35 jaar drug hulpverlening
Download
1 / 21

35 jaar drug-hulpverlening - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

35 jaar drug-hulpverlening. Ambulant CAT. d ggz. Gent Residentieel Categoriaal De Pelgrim Psy. Centrum Zelzate Vita. Aantal Beschikbare Bedden in PCZ Een algemeen psychiatrisch centrum. Wet op de Ziekenhuizen. Collocatie Wet 1850/1873. PC Dr. Guislain, Gent

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '35 jaar drug-hulpverlening' - kacia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
35 jaar drug hulpverlening
35 jaar drug-hulpverlening

 • Ambulant CAT. dggz. Gent

 • Residentieel

  • Categoriaal De Pelgrim

  • Psy. Centrum Zelzate Vita


35 jaar drug hulpverlening

Aantal Beschikbare Bedden in PCZ

Een algemeen psychiatrisch centrum

Wet op de

Ziekenhuizen

Collocatie

Wet 1850/1873


35 jaar drug hulpverlening

PC Dr. Guislain, Gent

PZ Sint-Camillus, St.-D.-Westrem

PC Caritas, Melle

PC Sleidinge

PC Sint-Jan-Baptist, Zelzate

PZ Zoete Nood Gods, Lede

PC Sint-Franciscus, Velzeke

PZ Sint-Lucia, Sint-Niklaas

PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas


Actoren bij de gedwongen
Actoren bij de gedwongen

De verzoeker

De betrokkene

Omstandig medisch verslag

Parket / Vrederechter

Geneesheren raadgever / bijstand

AdvocatenOmstandigheden aanleiding onderliggende oorzaken
Omstandigheden & Aanleiding & Onderliggende Oorzaken

 • Polytoxico zelden mono

 • Psycho-cerebro-toxiciteit.

 • Toxische Psychosen.

 • Somatische problemen.

 • Problemen i.v.m. Verwervingsgedrag.

 • Aanhoudende Gedragsproblemen.

 • Marginaliteit.

 • Psychopathologie : DSM IV


35 jaar drug hulpverlening

Piramide

Verslaving

Misbruik

Psychopathologie

Problematisch gebruik

Gebruik

Experimenteren

Onthouding


35 jaar drug hulpverlening

Verslaving is een probleem van on-vrijheid

Het doel van therapie is het herstellen van de geschonden vrijheid, autonomie en integriteit

Hiervoor dient soms eerst een fase van ( opge-legde ) onthouding, ontwenning, sanering alsook adequate psychiatrische en psychologische benadering vooraf te gaan.


Wet van 26 06 1990
Wet van 26-06-1990

 • Beschermingsmaatregel

  maar ook deels een vrijheidsberoving

 • Kan enkel getroffen worden ten aanzien van de geestesziekte indien zijn toestand zulks vereist, omdat hij/zij

  • Zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt.

  • Een ernstig bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit.

  • Er geen ander alternatief is


35 jaar drug hulpverlening

Beleving van Dwang

Psychologisch worden dwangmaatregelen beleefd als :

ingrijpend

traumatiserend

stigmatiserend

antitherapeutisch

menigmaal als escalerend

Gelukkig keert dit meestal na enige weken


35 jaar drug hulpverlening

Voorwaarden tot Behandeling

Behandeling & therapie kan slechts gebeuren rekening houdend met de patiënten-basisrechten.

Het is daarenboven een contractuele verbintenis :

nl een inspanningsverbintenis

maar voor directie een prestatieverbintenis ?

Het steunt op vertrouwen en vrijheid - vrije keuze.

Vereist een aantal fundamentele psychologische voorwaarden :

b.v. Motivatie & Inzicht


35 jaar drug hulpverlening

Zorgvuldig Overwegen

 • Dwang kan/mag binnen behandeling niet plaats vinden, en toch gebeurd het.

 • Zorginhoudelijke overwegingen dienen aangewend te worden bij gebruik maken van dwang:

 • als dwang onvermijdelijk wordt om gevaar af te wenden : bv isolatie

  • bij dreigende decompensatie of desintegratie omwille van ziekte : bv spuiten medicatie

 • Maar zorgvuldigheid is ook nodig bij opstellen van het uitvoerig medisch verslag.


 • Exclusie wet 1990
  Exclusie Wet 1990

  • Diagnose en de behandeling van psychische stoornissen kunnen geen aanleiding geven tot enige vrijheidsberoving.

  • Onaangepastheid aan de zedelijke, maatschap-pelijke, religieuze, politieke of andere waarden mag op zichzelf niet als geestesziekte worden beschouwd


  Enige bedenkingen 1
  Enige bedenkingen (1)

  • Druggebruik, zelfs problematisch druggebruik (cfr DSMIV) kan op zichzelf geen gegrondheid zijn.

  • De in-put is enorm juridisch geregeld, maar de out-put wordt quasi volledig aan de behandelaars overgelaten.

  • Jurist zal klemtoon op gevaar / risico leggen

  • De behandelaar op ziekte / behandeling.

  • Menigmaal is het ook de behandelaar die gedwongen wordt.


  Enige bedenkingen 2
  Enige bedenkingen (2)

  • Het maatschappelijk onaangepast zijn, mede zonodig door drugs, alsook habitueel regelover-schrijdend gedrag en overlast noopt menigmaal tot interventie.

  • Eenmaal opgenomen binnen een beschermings -maatregel ( voor wie ?) ontbreekt het spijtig genoeg menigmaal aan relevante en zinvolle behandeling. Is alles wel behandelbaar ?

  • Of moet men zich beperken tot bewaken, be-heersen ?


  Enige bedenkingen 3
  Enige bedenkingen (3)

  • Justitie beschikt menigmaal over veel meer relevante gegevens.

  • Het zogezegd “ omstandig medisch verslag “ is dikwijls alles behalve omstandig, en menigmaal niet medisch.

  • Zelfs een spoedprocedure zou door een maatschappe-lijk enkwest kunnen vooraf en vergezeld zijn.

  • Het ontslag wordt zonder veel tegenspraak of verantwoording overgelaten aan de behandelende arts. Dit heeft menig dwang-draaideur patiënten tot gevolg.


  35 jaar drug hulpverlening

  Oneigenlijke opnamen van mentaal gehandicapten ?

  Oneigenlijke opnamen van

  sociaal onaangepasten ?


  Besluit
  Besluit

  • Vooraleer de wet bij te sturen, is er nood aan meer relevante inzichten van uit het werkveld. ( empirie samen met theorie)

  • Niet enkel interventie van uit het medisch en het juridisch aspect maar ook sociaalmaatschap-pelijke alternatieven dienen gezocht en ontwikkeld te worden.

  • Deze kunnen zonodig zelfs gedwongen opgelegd worden binnen de sociale hulpverleningssector.