a ganjalyan@mskh am http anulganjalyan wordpress com
Download
Skip this Video
Download Presentation
Հաշվետվությունը ըստ դասարանների 2-րդ դասարան

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Հաշվետվությունը ըստ դասարանների 2-րդ դասարան - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Կիսամյակային հաշվետվություն Անգլերեն լեզու Դպրոց-պարտեզ Դասավանդող՝ Աննա Գանջալյան [email protected] http://anulganjalyan.wordpress.com/. Հաշվետվությունը ըստ դասարանների 2-րդ դասարան. Fruits------- Vegetables------- Classroom objects----- Clothes----------

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Հաշվետվությունը ըստ դասարանների 2-րդ դասարան' - junius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a ganjalyan@mskh am http anulganjalyan wordpress com
Կիսամյակային հաշվետվությունԱնգլերեն լեզուԴպրոց-պարտեզԴասավանդող՝ Աննա Գանջալյան[email protected]://anulganjalyan.wordpress.com/
slide2
Հաշվետվությունը ըստ դասարանների2-րդ դասարան
 • Fruits-------
 • Vegetables-------
 • Classroom objects-----
 • Clothes----------
 • Letters----http://www.starfall.com/
 • Animals----
slide3
Կիսամյակիվերջումսովորողներըձեռքենբերելհետևյալլեզվականկարողությունները.
 • Կարողանումեններկայանալ
 • Անվանելշրջապատողառարկաները՝նշելովնրանցգույները
 • Կարողանումենփոքրիկերկխոսությունվարելիրարմիջև
 • Պատասխանելպարզհարցերին
 • Կարողանումենճանաչելտառերը և նրանցհնչյունները
slide4
3-րդ դասարան
 • I և II դասարաններում ուսուցանվող բոլոր թեմաները կրկնվում են 3-րդդասարանում՝ բառապաշարիավելացմամբ, ինչպեսնաևավելանումենստորևբերվածթեմաները.
 • My family
 • My flat
 • School objects
 • Grammar(a, an հոդերը, եզակի և հոգնակի թվերը, have/has got բայը
slide5
Կիսամյակիվերջումսովորողներըձեռքենբերելհետևյալլեզվականկարողությունները.
 • Կարողանումենգրելովիրենքիրենցներկայացնեն
 • Կարողանումենպատմել և գրելիրենցընտանիքիմասին
 • Կարողանումենբանավոր և գրավորնկարագրելիրենցբնակարանը
slide6
4-րդ դասարան
 • My day
 • Meals
 • Grammar(Present Ind. Tense, Present Cont. Tense, countable and uncountable nouns)

Մասնակցություն <> -ինտվյալդասարանի

հետ:http://digitech.mskh.am/node/268

slide7
Կիսամյակի վերջում սովորողները ձեռք են բերել հետևյալ լեզվական կարողությունները.
 • Կարողանում են պատմել և գրել դպրոցի, օրվա, ընտանիքի և բնակարանի շրջակա միջավայրի մասին ավելի մեծ բառապաշարով քան 3-րդ դասարանում
slide8
5-րդ դասարան
 • My day
 • My school http://www.mskh.am/am/24354
 • Seasons http://b4.mskh.am/node/3258
 • Holidays
 • Grammar(Present Ind. Tense, Present Cont. Tense, Past Ind. Tense, Future Ind. Tense, Adjectives)
 • Ուսումնականճամփորդությունների ընթացքում աշխատումեմհնարավորինչափօգտագործել
 • անցածբառապաշարը, լեզվականկառուցվածքներըամրապնդելուհամար` օգտագործելովճամփորդությանընթացքումակամայիցստեղծվողիրավիճակները http://b4.mskh.am/node/3321
slide9
Կիսամյակի վերջում սովորողները ձեռք են բերել հետևյալ լեզվական կարողությունները
 • Կարողանում են ներկայացնել իրենք իրենց, ընտանիքի անդամներին և ընկերներին:
 • Կարողանում են հասկանալ և կարճ ձևով տալ տեքստի գլխավոր տեղեկատվությունը և գաղափարը:
 • Կարողանում են կազմել և գրել նախադասություններ տրված բառերով և բառակապակցություններով:
 • Կարողանում են հասկանալ և գրել անձնական կարճ նամակներ, որոնք վերաբերում են առօրյային, դպրոցին կամ սիրելի զբաղմունքին:
slide10
6-րդ դասարան
 • My friends and relatives
 • Seasons
 • Holidays
 • My school
 • Grammar(Past Ind. Tense, Future Ind. Tense, Adjectives, Comparison of adjectives)
slide11
Կիսամյակի վերջում սովորողները ձեռք են բերել հետևյալ լեզվական կարողությունները
 • Կարողանում են հասկանալ և կազմել պարզ ընդարձակ նախադասություններ:
 • Կարողանում են տալ նկարագիր հաջորդ օրվա գործողությունների մասին;
 • Կարողանում են կարդալ և հասկանալ 6-րդ դասարանի քերականական կառուցվածքներով և ծանոթ թեմաներով գրված տեքստերի ընդհանուր բովանդակությունը:
 • Կարողանում են կարճ շարադրել լսված խոսքը, որը ծանոթ թեմայով է և ծանոթ բառապաշարով:
slide12
Աշնանային բաց հավաքի և աշնանային մեդիաօլիմպիադայի մասնակցություն
 • Ամենամյա աշնանային բաց հավաքին ընդառաջ. Անգլերենի ուսուցման կազմակերպումը Դպրոց-պարտեզի իմ դասարաններումhttp://www.mskh.am/am/22689
 • Աշնանային օլիմպիադայի իմ նախագիծը,որը կոչվում է "Տարվա եղանակները":

Մասնակիցներ` Դպրոց-պարտեզի 5.2 դասարանի 12 սովորողներhttp://b4.mskh.am/node/3258

di g itec h 2013
Digitech-2013
 • Dijitec-2013-ին ներկայացրել եմ 2 հայտ՝
 • 1. Որպես դասավանդողի մեթոդական հոդվածhttp://digitech.mskh.am/node/160
 • 2. Խմբային աշխատանքով արված ուսումնական նյութhttp://digitech.mskh.am/node/268
slide14
Հաշվետվական լրացուցիչ տվյալներ
 • Կիսամյակի ընթացքում չունեմ որևէ բաց թողած ժամ:
 • Չունեմ բաց թողած սեմինար:
 • Հետևել եմ բոլոր առցանց քննարկումներին՝
 • Հեղինակայինկրթականծրագիր 2013

http://mskh.am/am/26172

 • Դասավանդողներիձմեռայինդպրոց:

http://www.mskh.am/am/25972

slide15
Անձնական և դպրոցի թվային միջոցները
 • Անձնական՝ նոթբուք, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ,
 • Դպրոցի՝ համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ուժեղացուցիչներ
slide16
Էլեկտրոնային օրացույցի գործածում
 • Իմ բոլոր դասարանների ամենօրյա տնային առաջադրանքները դնում եմ օրացույցում:
 • Ամենօրյա դասի պլանները դնում եմ օրացույցում:
slide17
Թողարկած նյութերի հղումները
 • http://www.mskh.am/am/25939
 • http://www.mskh.am/am/24354
 • http://www.mskh.am/am/24008
 • http://www.mskh.am/am/22689
 • http://b4.mskh.am/node/3258
ad