projekt na a kola ju er danas sutra pripravila suzana deli u itelj mentor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT: „NAŠA ŠKOLA; JUČER-DANAS-SUTRA Pripravila: Suzana Delić, učitelj-mentor PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT: „NAŠA ŠKOLA; JUČER-DANAS-SUTRA Pripravila: Suzana Delić, učitelj-mentor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

PROJEKT: „NAŠA ŠKOLA; JUČER-DANAS-SUTRA Pripravila: Suzana Delić, učitelj-mentor - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

PROJEKT: „NAŠA ŠKOLA; JUČER-DANAS-SUTRA Pripravila: Suzana Delić, učitelj-mentor. UVOD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROJEKT: „NAŠA ŠKOLA; JUČER-DANAS-SUTRA Pripravila: Suzana Delić, učitelj-mentor' - justus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt na a kola ju er danas sutra pripravila suzana deli u itelj mentor
PROJEKT:

„NAŠA ŠKOLA;

JUČER-DANAS-SUTRA

Pripravila: Suzana Delić, učitelj-mentor

slide2
UVOD

Naša škola slavi 110 godina postojanja i jedna je od najstarijih škola u Zagrebu. Zašto ovakav projekt? 110.-u godišnjicu škole želimo obilježiti na nov i suvremen, informatički potkrijepljen način.

 • PROJEKT

• ŠTO JE PROJEKT?

Projekt je nešto što želimo postići u danom vremenu u budućnosti. Njime jasno određujemo ciljeve te što, kako i kada napraviti. Projekt je niz različitih aktivnosti. Svaka aktivnost pomno i detaljno je isplanirana i izvedena.

slide3
• SVRHA PROJEKTA

1. - razvijanje veće sposobnosti rada s drugima

- veće uključivanje u procese odlučivanja

- preuzimanje veće odgovornosti

- razvijanje većih sposobnosti razumijevanja drugih

- veća aktivnost u zajednici

- otkrivanje ili poticanje talenata

- dobivanje praktičnih vještina

slide4
2. – stjecanje vještina uporabe današnjih računala i primjenskih programa

- poticanje uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije u drugim predmetima

- upoznavanje s osnovnim načelima i idejama na kojima su sazdana računala odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija

- priprema učenika za život u sve više informacijski intenzivnom svijetu

- djelotvorno upotrebljavati računala i biti sposobni ugraditi osnovne zamisli

- algoritamskoga načina razmišljanja u rješavanju svakodnevnih problema

- prikazati pozitivno društveno i etičko ponašanje te odgovornost pri uporabi tehnologije

slide5
3. – upoznavanje prošlosti naše škole

- proučavanje nastanka škole, istraživanje povijsti samog naselja u kojem se škola nalazi

- istraživanje izgleda samog naselja i grada u prošlo vrijeme

- istraživanje načina poučavanja u 19. i 20. stoljeću

- istraživanje kako su događaji na političkoj sceni djelovali na samu namjenu i funkciju škole

- upoznavanje sadašnjosti škole; istraživanje rada škole danas (upoznavanje nastavnika i djelatnika)

- istražiti okoliš škole (ekologija)

- budućnost škole (istraživanje kako bi škola mogla izgledati i djelovati u budućnosti

- (upoznavanje s novim projektom škole)

slide6
4. PROJEKTNI CILJ:

Projektom „NAŠA ŠKOLA; JUČER-DANAS-SUTRA“ želimo predstaviti našu školu na jedan nov način, izbjegavajući standardne priredbe. Kroz rad na projektu želimo primjenjujući novu tehnologiju upoznati što više nastavnog sadržaja na učenicima zanimljiv način, te to na kraju prezentirati roditeljima i zajednici, prezentirajući ne samo povijest škole već i naše znanje.

slide7
• VRSTA PROJEKTA

- Projekt je timski; uloge su jasno definirane, svatko ima drukčiji (komplementaran) posao

 • • TRAJANJE I SLOŽENOST PROJEKTA

Projekt je složen; aktivnosti traju nekoliko mjeseci (3 mjeseca)

Napomena: trajanje ovisi o nivou zrelosti učenika, njihovom i našem iskustvu u projektnom načinu rada te količini vremena koju ćemo projektu posvetiti

slide8
• ŠTO NAM NUDI PROJEKTNI PRISTUP?
  • pomovirati bogato učeće okružje u kojem svaki element takvih metoda dolazi do izražaja
  • nudi učenicima osjećaj svrhe ( praktična i korisna strana učenja )
  • stvara kontekst pravog života ( zajadničke odluke, odgovornost, poteškoće, nesuglasice... )
  • potiče konstruktivni odnos u maloj grupi ( uspjeh grupe ovisi o njima svima, ono što pojedinac dobiva je za korist cijele grupe )
  • nudi nezaboravan učeći kontekst ( dijeljenje najboljih trenutaka, prebrođene poteškoće, jedinstven osjećaj zajedništva ... )
slide9
omogućuje prilagođavanje osobnih potreba i raznolikost interesa ( svaka osoba je u mogućnosti doprinjeti na jednak način zajedničkom cilju )
 • nudi obogaćenu shemu progresivnog razvoja ( proširenje i produbljivanje razmišljanjao edukacijskim potrebama I interesima u danom vremenu u određenom društvu )
 • promovira učenje temeljeno na vrijednostima ( kad treba riješiti sukobe, što je prošlo dobro, a što loše )
 • odgovara na potrebe i interese učenika u određenoj skupini
 • potiče značajan i konstruktivan odnos među učenicima, a i nama odraslim osobama ( svi su zajedno uključeni i predani istom cilju )
 • omogućuje ulogu odraslog voditelja ( omogućuje da proširimo svoju ulogu )
slide10
• ULOGA ODRASLOG VODITELJA
 • Uloga odraslog voditelja je vrlo važna.

Uloga voditelja je:

  • pokretanje partnerskog odnosa ( treba ga graditi na zajedničkom povjerenju i poštivanju )
  • vodstvo prema ostvarivim projektima ( projekti koji se mogu ostvariti )
  • uključivanje učećih mogućnosti ( učeće mogućnosti uključiti u opću ideju projekta tako dasvaki učenik može napredovati prema više edukacijskih ciljeva )
slide11
osiguravanje edukacijskog napretka ( voditi računa koja je svrha projekta )
 • osiguravanje uspjeha ( postizanje niza ciljeva, imati na umu

globalnu sliku projekt, težiti uspješnom ishodu )

 • korištenje pravila i zakona kao praktičnog koda življenja ( treba biti vjeran pravilima i postavljenim zakonima )
 • iskoristiti sve najbolje elemente i metode ( možda otkrijemo i

nove načine i poboljšamo projekt )

 • zadržavanje motivacije i davanja potpore ( stmulirati manje

privlačne zadatke neophodne za projekt )

slide12
DIJELOVI PROJEKTA

1. DIO – PROJEKT „NAŠA ŠKOLA; JUČER –DANAS-SUTRA“

• PRIKAZIVANJE IDEJE CIJELOJ GRUPI

Učitelj prezentira ideju cijeloj grupi.

Projektom „Naša škola; Jučer-danas-sutra“ predstaviti našu školu na nov i suvremen način.

slide13
Kako to ostvariti:
 • snimajući samostalno film o njenoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti; montirajući film na računalu tako da preraste u jednu cjelinu
 • snimajući fotografije digitalnim aparatom, obrađujući ih i uređujući ih adekvatnim programima na računalu te prirediti izložbu skrivenih kutaka škole
 • izrađujući školski list putem računala
slide14
Projekt će se ostvariti u integracijsko – korelacijskom nastavnom sustavu povezivanjem sadržaja svih nastavnih područja:
 • PID – prošlost, sadašnjost, budućnost; okoliš škole; ekologija
 • GK – himna škole
 • LK – grafička obrada videa, slika, školskog lista, novog loga škole
 • HJ – literarni radovi
 • MAT – brojevna crta; godine u prošlosti škole
 • TZK – šetnje u prirodi i okolici škole
slide15
Učitelj prezentira i okvirni scenarij po kojem će se snimati film (dokumentarnog karaktera).
 • Napomena* scenarij se tijekom snimanja i nadolasku novih ideja može mijenjati i nije fiksni.

Treba poštivatikreativnost učenika.

• OCJENJIVANJE IDEJA

 • Nakon prikazivanja ideje, vodi se rasprava, razmjenjuju se mišljenja i ocjenjuje iznesena ideja.

• POSTIZANJE DOGOVORA

 • Nakon rasprave u kojoj je izuzetno važno poslušati sva mišljenja postiže se dogovor.
slide16
2. DIO – UKLJUČIVANJE UČEĆIH MOGUĆNOSTI

• ODREĐIVANJE TEŽINE PROJEKTA

 • Projekt je prilagođen zrelosti i mogućnostima učenika (s obzirom da u projektu sudjeluju i učenici s posebnim potrebama -učenik s cerebralnom paralizom). Svaki učenik će raditi ono što može. U projektu mogu sudjelovati svi učenici i djelatnici škole u skladu sa svojim interesima i mogućnostima. Kako treba voditi računa o djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama s jedne strane, tako treba voditi računa i posebno nadarenoj djeci s druge strane.
slide17
• ODREĐIVANJE ISHODA PROJEKTA

Očekujemo kao ishod ostvarenje postavljenih ciljeva.

 • • KORIŠTENJE METODA

Nema ploče i krede. Klasičan način poučavanja je zamijenjen istraživanjem. Radi se suvremenom tehnologijom i suvremenim metodama koje su današnjim učenicima daleko zanimljivije nego ploča i kreda.

 • Metode rada:

metoda praktičnih radova

metoda demonstracije

metoda crtanja

metoda pisanja

metoda čitanja i rada na tekstu

metoda razgovora

metoda usmenog izlaganja

slide18
3. DIO – PLANIRANJE
 • • IZRADA ORGANIZACIJSKIH I VREMENSKIH ODREDNICA
 • Mjesto:- projekt se provodi u:

- prostorijama škole:

- tjedni sastanci-informatička učiona

- svakodnevni dogovori – učionica 4. r - dvorištu škole i športskim terenima:

- na svim školskim događanjima koji će se odvijati tijekom predviđenog trajanja projekta

- izvan škole (športska i literarna gradska natjecanja... )

slide19
Vrijeme: Trajanje projekta je 3 mjeseca najmanje
 • Projekt se ne može odrediti dnevnim vremenskim limitom. Njime se bavi svakodnevno. Ovaj projekt se „živi“.
slide20
• RAD NA STRUKTURAMA ULOGA I TIMOVA
 • Određivanje timova: Podijeliti 4. r na 4 skupine (izabrati voditelje timova)
 • Ova 4 tima i njihovi voditelji su koordinatori. Svaki tim ima svoj zadatak, a svi učenici škole i djelatnici trebaju znati kojem timu (voditelju) trebaju dostaviti rad. Svim timovima upravlja voditelj projekta čija je uloga mentorska.
slide21
1. skupina: - istraživanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti škole
 • - snimanje digitalnih fotografija škole i pohranjivanje istih na računalo
 • - prikupljanje materijala o školi od ostalih učenika
 • - intervjui s djelatnicima i zapisivanje istih na računalu
slide22
2. skupina: - istraživanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti škole
 • - obrada i izrada snimljenih fotografija i postavljanje izložbe
slide23
3. skupina: - snimanje filma digitalnom kamerom i montaža istog
 • - konstantna suradnja sa svim djelatnicima škole
slide24
4. skupina: - prikupljanje literarnih, likovnih i inih radova, te njihov prijepis i obrada na računalu
 • - izrada školskog lista na računalu
slide25
odrediti termin od 90 minuta jednom tjednom u kojem će se susretati voditelj projekta s voditeljima timova i ostalim suradnicima iz škole koji su uključeni u projekt
 • surađivati kada je to potrebno i svakodnevno budući da je priroda projekta takva da zahtijeva stalan angažman
 • timovi moraju biti u stalnom kontaktu međusobno, a voditelji timova sa ostalim učenicima i djelatnicima s kojima surađuju
slide26
• PREDSTAVLJANJE OBOGAĆENOG PROJEKTA VODITELJIMA TIMOVA
 • • SURADNJA S OSTALIM UČENICIMA, DJELATNICIMA, RODITELJIMA
 • Suradnja s ostalim učenicima: - konstantna

- suradnju prilagoditi obvezama

učenika

slide27
Suradnja s djelatnicima:
 • - voditelji timova surađuju konstantno s djelatnicima voditelji timova dogovaraju snimanja pojedinih djelatnika,
 • s njima dogovaraju dolazak na nastavne satove i snimanje

pojedinih sekvenci

 • - istaknuta suradnja s profesorima likovne kulture i hrvatskog jezika
slide28
Suradnja s roditeljima:

- o projektu obavještavaju se roditelji putem roditeljskog sastanka i web stranice škole

- poticanje uključivanja roditelja u projekt (ovisno o interesima

pojedinca)

- prikupljanje arhivske građe koju možda roditelji posjeduju

- dati vremena svojoj djeci da ga posvete projektu

- uključivanje u projekt na svim razinama

slide29
Suradnja s lokalnom zajednicom:

- škola kao svojevrsni spomenik kulture i vremena

svojeg naselja važan je dio ovog dijela Zagreba

- budući je škola predviđena za rušenje te će se graditi

nova zgrada, ishod ovog projekta bi bili i svojevrsni

dokumenti o povijesti škole i naselja koje bi ostavili

u naslijeđe drugim naraštajima Knežije i Zagreba

 • Voditelj projekta sve gornje oblike suradnje prezentira ravnatelju (posebno o dijelu snimanja djelatnika i dijelova nastavnih satova). Snima se samo s dopuštenjem ravnatelja i djelatnika, i roditelja učenika.
slide30
4. DIO – PRIPREMA
 • • PRIKAZ 3. DIJELA CIJELOJ GRUPI
 • • USAGLAŠAVANJE OSOBNIH EDUKACIJSKIH ZADAĆA SA ZADACIMA
 • • KAKO IZVRŠITI ZADATAK (UPORABA SUVREMENE TEHNOLOGIJE)
slide31
1.skupina:

- učenici istražuju arhivsku i ostalu građu škole (čitanje monografije škole)

 • učenici uporabom digitalnog fotoaparata snimaju okolinu i unutrašnjost, pohranjuju sliku u datoteku na računalu te postaju svjesni da je slika digitalna time što se povećava do vidljivosti piksela
 • - učenici obavljaju intervjue s djelatnicima (bivšim i sadašnjim) škole

- zapisivanje intervjua na računalo programima za obradu teksta

slide32
2. skupina:

-učenici istražuju arhivsku i ostalu građu škole

- nakon pohranjivanja digitalnih fotografija na disk računala. programskim alatom za višestruku promjenu imena i veličine slikovne datoteke prilagoditi zbirku drugim potrebama (školskom listu, web stranicama)

- izrada fotografija (pisačem) i postavljanje izložbe skrivenih kutaka škole u prostorije škole

slide33
3. skupina:

- pomoću kamere snimiti niz kraćih videozapisa (plan snimanja

prema scenariju)

- obraditi video zapise i montažom stvoriti cjelinu

slide34
4. skupina:

- prikupljanje literarnih, likovnih i inih radova učenika

 • prijepis i obrada prikupljenih radova na računalu programom za obradu teksta
 • izrada školskog lista
slide35
Opis tehnoloških rješenja koja koriste korisnici projekta:
 • - Računala Pentium IV, 256 RAM, 17“ monitori
 • - Operacijski sistem Windows XP
 • - Microsoft Office Word 2003.
 • - ADSL internetska veza
 • - Adobe Photoshop CS V8
 • - Adobe InDesign CS
 • - Windows Movie Maker
 • - VideoStudio
 • - Sony digital video camera recorder- handycam, digital 8
 • - Olympus, digital camera
 • - Camedia master 4.2
slide36
• POSEBNI ZADACI ZA ODRASLE VODITELJE
 • Učitelj (voditelj projekta) ima ulogu mentora i on tijekom projekta povremeno provjerava kvalitetu izradbe zadatka. On učenicima često daje povratnu informaciju o kvaliteti uratka i potiče ih da sami uočavaju grješke i da ih ispravljaju, pri čemu se one ne kažnjavaju, već se učenika potiče da ih doživljavaju kao priliku da nešto nauče.
 • Posebni zadaci:

Učitelj LK – izrada loga škole i odabir likovnih radova

Učitelj GK –uvježbavanje himne škole sa zborom, snimanje zapisa

Učitelj HJ – odabir literarnih radova i lektoriranje

Učitelj INF – pomoć pri uporabi novih računalnih programa koji se koriste u projektu

slide37
5. DIO – PROVEDBA PROJEKTA
 • •RAD NA ZADACIMA
 • • RAZMJENA ISKUSTVA I IZVJEŠTAVANJE O OBAVLJENIM ZADACIMA ILI O TEŠKOĆAMA
 • • OBRADA PRIKUPLJENIH PODATAKA
 • • ORGANIZIRANJE I PREDSTAVLJANJE REZULTATA
 • Važne napomene za provedbu:

• Rad skupina na zadacima obavlja se gotovo svakodnevno.

• Stalan kontakt s voditeljem

• Susreti voditelja s voditeljima timova i ostalim suradnicima (djelatnicima i učenicima) iz škole – jednom tjedno, 90 minuta

slide38
6. DIO – EVALUACIJA I PREPOZNAVANJE NAPRETKA SVAKOG POJEDINCA
 • • OCJENJIVANJE PROJEKTA I NAPRETKA SVAKOG POJEDINCA
 • • PREPOZNAVANJE NAPRETKA
 • • Susreti grupa – jednom tjedno u informatičkoj učionici, 90 minuta – najmanje;
 • pregled učinjenog
 • sagledavanje teškoća i rješavanje istih
 • pitanja učenika
 • dogovor za slijedeće korake
 • Napomena: budući da je za provedbu ovog projekta potrebno surađivati s velikim brojem djelatnika i učenika, potrebno je biti izuzetno strpljiv i fleksibilan te poštivati brojne obveze subjekata koji sudjeluju u projektu. Obvezno jednom tjedno razmijeniti iskustva s ostalim učenicima koji nisu naposredno u razredu.
slide39
Na kraju projekta učitelj od učenika traži evaluaciju vlastitog rada:

- procjenu razumljivosti

- procjenu zanimljivosti

- procjenu korisnosti

 • prijedloge za budući rad
 • Primjer 1.:
 • Upitnik za grupnu procjenu procesa suradničkog učenja u kojem se od grupe zahtjeva da donesu zajedničku procjenu kvalitete svoga rada
slide40
Primjer 1.:
 • Upitnik za grupnu procjenu procesa suradničkog učenja u kojem se od grupe zahtjeva da donesu zajedničku procjenu kvalitete svoga rada
 • Tablica za procjenu procesa suradničkog učenja u grupi u kojoj se svakom članu grupe omogućuje da izrazi svoje mišljenje
slide41
Primjer 2.
 • Označi znakom „X“ one rečenice koje se odnose na tebe:
 • Za vrijeme rada u grupi:
 • Izgovarao/la sam rečenice zbog kojih su se drugi osjećali loše.
 • Čak i kada se nisam u potpunosti/la slagao/la s idejama svojih kolega pokušao/la sam se nasmješiti kako bih ih ohrabrio/la u radu.
 • Osjećam se super kada se drugi ljudi zbog mog ponašanja sretni.
 • Kada se nisam slagao/la s nečijim mišljenjem rekao/la sam to na neagresivan i prihvatljiv način.
 • Vodio/la sam računa da prilagodim glas radu u grupi i da ne budem suviše glasan/na.
 • Kada je netko od mojih kolega posato preglasan, pristojno sam ga/ju upozorio/la da prilagodi glas.
 • Na kraju rada sam pomogao/la u pospremanju radne površine.
slide42
7. DIO – PROJEKCIJA/PROSLAVA
 • • OSVRT NA DUHOVNE VRIJEDNOSTI
 • • ORGANIZACIJA PROSLAVE
 • - prezentacija učinjenog na Danu škole
slide43
ZAKLJUČAK
 • Ovim načinom učenici ako smijem reći „prelaze granice“ i to svojom i samo svojom voljom. Nauče su više od predviđenog, iz više razloga;
 • vrlo su motivirani
 • nema ploče i krede: klasičan način poučavanja zamijenjen je istraživanjem. Projekt iz dana u dan „rastae“.
 • radi se sa suvremenom tehnologijom i suvremenim metodama koje su današnjim učenicima daleko zanimljivije nego ploča i kreda
 • Djeca dok istražuju uče sadržaje koji su subjekt istraživanja, no uče i primijenjujući novu tehnologiju pri istraživanju. Dakle, učenje ide u dva smjera.