei, erősen toxikus nehézfémek (arzén, higany, ólom, kadmium). Szúrópróba szerűen TOC, TPH, AOX, PAH és BTEX méréseket is végeznek. 847 hely, 60%-a szántó, 17%-a erdő, 16%-a rét-legelő és 7 %-a gyümölcsös, vagy szőlő művelésű területen.

Sérülékeny belterületi program:ipari területeken, településeken elhelyezkedő kutakban. Tipikus ipari felhasználású szerves vegyületek: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus rákkeltő vegyületek (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémek. Növényvédőszer vizsgálatok falusias beépítettségű területeken. 287 monitoring pont, amelyből 52 ipari területen, 188 falusias, 47 pedig városias beépítettségű környezetben.

slide24

FAV minőségi monitoring alprogramok (5-6):

Védett rétegvíz program:évente egy mintavétel, alapkémia + hatévenként veszélyes anyagok, 786 monitoring pont (több mint 90%-a porózus víztestbe fúrt termelőkút, 54 védett karszt vízadó).

Termálvíz program: feltáró monitoring a porózus termál és a meleg vizű karszt víztestekre, célja elsősorban a természetes vízminőség jellemzése, illetve a termálvíz használatából eredő vízminőség változás követése. 85 monitoring pont, hatévenként egyszeri mintavétel az általános vízminőségi paraméterekre + hőmérséklet.

slide30

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA

A 185 felszín alatti víztest közül 27 állapota gyenge (15%), 35 pedigbizonytalan (19%). A gyenge állapotot okozó problémák között nagyjából azonos arányban szerepel avízszintsüllyedés (14 víztest), a negatív vízmérleg (13 víztest) és a károsodott FAVÖKO (12 víztest).

slide32

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTA

A 185 db felszín alatti víztestből 38 (20%) gyenge kémiai állapotú, valamint a trendvizsgálat alapján 4 (2%) víztest kockázatos állapotú.