2013 vi betakar t si adatok 2013 november 25 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.). Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium. Az őszi betakarítási, vetési és talajelőkészítési munkák.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.)' - kele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2013 vi betakar t si adatok 2013 november 25

2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.)

Czerván György

agrárgazdaságért felelős államtitkárVidékfejlesztési Minisztérium

az szi betakar t si vet si s talajel k sz t si munk k
Az őszi betakarítási, vetési és talajelőkészítési munkák

Összeállította: NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak adatai alapján

slide4

A szántóföldi növények 2013. évi terméseredményeinek értékelése

a 2014 2020 k z tti t bb ves p nz gyi tervr l sz l meg llapod s f bb sz mai
A 2014-2020 közötti többéves pénzügyi tervről szóló megállapodás főbb számai

forrás: Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások az MFF megállapodás és AgraFacts alapján

kap j c lkit z sei 2014 2020
KAP új célkitűzései (2014-2020)

Életképes élelmiszertermelés:

a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása

2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:

a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönözése

3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés:

a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása

meg llapod s a kap reformr l
Megállapodás a KAP reformról
 • 2013. június 24-25-i Mezőgazdasági és Halászati Miniszterek ülésén politikai megállapodás született.
 • A többi tagállammal együtt 2015-től számunkra is kötelező alkalmazni a reform új elemeit.
 • De vannak opciók, amelyekkel rugalmasabbá tehető a rendszer pl. SAPS-BPS áttérés időzítése.
a k zvetlen t mogat sok j rendszere
A közvetlen támogatások új rendszere

A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása

Degresszivitás vagy redisztribúció

Minden tagállam számára kötelező elemek

Tagállamok által választható önkéntes elemek

Degresszivitás vagy redisztribúció

+

 • Alaptámogatás (BPS/SAPS)
 • „Zöld” komponens
 • Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás
 • Nemzeti tartalék
 • Termeléshez kötött támogatás
 • Természeti hátrányokkal sújtott területek támogatása

VAGY

Tagállam számára önkéntes, a gazdák számára választható elem

 • A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer
    • Zöldítés követelménye alól mentesül
    • Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén közvetlen támogatása nem szankcionálható
alapt mogat s bps i
Alaptámogatás (BPS) I.
 • Legfontosabb eredmény: a jelenlegi SAPS rendszer tovább vihető akár 2020-ig= támogatást kaphat minden olyan gazdálkodó, aki az adott évben támogatási kérelmet nyújt be
 • De az új alaptámogatási rendszer (Basic PaymentScheme - BPS) akár 2015-től bevezethető
  • a BPS jogosultság vagyoni értékű jog lesz
  • forgalomképes, átruházása teljesen elválhat a föld átruházásától
  • támogatásra akkor jogosít, ha tárgyévben aktiváljuk
  • a jogosultságok kiosztása: a BPS rendszer bevezetésének évében
 • Új belépők is juthatnak jogosultsághoz a nemzeti tartalékból, elsősorban az induló fiatal gazdálkodók.
alapt mogat s bps ii
Alaptámogatás (BPS) II.

Kizárólag az aktív gazdák jogosultak közvetlen támogatásra

 • akinek a mezőgazdasági tevékenysége nem jelentéktelen és/vagy
 • akinek elsődleges üzleti vagy társasági tevékenysége mezőgazdasági

A hazai érdekérvényesítés során egyszerűbb fogalom-meghatározásra törekedtünk és sikerült elérni egy szűk negatív lista alkalmazását, amely a kizárható területeket tartalmazza, amelyet a tagállam tovább bővíthet.

Negatív lista: repülőterek, vasúti területek, vízművek, kereskedelmi ingatlanok, állandó sportterületek és rekreációs területek.

z ld komponens
„Zöld” komponens
 • Kötelező a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg 30%-a (konkrét értéke gazdálkodónként változhat)
 • Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók), évenkénti és nem szerződéses formájú
 • A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat
 • Feltételei:
   • Tárgyévben termesztett növények diverzifikálása
   • Állandó gyepek fenntartása
   • Ökológiai célterület fenntartása (állandó kultúrával - ültetvény - fedett területen felüli jogosult területen)
z ld komponens i term nydiverzifik ci
„Zöld” komponens I. - Terménydiverzifikáció
 • Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás - a vetésváltás=időbeliség; termény diverzifikáció = térbeliség
 • Eredeti bizottsági javaslat 3 ha felett 3 különböző növény termesztése
 • Kompromisszumos feltétel:
  • 10 ha alatt 1 növény
  • 10 ha szántó felett 2 növény,
  • 30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége
 • Mentesülő üzemtípusok: egy vagy több követelményt automatikusan teljesítők (pl. biogazdaságok, állandó gyepterületek).
z ld komponens ii lland gyepter let
„Zöld” komponens II. – Állandó gyepterület
 • Csak 5%-ban lehetne csökkenteni a nagyságát a 7 év alatt
 • Kompromisszum szerint: tagállami szintű monitoring
 • A jelenlegi gyakorlatnak megfelelőn: visszaállítási kötelezettség
z ld komponens iii kol giai c lter let
„Zöld” komponens III. – Ökológiai célterület
 • Csak 15 ha szántó felett kötelező; konkrét lista, ami magyar szempontból több kedvező elemet tartalmaz (pl. lucerna, tájelemek, teraszok, kemikáliák használata nélkül termesztett energianövények, ugar)
 • a bevezetés kétlépcsős: 2015-től 5%, majd egy 2017. évi felülvizsgálattól függően akár 7%
  • Egyenértékű gyakorlatok elismerhetőek akár a zöldítés mindhárom követelményére vonatkozóan, illetve többféle mentesülő gazdálkodási/területi típus (pl. egyes AKG programok, biológiai gazdálkodás)
fiatal gazd lkod k t mogat sa
Fiatal gazdálkodók támogatása
 • Kötelező, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg legfeljebb 2%-a
 • Feltételei:
 • 40 évnél fiatalabb termelő
  • aki most kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy
  • gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre
 • Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható
 • A támogatás felső területi korlátja 25 és 90 hektár között tagállami hatáskörben állapítható meg
 • Tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig
nemzeti tartal k
Nemzeti tartalék
 • Kötelező, az alaptámogatási pénzügyi felsőhatár max. 3%-a
 • (A SAPS alkalmazása ideje alatt nincs nemzeti tartalék.)
 • Felhasználható:
   • Az újonnan belépő fiatal gazdálkodók számára jogosultságok kiosztására
   • A mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő (nem fiatal gazda) termelők számára
termel shez k t tt t mogat s
Termeléshez kötött támogatás
 • Önkéntes
 • Mértéke
   • jelenleg a teljes nemzeti keret 3,5%
   • az új rendszerben 13% gabonafélék, olajnövények, len, kender, rizs, keményítő burgonya, diófélék, vetőmag, tej és tejtermékek, juh és kecskehús, marha- és borjúhús, szárított takarmány, komló, cukorrépa, zöldség, gyümölcs és
   • +2% fehérjenövényekre
 • A Bizottság előzetes engedélye alapján működtethető
 • Az alkalmazott konstrukció nem lehet ellentétes a KAP egyéb intézkedéseivel és nem irányulhat a termelés növelésére, csak a jelenlegi szint fenntartása támogatandó
term szeti h tr nyokkal rendelkez ter letek t mogat sa
Természeti hátrányokkal rendelkezőterületek támogatása
 • Önkéntes, az éves nemzeti pénzügyi keret 5%-áig
 • A II. pillérből finanszírozott kedvezőtlen adottságú területek támogatásával párhuzamosan létezne (ha mindkét forrásból kap, a második pilléres KAT támogatásból le kell vonni az első pilléres támogatást.)
degresszivit s
Degresszivitás
 • Kötelező elem (kiváltható 5%-os redisztribúció alkalmazásával)
 • Az alaptámogatások (BPS/SAPS) 150 ezer euró feletti összegére legalább 5%-os elvonást kell alkalmazni.
 • Figyelembe vehető a kifizetett munkabér és annak járulékai
 • Az elvont összegek az adott tagállamban vidékfejlesztés keretében innovációra (100% EU finanszírozás) felhasználhatóak
 • A redisztribúció keretében a tagállamnak lehetősége van a teljes tagállami keret 30%-ának a mértékéig az alaptámogatási összeg maximum 65%-val eltéríteni a 30 hektár méretig az egységnyi területalapú támogatások összegét.
kisgazdas gok egyszer s tett t mogat si rendszere
Kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere
 • Tagállam számára önkéntes, gazdálkodó számára választható, a közvetlen nemzeti kifizetési keretösszeg 10%-áig
  • Minden közvetlen kifizetést helyettesít, egyösszegű támogatás
  • A támogatás mértéke max. 1250 €lehet
  • Belépés csak 2015. évi egységes kérelem benyújtással vagylegkésőbb október 15-ig lehetséges (tagállami döntés)
  • Nem kötelező a zöldítés követelményeinek betartása
  • A kölcsönös megfeleltetés elleni vétség esetén közvetlen támogatását nem szankcionálják
2014 tmeneti v
2014 – átmeneti év
 • Az új költségvetési keretek terhére, de a meglévő SAPS a jelenlegi feltételekkel folytatható
 • Különleges támogatások (pl.: tej, rizs;, szerkezetátalakítási programok: z-gy, dohány, kérődző program)
 • Elkülönített támogatások (pl.: elkülönített z+gyés cukortámogatás)
 • Nemzeti kiegészítő támogatások (pl.: anyatehén) folytathatóak
rugalmas modellopci k
Rugalmas modellopciók

Az új támogatási rendszer bevezetésére 3 lehetőség van:

 • SAPS 2014-ig, BPS (alaptámogatási rendszer – Basic PaymentScheme) 2015-től: előny: rugalmas átmeneti szabályok, korábbi bázisok továbbvihetőek, átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) alkalmazásának degresszív lehetősége
 • SAPS 2015-2017, BPS 2018-tól: előny: rugalmas átmeneti szabályok, korábbi bázisok a SAPS keret 20%-áig továbbvihetőek, átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) alkalmazásának degresszív lehetősége
 • SAPS 2015-2020: termeléshez kötött támogatások maximális kihasználhatósága, ÁNT alkalmazásának degresszív lehetősége
 • Közös elem mindhárom modellben:15% termeléshez kötés, zöldítés, kis gazdaságok egyszerűsített támogatása, fiatal gazdák kiemelt támogatása
slide28

A termeléskorlátozás megszüntetése

 • Szőlő telepítési jogok rendszere: az új engedélyezési rendszer 2016. január 1-én indul. A telepítési jogok engedélyekké történő alakítását (kérelem alapján) 2020-ig lehet kérvényezni. A tagállamok minden évben szőlővel borított területük 1%-ának megfelelő új engedélyek kiosztására jogosultak. A végrehajtással kapcsolatos részletszabályok még nem ismertek.
 • Cukor kvótarendszer: 2017. október 1-jével megszűnik. Hazánknak egyedüliként sikerült elérnie, hogy a horvát csatlakozásra való tekintettel 50 ezer tonnával emelkedjen az izoglükóz kvótája.
 • Tejkvóta rendszer2015-benmegszűnik: Cél a tejcsomag elemeinek minél hatékonyabb alkalmazása. Ebben a tekintetben a szakmaközi szabályozás tejágazatra való kiterjesztésének elérése fontos eredmény.
slide29

Egyebek

 • Iskolagyümölcs- és Iskolatej-programok: nagyobb támogatás az iskolagyümölcs programra, egyszerűbb adminisztráció
 • Szőlő-bor ágazat: nemzeti borítékon alapuló szabályozása továbbra is fennmarad
 • Méhészeti Nemzeti Program: fennmarad
 • Élelmiszer segélyprogram: 2013 után külön rendeletben szabályozzák és átkerül az Európai Szociális Alapba
 • Szerződéses szabályozás: lehetőségének kiterjesztése a többi állattenyésztési ágazatban is a tejcsomag mintájára, tovább ösztönözve a termelői csoporton alapuló összefogást; pl. szarvasmarha ágazatban szerződéses tárgyalások a nemzeti termelés 15%-ig.
uni s vid kfejleszt si priorit sok
Uniós vidékfejlesztési prioritások
 • tudásátadás és az innováció előmozdítása
 • a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása;
 • az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása;
 • a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása;
 • az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban;
 • a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben.

Átfogó célkitűzések: klíma, környezet, innováció

lelmiszeripari beruh z sok
Élelmiszeripari beruházások
 • Az élelmiszeripari beruházások támogatása a vidékfejlesztés program következő ciklusában is meghatározó lehet, mivel a fenntartható erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar (élelmiszer-feldolgozás, mezőgazdasági termékek értéknövelése) bekerült a prioritások, illetve a fókuszterületek közé.
menetrend
Menetrend

2014: átmeneti év, indul az új többéves pénzügyi keret (2014-2020)

2015-től új KAP (2015-2020)

 • Politikai megállapodás az EU többéves pénzügyi keretéről 2013. ősz
 • Politikai megállapodás a KAP új rendeleteiről 2013. ősz
 • Végrehajtási rendeletek megalkotása 2014. első félév
 • A tagállam által alkalmazni kívánt konstrukció bejelentése 2014. augusztus 1.
 • Tagállami jogszabályalkotás 2014. második félév