Atvērtie dialogi Latvijas skolās par Eiropas vērtībām - PowerPoint PPT Presentation

kail
atv rtie dialogi latvijas skol s par eiropas v rt b m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atvērtie dialogi Latvijas skolās par Eiropas vērtībām PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atvērtie dialogi Latvijas skolās par Eiropas vērtībām

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Atvērtie dialogi Latvijas skolās par Eiropas vērtībām
111 Views
Download Presentation

Atvērtie dialogi Latvijas skolās par Eiropas vērtībām

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Atvērtie dialogi Latvijas skolās par Eiropas vērtībām

  2. Par projektu Projekta „Atvērto dialogu organizēšana Latvijas skolās par Pamattiesību hartā ietverto Eiropas pamatvērtību dziļāku izpratni mainīgajos sociālajos un ekonomiskajos apstākļos” mērķis ir atspoguļot ES vēsturi un pamatvērtības, kā arī rosināt diskusijas par ES veidojošām un vienojošām pamatvērtībām un pilsonisko sabiedrību.

  3. Atvērto dialogu galvenie elementi • Savdabīgi tēli (lelles), caur kuru prizmu vienkāršā veidā atklātas ES vērtības • 4 mācību filmas • Metodiskais materiāls pedagogiem (LV, RUS) • Atvērtie dialogi 15 Latvijas skolās 30 auditorijās • Erudīti un atraktīvi atvērto dialogu moderatori

  4. IEPAZĪSTIETIES! Asprātīgs puisis ar spītīgu raksturu un vēlmi sevi izcelt. Ārēji „adatains”, bet sirdī labestīgs. Aizraujas ar snovošanu un repu. Īpaša pazīme - nekad nav bijis ārpus Latvijas. Klusais noslēpums. Daudz nerunā, bet ja ko pasaka – pamana visi. Patīk vēsture un literatūra. Vienīgā, kas izlasa visu, ko skolotājs Gunārs iesaka. Neēd gaļu kopš sevi atceras. Ir izglābusi cilvēku no nāves. Klases teicamnieks. Staigājoša enciklopēdija, kas vienmēr grib atšķirties no citiem. Principa pēc nerunā angliski. Necieš, ka viņu sauc par Karlo. Ir slepeni iemīlējies Danielā. Gudra un glīta meitene. Draudzīga. Godīga. Patīk skatīties cilvēkiem acīs un teikt, ko domā. Nākotnē sapņo kļūt par juristi.

  5. Metodiskais materiāls pedagogiem • Mērķa auditorija: sociālo zinību, politikas un tiesību, Latvijas un pasaules vēstures skolotāji, kā arī klašu audzinātāji • Materiāla mērķis: saistošā un atraktīvā veidā mācību stundu ietvaros stāstīt skolēniem par ES pamattiesību hartas vērtībām • Metodiskais materiāls satur gan teorētisko informāciju, gan izglītojamajiem saistošas darba lapas • Mācību materiāli paredzēti pamatskolas un vidusskolas skolēnu auditorijai, gan latviešu, gan mazākumtautību skolām

  6. Atvērtie dialogi 15 skolās visā Latvijā

  7. Atvērto dialogu eksperti un moderators Diskusijas vada žurnālists, ES jautājumu eksperts - Ansis Bogustovs, piedalās ES vēstures speciālisti Artūrs Kučs vai Arnis Buka

  8. 9.maijā atvērto dialogu TIEŠRAIDE • 9.maijā – Eiropas dienā tiek organizēta atklāto dialogu tiešraide no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas • Translācija www.es.gov.lv, www.delfi.lv, www.e-klase.lvplkst.9.00 Aicinām visas Latvijas skolas Eiropas dienā veltīt vienu mācību stundu Eiropas kopējām vērtībām un pievienoties atvērtajam dialogam!