Nový občanský zákoník:
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Nový občanský zákoník: Dopady na reklamu Ivan David. 11.12.2013. I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY?. Hlavní koncepční změna v pohledu na reklamu. Dle NOZ je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) nově i neadresný projev vůle (veřejná nabídka).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - julio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

Nový občanský zákoník:

Dopady na reklamu

Ivan David

11.12.2013


Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Hlavní koncepční změna v pohledu na reklamu

 • Dle NOZ je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) nově i neadresný projev vůle (veřejná nabídka).

 • = nabídkou je právní jednání splňující následující znaky (§ 1732 odst. 1 NOZ):

  • směřuje k uzavření smlouvy;

  • obsahuje podstatné náležitosti smlouvy (tak, aby smlouva mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím nabídky); a

  • je zřejmá vůle navrhovatele být vázán smlouvou.

 • Má se za to, že reklama, katalog či vystavení zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit (§ 1732 odst. 2):

  • obsahuje-li návrh dodat zboží nebo poskytnout službu;

  • je určená cena;

  • je učiněno při podnikatelské činnosti.

11.12.2013


Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 • Možné kritické výtky:

 • Dosud spíše opačný přístup českých soudů (např. rozsudky Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 33/2007, resp. sp. zn. 3 Cmo 187/2007):

  • podstatou reklamy je nadsázka, tedy principiálně není myšlena jako závazné sdělení = reklama dosud chápána tak, že zpravidla není návrhem na uzavření smlouvy, není-li prokázán opak.

 • Přístup evropské legislativy i judikatury při posuzování „průměrného spotřebitele“ jde také spíše opačným směrem:

  • ESD klade na spotřebitele větší nároky: má jít o spotřebitele přiměřeně pozorného, opatrného a informovaného.

 • I dle ust. § 3 odst. 2 písm. c) NOZ nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.

11.12.2013


Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 • Reklama, která nespadá do definice nabídky, má povahu (§ 1733 NOZ):

 • Důsledky pro praxi?

 • Je-li reklama považována za (veřejnou) nabídku, pak:

  • odvolání nabídky musí být uveřejněno před jejím přijetím + způsobem, kterým byla nabídka zveřejněna (§ 1781 NOZ; obdobně u veřejného příslibu § 2885 NOZ);

  • povinnost všem, kdo zareagují, oznámit, zda byla, nebo nebyla uzavřena smlouva = jinak uzavřena se všemi! (§ 1784 odst. 2 NOZ).

 • Jak předejít u případů, které jsou na hraně? – vhodný disclaimer, např.:

 • „Všechny uvedené údaje mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ani veřejný příslib.“

 • veřejného příslibu (§ 2884 – § 2889 NOZ), obsahuje-li alespoň slib plnění za určitý výkon nebo výsledek;

 • jinak jde pouze o výzvu k podávání nabídek.

11.12.2013


Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Jde od 1. 1. 2014 o (závaznou) nabídku?

11.12.2013


Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Jde od 1. 1. 2014 o (závaznou) nabídku?

11.12.2013


Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Jde od 1. 1. 2014 o (závaznou) nabídku?

11.12.2013


Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

II. REKLAMA A NEKALÁ SOUTĚŽ

Co je nového v nekalé soutěži ve vztahu k reklamě?

 • V zásadě je v úpravě nekalé soutěže vše při starém.

 • Nekalou soutěží je nadále (§ 2976 NOZ):

  • Jednání v hospodářském styku,

  • které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a

  • je způsobilé přivodit újmu jinému soutěžiteli nebo zákazníkovi,

 • Nová skutková podstata dotěrné obtěžování (§ 2986 NOZ):

  • Sdělování údajů o soutěžiteli, jeho výrobcích či službách

  • s využitím e-mailu, faxu, telefonu nebo podobného prostředku,

  • kdy si příjemce toto sdělování zjevně nepřeje, nebo odesílat znemožňuje svojí identifikaci.

  • = už je v podstatě pokryto současnou úpravou zákazu spamování (viz např. § 7 zák. č. 480/2004 Sb.)

11.12.2013


Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

II. REKLAMA A NEKALÁ SOUTĚŽ

 • Oproti současnosti odstraněn výslovný zákaz podvodných katalogových nabídek (§ 46 odst. 5 současného Obchodního zákoníku).

 • Změny ve formulacích některých skutkových podstat NK, např.:

 • Srovnávací reklama (§ 2980 NOZ):

 • dle současného znění § 50a odst. 2 písm. c) musí reklama objektivně srovnávat jeden nebo více základních znaků daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické, mezi nimiž může být i cena.

 • dle nového znění § 2980 odst. 2 písm. c) musí reklama srovnávat objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny.

 • Je tedy cena nově povinnou součástí každé srovnávací reklamy?

11.12.2013


Nov ob ansk z kon k dopady na reklamu ivan david

IV. REKLAMA A OCHRANA SPOTŘEBITELE

Co zůstává stejné a co se mění u ochrany spotřebitele?

 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zůstává plně zachován (vč. zákazu klamavých obchodních praktik a agresivních obchodních praktik).

 • V NOZ ještě větší důraz na poctivost a pravdivost reklamy ve vztahu ke spotřebiteli, např.:

  • je-li na obalu zboží nebo v reklamě uvedena „záruční doba“ = stejné, jako kdyby byla záruka za jakost sjednána ve smlouvě (§ 2113 NOZ),

  • smlouva musí vždy obsahovat údaje sdělené spotřebiteli před jejím uzavřením (tj. vč. údajů uvedených v reklamě); tyto údaje lze změnit jen se spotřebitelovým souhlasem, jinak platí pro obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější (§ 1822 odst. 1 NOZ)

11.12.2013