n vers tem zde 2012 bologna s rec ali malari nerde kalmi tik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NERDE KALMIŞTIK? PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NERDE KALMIŞTIK?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NERDE KALMIŞTIK? - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NERDE KALMIŞTIK?. Prof. Dr. Selda Önderoğlu Bologna Uzmanı 9 Mayıs 2012 Hacettepe Üniversitesi . Bologna Süreci. Yükseköğretimin son on yılda en hızlı ve en kapsamlı yapılanması 1998 tarihinde 4 ülkenin (İngiltere,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NERDE KALMIŞTIK?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n vers tem zde 2012 bologna s rec ali malari nerde kalmi tik

ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARINERDE KALMIŞTIK?

Prof. Dr. Selda ÖnderoğluBologna Uzmanı

9 Mayıs 2012

Hacettepe Üniversitesi

slide2

Bologna Süreci

Yükseköğretimin son on yılda

en hızlı ve en kapsamlı yapılanması

1998 tarihinde 4 ülkenin (İngiltere,

Almanya, Fransa,İtalya) bir araya

gelerek başlattığı 2010 yılında 47

ülkenin üye olduğu bir

Yükseköğretim reform süreci

Avrupa dışındaki ülkelerin de

yükseköğretim sistemlerini

etkilemektedir ( Bologna Policy Forum)

slide3

Bologna Süreci nasıl işlemektedir?

 • ULUSLARARASI DÜZEY BAKANLAR KONFERANSI (İKİ YILDA BİR KEZ TOPLANIR) BOLOGNA İZLEME GRUBU (BFUG) BFUG YÜRÜTME KURULU BFUG ÇALIŞMA GRUPLARI BOLOGNA DURUM DEĞERLENDİRMESİ (STOCKTAKİNG) ÇALIŞMA GRUBU BOLOGNA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ ÇALIŞMA GRUBU SOSYAL BOYUT ÇALIŞMA GRUBU, VB. BOLOGNA SEMİNERLERİULUSAL DÜZEY: YÖK, ULUSAL AJANS VE BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMIKURUMSAL DÜZEY: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
slide5

Hacettepe Üniversitesi’nde Bologna Süreci Çalışmaları

 • AKTS/DE çalışmaları üniversitemizde 2003 yılı kasım ayında başlamış ve gelişerek devam etmiştir.
  • Kurum AKTS/DE Danışmanları ile Bölüm Koordinatörlerin belirlenmesi
  • Fakülte ve bölümlerde eğitimler
  • AKTS bilgi paketlerinin hazırlanması
  • Bireysel danışmanlıklar, sürekli bilgilendirme
  • AKTS yönergesi- Öğrenci iş yükü nasıl hesaplanır?
  • Eğiticilerin eğitim- öğrenci merkezli eğitim
  • Yapılan işlerin geçici iş olarak algılanmasından sürekliliğe geçiş
  • Erasmus hareketlilik
 • http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/akts.shtml
slide6

tüm programlarda bu süreçlerin devam etmesi ve program güncelleme çalışmalarıyla birlikte gerçekleştirilmesi beklenir.

 • Ancak:
 • İdari anlamda bitmiş gibi görünen çalışmaların geribildirimini değerlendirme ve özellikle akademik hayata geçirme konusundaki güçlüklerimiz devam ediyor.
slide7

YÖK kararları ile

Üniversitemizde önlisans,Lisans ve Lisans üstü eğitim-öğretim programlarının öncelikle yeterliliklerinin belirlenmesi, daha sonra yeterlilikler doğrultusunda güncellenmesi ve AKTS ile ilişkilendirilmesini zorunlu kılıyor.

slide8

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)- YÖK

 • “Ulusal düzeyde bir eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar.
 • TYYÇ,YÖK bünyesinde kurulan komisyon ve çalışma grubu tarafından hazırlandı,paydaşlarla tartışıldı ve kabul edildi(2006-2010).
 • http://tyyc.yok.gov.tr/
slide9

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ çalışması(YÖK)

 • TYYÇ ile uyumlu Temel Alan yeterlilikleri: İlgili alandan öğretim elemanlarından oluşan çalışma grupları tarafından hazırlandı (21 temel alan),
 • Şu anda TYYÇ ve temel alan yeterlilikleri YÖK web sayfasında yer alıyor (http://tyyc.yok.gov.tr/ )
 • Tüm eğitim programlarında yeterliliklerin belirlenmesi ve eğitim-öğretim programlarının gözden geçirilmesi çalışmalarının bitiş tarihi: 2012 Aralık
slide10

Yükseköğretiminyenidenyapılandırılmasının; “bireylerin dünyanındeğişenkoşullarınauyumsağlayabilecekbilgi, beceriveyetkinliklerledonatılması,girişimdebulunmaktanvesorumlulukyüklenmektenkaçınmayan, eleştireldüşünmebecerilerinesahip, insanhaklarıvedemokrasi, çevresel, kültürelveestetikdeğerlerkonularındaduyarlıaktifyurttaşlarolması,ayrıcaverileneğitimingenişkitlelereerişerekülkeninyarışmacıpotansiyelinigeliştirmesi,yapılanaraştırmalarınuluslararasıdüzeydesaygınlığıolanbilimvesanatüretimineyönelmişolması, ülkeninrekabetedebilirliliğinedestekolması,toplumahizmetfaaliyetlerininetkinvesürdürülebilirkılınmasınıamaçlaması”gerektiğinidüşünüyoruz. Yenisistemkendikendineöğrenen,gelişenvekendinisürekliyenileyenbiryapıyasahipolacaktır.  (YÖK Genel Kurulu, 3 Şubat.2011)

slide12

H.Ü. 2012 BOLOGNA SÜRECİ PROJESİ

 • Adı:Program Yeterlilikleri Hazırlama, Ders Öğrenme Çıktıları Yazma ve AKTS Hesaplama: Hacettepe Üniversitesi Örneği,
 • -Alt yapı projesi,
 • -Süre: 3 yıl (başlangıç: Nisan 2012)
 • Proje evreleri:
 • 1- Nisan 2012-Aralık 2012
 • Tüm programlarda yeterliliklerin belirlenmesi
 • PİLOT ÇALIŞMA:
 • Sağlık Bilimleri F.+Eğitim F.+ Polatlı Teknik Bil. MYO.
 • -tüm programlar seviyesinde Bologna ekibi kurulması
 • - Program yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktıları yazma eğitimi
 • - Program yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktıları yazma
 • Temmuz 2012
 • www.hubologna.hacettepe.edu.tr
slide13

Proje kapsamında:

 • üniversitemizde eğitim-öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin;  
 • 1Program Eğitim Amaçları’nı yazmaları,
 • 2. Program Yeterliliklerini (Program çıktılarını) belirlemeleri,
 • 3. Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar vermeleri,
 • 4. her bir ders için “Öğrenme kazanımlarını (Çıktılarını) Yazmaları,
 • 5. Ders Öğrenme kazanımları (Çıktıları) ile Program yeterliliklerini İlişkilendirmeleri,
 • 6.ders öğretim planlarını hazırlamaları,
 • 7. Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS kredilerini hesaplamaları,
 • 8. her program için hazırlanacak tüm bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamaları amaçlanmaktadır.
slide16

Birimlere projede kullanacakları teçhizatı sağlama,

 • Çalışmasını bitiren her öğretim elemanına destek,