Download
spojen t ty americk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spojené štáty americké PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spojené štáty americké

Spojené štáty americké

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Spojené štáty americké

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Spojené štáty americké Martin Koroš DominikaLongauerová II.B 2013/2014

  2. USA všeobecne Spojené štáty americké skladajú saz 50 štátov POLOHA:v Severnej Amerike ROZLOHA: 9 826 675 km² POPULACIA: 313,9 miliónov (2012) PREZIDENT: Barack Obama MENA: americký dolár= $

  3. USA ŠTÁTNA VLAJKA ŠTÁTNY ZNAK ÚRADNÝJAZYK: angličtina HLAVNÉ MESTO: Washington D.C. NAJVÄČŠIE MESTO: New York VZNIK: 4.7.1776

  4. USA POVRCH: Kordillery ( Mount McKinley 6194 mnm) Mississippská nížina VODSTVO: Atlantickýoceán- Mississippi, Rio Grande Tichýoceán-Columbia,Colorado Severnýľadovýoceán-Mackenzie,Yukon PODNEBIE: miernepásmo, studené pásmo, tropické pásmo NÁBOŽENSTVO: protestanti 56%, katolíci 28% OBYVATEĽSTVO: Americkí obyvatelia 75,2 % Afroameričania12,1% Hispáni9% Indiáni 0,8%

  5. Hospodárstvo Spojených štátov amerických

  6. Hospodárstvo USA USA sú hospodársky najsilnejší štát sveta, s veľmi vyspelým priemyslom, poľnohospodárstvom a veľkým podielom vedy a výskumu Stručné dejiny Za menej ako 400 rokov sa USA zmenili z divočiny na najmocnejšiu priemyselnú krajinu sveta Po osamostatnení sa najrýchlejšie rozvíjal textilný a potravinársky priemysel Postavenie transkontinentálnej železnice a dostatok nerastných surovín podnietil rozmach strojárskeho, oceliarskeho priemyslu a výroby el. energie V 20. stor. svetové vojny neoslabili hospodárstvo USA USA posilnili svoj hospodársky a politický rast.

  7. Priemysel  zamestnáva 23 % obyvateľstva dostatok nerastných surovín a elektrickej energie, schopnosť rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám trhu  ½ priemyselnej výroby trojuholník: Boston Washington, Chicago nerastné suroviny: ropa, zemný plyn, uhlie, železná ruda, meď, urán, striebro, zlato, olovo, síra, zinok, fosfáty, molybdén hutníctvo železa a farebných kovov strojárstvo- 40% z celkovej priemyselnej výroby USA- výroba automobilov

  8. Priemysel Oblasť Veľkých kanadských jazier Oblasť Mexického zálivu SiliconValley

  9. Siliconvalley je prezývka južnej časti oblasti Sanfranciského zálivu v severnej Kalifornii Táto prezývka pôvodne poukazovala na množstvo firiem venujúcim sa výrobe integrovaných obvodov v oblasti, ale neskôr sa stala metaforou pre celú oblasť IT priemyslu.  Zahŕňa severnú časť údolia SantaClara a priľahlé komunity v južných častiach Sanfranciského polostrova a Východného zálivu. Rozkladá sa približne od parku Menlo (na polostrove) cez oblasť Fremont/Newark vo Východnom zálive až k San Jose, pričom stred oblasti leží približne v Sunnyvale.

  10. Poľnohospodárstvo • 3% hospodárskej produkcie - zamestnáva 3 % obyvateľov • má prvenstvo na svete vo výrobe a vývoze poľnohospodárskych výrobkov • patria medzi prvých 3 pestovateľov- kukurice, sóje, pšenice, tabaku, ovsa, citrusového ovocia, podzemnice olejnej a bavlny na svete • Zameranie poľnohospodárskej výroby – kukuričné pásmo – J a Z od Veľkých jazier - pšeničné pásmo – Z od kukuričného, menej zrážok – ovos, cukrová repa, zemiaky - bavlníkové pásmo – J oblasť, dostatok vlahy – podzemnica olejná, tabak a citrusové plody • úzky pás okolo Mexického zálivu – ryža, cukrová trstina, citrusy • Chov sústredený do kuk. a pšeničného Pásma • Chov hov. Dobytka, ošípaných, hydiny • Rybolov • 1. miesto v produkcii mäsa • 2. miesto v produkcii mlieka