Bel gyminiszt rium
Download
1 / 13

Belügyminisztérium - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Belügyminisztérium. Az önkormányzatok 2014. évi finanszírozása. 2014. évi költségvetés. 2013-tól új feladat-ellátási rendszer f orrásszabályozás átalakítása 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti „finomhangolások” elvégzése,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Belügyminisztérium' - kaden-landry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bel gyminiszt rium

Belügyminisztérium

Az önkormányzatok 2014. évi finanszírozása


2014 vi k lts gvet s
2014. évi költségvetés

2013-tól új feladat-ellátási rendszer

forrásszabályozás átalakítása

 • 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás,

 • első év tapasztalatai szerinti „finomhangolások” elvégzése,

 • 2013. évi kiegészítő források (Szerkezetátalakításai tartalék) beépültek a jövő évi források közé

  2014. évi költségvetési törvény: 2013. évi XXCCC. törvény

 • IX. fejezet főösszege :

  715,8 milliárd forint


Ltal nos m k d si s gazati feladatok t mogat sa
Általános működési és ágazati feladatok támogatása

 • Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása

  (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok),

 • Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (nem új jogcím!)

 • Megyei önkormányzatok támogatása,

 • Köznevelési feladatok támogatása

  (óvoda bér, óvoda működtetés, bejáró gyermekek utaztatása),

 • Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása (étkeztetés itt szerepel!),

 • Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása,

 • Kulturális feladatok támogatása


Nkorm nyzati hivatal m k d s nek t mogat sa
Önkormányzati hivatal működésének támogatása

 • Lényegi változás az előző évhez képest, hogy a támogatást kizárólag a székhely önkormányzat kapja,

 • az elismert hivatali létszám a községek és a városok esetében korrigálásrakerült, kiegyenlítve a meglévő különbséget a közel azonos lakosságszámú községi és kisvárosi hivatalok finanszírozott létszáma között,

 • a korrekció után a központi költségvetés által finanszírozott létszám továbbra is 25.000 fő.


Telep l s zemeltet si feladatok finansz roz sa
Település-üzemeltetési feladatok finanszírozása

Továbbra is a

 • zöldterület gazdálkodás,

 • közvilágítás,

 • közutak,

 • köztemetők fenntartásának támogatásához kapcsolódik költségvetési forrás.

 • A kiinduló adatokat továbbra is az önkormányzatok által szolgáltatott költségvetési beszámoló adatok (2012. évi) jelentik, illetve az egyes feladatokhoz tartozó – közhiteles nyilvántartásokból származó - naturáliák.

 • Változás: az egy egységre jutó településkategória szerinti átlag és naturália szorzata nem kerül viszonyításra az önkormányzat ténylegesen teljesített nettó működési kiadásához.

 • Településkategóriánkénti fajlagos összegek szerinti finanszírozás került bevezetésre.


 • Besz m t s
  Beszámítás

  2014-ben megváltozott a beszámítás rendszere:

  • differenciált beszámítás egy főre jutó adóerő-képesség szerint, településkategóriánként :

   • a nagyon kevés bevétellel rendelkező önkormányzatokat egyáltalán nem érintia beszámítás (5000 forint/fő adóerő-képesség alatt 0%, 15 000 forint/fő adóerő-képesség felett 100%-os mértékű lenne a beszámítás);

  • a közös hivatal székhely önkormányzatait a rá irányadó %-os beszámításnál 5 százalékponttal kisebbbeszámítás érinti a rá háruló többletfeladatok miatt;

  • az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni, egyúttal bővül az érintett jogcímek köre (Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 50%-ig, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, Önkormányzati hivatal működésének támogatása).


  Kieg sz t t mogat s kistelep l seknek
  Kiegészítő támogatás kistelepüléseknek

  Kiegészítő támogatás a gyengébb jövedelem-termelő képességű kistelepüléseknek:

  • 2000 fő lakosságszám alatti településeknek jár, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képessége 20.000 forint alatti;

  • ezen települések az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen az eddigi minimum 3 millió forint helyett 4 millió forint támogatást kapnak,

  • a szociális feladatok ellátásához pedig 1000 Ft/fő, de legalább 600.000 Ft támogatásban részesülnek.


  Gazati feladatok t mogat sa
  Ágazati feladatok támogatása

  Köznevelés:

  Az óvodai feladatok tekintetében lényegi változás nincs, a pedagógus életpályamodellel kapcsolatos többletigények jelennek meg a rendszerben.

  Gyermekétkeztetés:

  • szociális támogatások között jelenik meg

  • a finanszírozása változott: bevezetésre került a feladat alapú bér- és üzemeltetési támogatás a normatív alapú elosztás helyett


  Gazati feladatok t mogat sa1
  Ágazati feladatok támogatása

  Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

  • E támogatások esetén jelentős változás nem történt.

  • 2014. évben az ágazat alaptámogatásai közé épült be a szerkezetátalakítási tartalékból a strukturális problémák kezelésére nyújtott támogatás. A többletforrás alapvetően a bölcsődék finanszírozását javítja.

   Kulturális támogatások:

  • Alapvető változás nem történt.

  • Egyes támogatások esetén növekszik a költségvetési forrásmértéke

   (pl. a megyei hatókörű városi múzeumok feladatellátásának, a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak, illetve a megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári szolgáltatásainak támogatása, az előadó-művészeti szervezetek támogatása).


  Tov bbi t mogat sok
  További támogatások

  Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak:

  • központosított előirányzatok, pl.

   • EU Önerő Alap támogatás,

   • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

   • „Létszámcsökkentési” támogatás, stb.;

  • a működőképesség megőrzését segítő támogatás biztosított az önkormányzatoknak;

  • vis maior támogatás.


  T bbletforr sok j el ir nyzatok
  Többletforrások, új előirányzatok

  Központosított előirányzatok:

  • EU Önerő Alap: +3000 millió forint,

  • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: +300 millió forint,

  • Helyi közösségi közlekedési feladatok (települési önkormányzatok): +1023 millió forint

   Új jogcímek:

  • E-útdíj miatti kompenzáció (10 000 millió forint)

  • Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztéseinek támogatása (10 000 millió forint)

  • Települési önkormányzati köznevelési feladatainak egyéb támogatása (2 500 millió forint)

  • Egyéb fejlesztések támogatása


  Bm rendeletek
  BM rendeletek

  A helyi önkormányzatokért felelős miniszter jogalkotási felelősségébe tartozó miniszteri rendeletek:

  • létszámcsökkentési támogatás,

  • EU Önerő Alap támogatás,

  • adósságkonszolidációból kimaradt önkormányzatok fejlesztési támogatása,

  • önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása,

  • működőképesség megőrzését szolgáló támogatás, megyei önkormányzati tartalék.

   A miniszteri rendeletek előkészítése jelenleg zajlik.  ad