ta e asova e up 8051 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Čítače / časovače uP 8051 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Čítače / časovače uP 8051

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Čítače / časovače uP 8051 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Čítače / časovače uP 8051. Čo spracovávajú čítače. 8051 má dva 16-bitové čítače T0, T1 Obsah čítačov prístupný cez 8-bit. registre TH0, TL0 ( čítač T0 ) TH1, TL1 ( čítač T1 ) kde THx – Timer High ( horná slabika )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Čítače / časovače uP 8051' - jyotika-surya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o spracov vaj ta e
Čo spracovávajú čítače
 • 8051 má dva 16-bitové čítače T0, T1
 • Obsah čítačov prístupný cez 8-bit. registre TH0, TL0 ( čítač T0 ) TH1, TL1 ( čítač T1 ) kde THx – Timer High ( horná slabika )

TLx – Timer Low ( dolná slabika )

 • registre TH0, TL0, TH1, TL1 sú v oblasti špeciálnych funkčných registrov
 • čítače môžu počítať iba impulzy prichádzajúce zvonku cez vstupy T0 ( P3.4 ), T1 ( P3.5 )
 • Časovače môžu počítať pravidelne prichádzajúce impulzy na vstupy T0, T1 alebo počítať impulzy vnútorného generátora hodín, čím vytvárajú časové intervaly
rozdiel medzi asova om a ta om

T

T0

časovač

T0

čítač

Rozdiel medzi časovačom a čítačom
 • Časovač slúži na počítanie pravidelne prichádzajúcich impulzov, s definovanou periódou
 • Využitie pri tvorbe časových intervalov
 • Čítač slúži na počítanie udalostí, ktoré sú reprezentované výskytom náhodne sa objavujúcich impulzov na vstupe čítača

pravidelne prichádzajúce impulzy

náhodne, nepravidelne prichádzajúce impulzy

konfigur cia nastavenie ta ov
Konfigurácia – nastavenie čítačov

Register TMOD ( Timer modus ) ( adresa 89h )

 • slúži na nastavenie režimu ( módu činnosti čítačov )
 • každý čítač môže pracovať v jednom zo 4 režimov :
 • Mod 0 – ako 13-bitový čítač
 • Mod 1 – ako 16-bitový čítač
 • Mod 2 - ako 8-bitový čítač s prednastavením
 • Mod 3 – nesymetrický mód
 • Čítač pracuje vždy vzostupne, t.j. jeho obsah sa zvýši o jedna príchodom impulzu
konfigur cia nastavenie ta ov1
Konfigurácia – nastavenie čítačov

Register TMOD ( Timer modus ) ( adresa 89h )

 • GATE – určuje riadenie činnosti čítača

ak GATE = 0 programove riadený bitmi TR0, TR1 v registri TCON

ak GATE = 1 hardverove riadený cez vstupy INT0, INT1

 • C / T - určuje funkciu ako čítač ( C / T = 1 ), ako časovač ( C / T = 0 )

C – counter ( čítač ) T – Timer ( časovač )

Čítač / časovač T1

Čítač / časovač T0

ovl danie ta ov asova ov
Ovládanie čítačov / časovačov

Register TCON (Timer Control ) ( adresa 88h )

 • TR0, TR1 – štartovací bit pre čítače ( 1 – štart, 0 – stop )
 • TF0, TF1 – príznaky pretečenia čítača T0, T1

pri pretečení čítača sa nastaví príznak TF0, TF1 ( TF=1 )

Pretečenie čítača je okamih, kedy sa stav čítača mení zo samých jednotiek na samé nuly

logika sp nania ta ov

čítač

Logika spínania čítačov
 • Čítač bude počítať vstupné impulzy, ak výstup hradla AND = 1
 • spustenie programové Musí byť TRn = 1, Gate = 0
 • spustenie hardverové

Musí byť TRn = 1, Gate = 1 spustenie signálom žiadosti o externé prerušenie INTn pri prechode signálu z 0 – 1 ( nábežná hrana )

mod 0 1 asova a ta a
Mod 0, 1 časovača / čítača

MOD 0 – čítač pracuje ako 13-bitový

 • Pri pretečení sa nastaví príznakový bit TFn
 • Ak pracuje ako čítač, počíta impulzy na vstupe Tn
 • Ak pracuje ako časovač, počíta impulzy z vnútorného generátora

MOD 1 – čítač pracuje ako 16-bitový, ináč je to isté

mod 2 asova a ta a

8 bit

Mod 2 časovača / čítača
 • Čítač TLn pracuje ako 8-bitový s prednastavením hodnoty
 • Po pretečení je čítač TLn automaticky naplnený hodnotou uloženou v čítači THn
 • Programové nastavovanie hodnoty v čítači THn neovplyvňuje aktuálny stav čítača TLn
mod 3 asova a ta a
Mod 3 časovača / čítača
 • Nesymetrický mód činnosti, obidva čítače nemôžu byť v rovnakom móde
 • Čítač T0 je rozdelený na dva samostatné 8-bitové čítače TL0, TH0
 • Čítač TL0 môže pracovať ako čítač, aj ako časovač
 • Čítač TH0 môže pracovať iba ako časovač ( ovládaný cez bit TR1 )
 • Čítač T1 vtedy môže iba generovať signál prenosovej rýchlosti pre sériový kanál mikropočítača