Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Scurta descriere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Scurta descriere

Scurta descriere

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Scurta descriere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Scurta descriere Operatorul judeţean S.C. APA SERV S.A este constituit la nivelul jud. Teleorman, situat in partea sudică a României la confluenta râurilor Olt şi Vedea cu fluviul Dunărea, având ca punct sudic extrem oraşul Zimnicea.

 2. Operatorul deserveşte 5 oraşe ale judeţului prin sisteme de alimentare cu apă şi canalizare si a fost infiintat in 2007. In acest moment se afla in curs de derulare proiectul “Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”, proiect finantat prin Programul Operational Sectorial - ”Mediu”, avand contractul de finantare nr. 89275 din 16.03.2009, incheiat intre Ministerul Mediului si S.C. Apa Serv S.A. Dupa terminarea lucrarilor cuprinse in acest proiect, in etapa a doua a Master Planului, este prevazuta extinderea ariei de operare si in zona rurala din judetul Teleorman. In prezent in mediul rural, din cele 92 de comune, numai 24 au sisteme de alimentare cu apa, din care 3 au si sistem de canalizare . Scurta descriere

 3. Monitorizarea calitatii apei brute si apei potabile se realizeaza conform normelor in vigoare,respectiv: Legea 458/2002 – privind calitatea apei potabile; Legea 311/2004 – pt. modificarea si completarea Legii 458/2002; H.G. 974/2004 – norme de supraveghere,inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile; H.G. 930/2005 – norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica Pentru imbunatatirea activitatii actuale de monitorizare a calitatii apei, s-au intocmit analize SWOT, pe baza carora s-au stabilit obiectivele tinta. De asemenea s-au intocmit strategii de monitorizare a calitatii apei potabile si uzate, finalizate cu planuri de actiuni cu termene pana in anul 2013 si persoane responsabile pentru indeplinirea acestora. Situatia actuala privind monitorizarea calitatii apei

 4. ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE MONITORIZARE A CALITATII APEI

 5. Calitatea apei se monitorizeaza in laboratoarele proprii de analize pentru parametrii fizico - chimici, iar pentru parametrii microbiologici monitorizarea se realizeaza la Directia de Sanatate Publica. Monitorizarea calitatiii apei brute se realizeaza cu o frecventa semestriala, pentru fiecare front de captare, pe fiecare put. Se urmaresc urmatorii parametrii: pH, amoniu, nitriti si nitrati, cloruri, oxidabilitate, duritate, calciu, magneziu, fier, mangan, fosfati, sulfati. Monitorizarea calitatii apei brute

 6. Monitorizarea calitatii apei potabile pe retea Monitorizarea calitatii apei potabile pe retea se realizeaza pentru punctele, stabilite de comun acord cu Directia de Sanatate Publica, cu urmatoarele frecvente: in sucursala Alexandria, monitorizarea se face cu o frecventa de 2 probe/saptamana; in sucursalele Rosiori de Vede si Turnu Magurele monitorizarea se face cu o frecventa de 1 proba/ saptamana; in sucursalele Zimnicea si Videle monitorizarea se realizeaza lunar Se analizeaza urmatorii parametrii: pH, clor rezidual liber, amoniu, nitriti si nitrati, cloruri, oxidabilitate, duritate, calciu, magneziu, alcalinitate

 7. Monitorizarea apei in interiorul Statiilor de Tratare Sucursalele Alexandria, Rosiori de Vede, Zimnice si Videle au numai instalatii de dezinfectie a apei brute (din puturi), prin clorinare. La acestea se realizeaza numai monitorizarea clorului rezidual liber si total, la iesirea din bazin, cu o frecventa orara; • Sucursala Turnu Magurele are statie de tratarea apei brute de suprafata din fluviul Dunarea. Apa bruta predecantata in Decantorul VII al S.C. DONAU CHEM S.A. este trimisa in uzina de Apa “DUNAREA”, unde este potabilizata. Monitorizarea apei, in interiorul statiei se face la un intervale de 4 ore, in urmatoarele puncte: • intrare statie; • iesire trepta de sedimentare; • iesire trepta filtrare; • iesire statie Se monitorizeaza urmatorii parametrii: • pH, amoniu, nitriti, oxidabilitate, duritate, turbiditate, alcalinitate si clorul rezidual liber.

 8. EXEMPLU DE MONITORIZARE A CALITATII APEI IN RETEAUA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE

 9. EXEMPLU DE MONITORIZARE A CALITATII APEI IN STATIA DE TRATARE

 10. Situatia actuala Monitorizarea calitatii apei uzate se face conform normelor aflate invigoare,respectiv: HG 352/2005(pt. modificarea si completarea HG188/2002),NTPA 001/2002,NTPA 002/2002 si NTPA 011/2002,precum si inconformitate cu autorizatia de functionare eliberata de Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea. Monitorizarea calitatii apei uzate in interiorul statiilor de epurare Monitorizarea calitatii apei uzate in interiorul statiilor de epurare se realizeaza inlaboratorele proprii de analize si cu terti conform autorizatiei de functionare. In localitatile Alexandria,Turnu Magurele si Rosiori de Vede, punctele de prelevare sunt: intrare statie, decantare primara, si iesire statie. In localitatile Videle si Ziminicea,bilunar se preleveaza probe de apa uzata de la intrarea si iesirea statie de epurare. Monitorizarea calitatii apei uzate

 11. ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE MONITORIZARE A CALITATII APEI UZATE SI A NAMOLULUI DIN S.E.

 12. EXEMPLU DE MONITORIZARE A CALITATII APEI UZATE IN STATIA DE EPURARE

 13. Pe parcursul derularii programului de management al proiectului, au fost elaborate: “Strategia de monitorizare a calitatii apei potabile furnizata consumatorilor”, “Strategia de monitorizare a calitatii apelor uzate deversate in emisar si a namolului din statiile de epurare”, din care s-au extras datele prezentate. In urma acestor strategii s-au stabilit actiuni viitoare pentru imbunatatirea activitatii de monitorizare a calitatii apei potabile si uzate, intocmindu-se planuri de actiuni cu responsabili si durate de timp. Planurile de actiune, parte integranta a PLANULUI DE ACTIUNE TEHNIC, au fost integrate in PLANUL DE AFACERI. Implementarea planurilor de actiune va fi definitivata odata cu realizarea proiectului major “Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”, si a altor proiecte realizate in localitatile Alexandria si Turnu Magurele din fondurile autoritatilor locale respective. Tintele stabilite la finalizare proiectelor duc la imbunatatirea monitorizarii calitatii apei potabile si uzate conform obiectivelor din PLANUL DE ACTIUNE TEHNIC Elaborarea stategiilor de monitorizare a calitatii apei pentru 2010 – 2013

 14. Realizarea proiectului de investitie amintit ne permite atingere unor tinte ca: puncte noi de monitorizare la intrarea in statiile de clorinare, puncte noi de monitorizare pe reteaua de distributie, puncte noi de monitorizare in statiile de epurare, in functie de tehnologia adoptata, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de analize, instruirea personalului de laborator. Tintele stabilite la finalizare proiectelor duc la imbunatatirea monitorizarii calitatii apei potabile si uzate, conform obiectivelor din PLANUL DE ACTIUNE TEHNIC. Investitiile in curs de implementare prin POS Mediu, in perioada 2010 - 2013, cu impact asupra imbunatatirii monitorizarii calitatii apei sunt: reabilitarea aductiunii de apa bruta pentru aglomerarea Alexandria; extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie, tratare si pompare apa pentru aglomerarea Alexandria; extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie, tratare si pompare apa pentru aglomerarea Turnu Magurele; extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie, tratare si pompare apa pentru aglomerarile Rosiori de Vede,Videle si Zimnicea; extinderea si reabilitarea statiei de epurare pentru aglomerarea Alexandria Situatia viitoare privind activitatea de monitorizare a calitatii apei

 15. extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Turnu Magurele; extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiori de Vede; extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Zimnicea; extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle; reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a retelelor de canalizare, inclusiv statii de pompare ape uzate din alomerarile Alexandria,Videle si Zimnicea; reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a retelelor de canalizare, inclusiv statii de pompare ape uzate din aglomerarile Turnu Magurele si Rosiori De Vede Situatia viitoare privind activitatea de monitorizare a calitatii apei

 16. IMBUNATATIREA PROCEDURILOR DE MONITORIZARE A CALITATII APEI POTABILE IN RETEAUA DE DISTRIBUIE 1.MONITORIZAREA - PLANUL DE INTERVENTII IN CAZ DE URGENTA

 17. 2..ACTIUNI PE TERMEN SCURT IN MONITORIZAREA CALITATII APEI PENTRU EVITAREA POLUARII ACCIDENTALE IMBUNATATIREA PROCEDURILOR DE MONITORIZARE A CALITATII APEI POTABILE IN RETEAUA DE DISTRIBUIE • INFORMAREA CONSUMATORILOR CU PRIVIRE LA CALITATEA APEI POATABILE SI INREGISTRAREA PLANGERILOR BENEFICIARILOR • Datele cu privire la calitatea apei potabile pe retea, pentru cele 5 sucursale sunt postate saptamanal pe site-ul www.apaservteleorman.ro • Se inregistreaza plangerea si se preleveaza proba de apa in prezenta beneficiarului care a facut reclamatia, din locul solicitat. Se fac determinari fizico-chimce in laboratorul propriu, iar pentru determinarile microbilogige se apeleaza la DSP. Beneficiarului care a facut plangere i se elibereaza un buletin de analiza cu determinarile efectuate.

 18. IMBUNATATIREA PROCEDURILOR DE MONITORIZARE A CALITATII APEI UZATE

 19. APLICAREA PRINCIPIULUI “POLUATORUL PLATESTE” S.C. APA SERV S.A, va implementa principiul “Poluatorul plateste”, prin instrumente coercitive adresate agentilor economici industriali cu potential risc de poluare a apelor deversate in reteaua de canalizare oraseneasca. In contractul cadru de servicii pe care S.C.APA SERV S.A il incheie cu agentii industriali care sunt racordati la reteaua de canalizare, exista reglementari care permit aplicarea acestui principiu. Politica viitoare de tarifare a COR va trebui orientata spre acest principiu. In cazul depasirii indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, prevazuti in avizul/contractul S.C.APA SERV S.A, respectiv in normativele in vigoare, pentru agentii economici industriali, se va calcula o contributie suplimentara, ce va fi stabilita in Consiliul de Administratie, din taxa de canalizare, in vederea inlaturarii efectelor negative produse in retelele de canalizare si in statia de epurare, precum si plata eventualelor daune produse prin poluarea receptorului. In caz de neplata a acestor sume, S.C.APA SERV S.A va dezafecta bransamentul de apa si racordul canal de la retelele publice. Utilizatorul va suporta toate cheltuieli de debransare - rebransare si orice dauna cauzata de acesta. Ex: in acest moment S.C. APA SERV S.A are incheiata o minuta cu S.C.BIOFUEL ENERGY SRL -Zimnicea, prin care acesta plateste eventualele penalitati aplicate de Apele Romane pentru poluarea pe Dunare la evacuare din Statia de epurare - sucursala Zimnicea. Urmeaza analizarea situatiei create la SEAU Turnu Magurele de evolutie a indicatorilor de calitate dupa caminul de vizitare S.C Donau Chem. Similar pentru Sucursala Alexandria,cu privire la principalii poluatori S.C Cicalex S.A si S.C Koyo S.A

 20. ABORDAREA MONITORIZARII CALITATII NAMOLURILOR PENTRU EVACUAREA ACESTORA • Au fost dezvoltate urmatoarele scenarii: • reutilizarea completa a namolurilor în agricultura; • depozitarea completa a namolului în depozitul Mavrodin; • combinatii între reutilizarea în agricultura si depozitare; • incinerarea namolului; • revitalizarea terenurilor; • Compostarea

 21. Laboratoare de analize apa potabila

 22. Laboratoarede analize apa potabila (continuare)

 23. 2.Laboratoare de analize apa uzata

 24. PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMBUNATATIREA MONITORIZARII APEI POTABILE

 25. PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMBUNATATIREA MONITORIZARII APEI POTABILE (continuare)

 26. PLAN DE ACTIUNI PENTRU IMBUNATATIREA MONITORIZARII APEI UZATE

 27. INDICATORI DE PERFORMANTA SPECIFICI MONITORIZARII CALITATII APEI 1. Indicatori de performanta (pentru OR) relevanti pentru monitorizarea calitatii apei uzate

 28. INDICATORI DE PERFORMANTA SPECIFICI MONITORIZARII CALITATII APEI (continuare) 2. Indicatori de performanta (pentru OR) relevanti pentru monitorizarea calitatii apei potabile