Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Docentas med.dr. Arūnas Germanavičius agerma na vicius @gmail PowerPoint Presentation
Download Presentation
Docentas med.dr. Arūnas Germanavičius agerma na vicius @gmail

Docentas med.dr. Arūnas Germanavičius agerma na vicius @gmail

304 Views Download Presentation
Download Presentation

Docentas med.dr. Arūnas Germanavičius agerma na vicius @gmail

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Psichikos sutrikimų diagnostika. Asmens psichikos sveikatos priežiūra: komponentai ir egzistuojanti sistema Lietuvoje Docentas med.dr. Arūnas Germanavičius agermanavicius@gmail.com

 2. Kodėl psichiatrija yra medicinos (o ne filosofijos) dalis? • Egzistuoja veiksmingi psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo vaistais būdai. • Gydymą vaistais gali paskirti tik apmoktas specialistas - gydytojas-psichiatras. • Didelė dalis psichikos ir elgesio sutrikimų kyla dėl somatinių veiksnių (pvz., skydliaukės sutrikimai – hipo-/hiper funkcija sukelia nerimo sutrikimų simptomus, depresinius ar kitus afektinius (nuotaikos) sutrikimus; galvos smegenų auglys gali pasireikšti psichozės su schizofrenijos simptomais) • Visi dėl psichikos sutrikimų tiriami asmenys turi būti pirmiausia ištirti visapusiškai somatiškai, nes kartais somatiniai sutrikimai egzistuoja kartu su psichikos sutrikimais. Reikia diagnozuoti ir gydyti abu (visus).

 3. Sklypo paruošimas Pamatų įrengimas Kambarių statymas Vidinė namo apdaila Nekilnojamo turto agento skelbimas Išsami anamnezė iš daugelio šaltinių Išsamus somatinis ištyrimas Psichikos būklės (klinikinis) įvertinimas Instrumentiniai ir kiti objektyvūs tyrimai Diagnozių formulavimas Ligos modelio procedūra Pagal prof. Peter Tyrer (2003)

 4. DSM: Diagnostic & Statistical Manual (DSM-IV): privaloma daugiaašė diagnostikos sistema • 1 ašis: Klinikiniai sindromai • 2 ašis: Raidos sutrikimai / Asmenybės sutrikimai • 3 ašis: Somatiniai sutrikimai ir būsenos • 4 ašis: psichosocialinių stresorių sunkumas • 5 ašis: Bendras funkcionavimo (veiklos) įvertinimas (GAF: Global Assessment of Functioning): • Dabartinis • Pastarųjų 12 mėn. aukščiausias funkcionavimo lygis

 5. Lietuvoje, kitose R. Europos valstybėse, Rusijoje, Kinijoje naudojama ne DSM, bet TLK klasifikacija • Tarptautinė Statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija (TLK-10) (PSO, 1992)

 6. Dažniausios psichikos ir elgesio sutrikimų grupės, sukeliančios naštą • Demencija: 80 mln. Alzheimerio liga Vaskulinė D. (multiinfarktinė D.) Mišrios etiologijos Lewy kūnelių D. Sergant kitomis ligomis: Parkinson’o liga, Huntingtono chorėja etc. • Protinis atsilikimas: 100 mln. • Depresiniai sutrikimai: 340 mln. • Schizofrenija: 45 mln. • Epilepsija: 40 mln.

 7. Depresiniai sutrikimai: Unipolinė depresija Bipolinio afektinio sutrikimo struktūroje Kitų afektinių sutrikimų struktūroje Kasmet 800’000 suicidų (ne visi dėl depresijos...) • Schizofrenija: Stigmatizacija: išankstinė neigiama nuostata Sutrikimas nesusijęs su agresyviu elgesiu, lyginant su bendra populiacija • Epilepsija Slapta stigmatizacija apsunkina kokybišką diagnostiką bei gydymą

 8. PSO: penki esminiai psichikos sveikatos priežiūros komponentai • Psichofarmakoterapija • Psichoterapija • Psichosocialinė reabilitacija • Įdarbinimo paslaugos • Būsto programos Taisyklė: kuo sunkesnis psichikos sutrikimas – tuo labiau reikalingi visi penki komponentai vienu metu

 9. Asmens psichikos sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje • 3 medicininės pagalbos lygiai: • Pirminis – ambulatorinis • Antrinis – ambulatorinis ir stacionarinis • Tretinis – stacionarinis (praktiškai apima psichiatrijos ligonines ir psichoneurologinius pensionatus, tačiau pastarųjų įstaigų įstatymai neapibrėžia kaip sistemos dalies, ir jos nepavaldžios SAM) • Įstatymuose įtvirtinta nuostata, kad psichikos sveikatos priežiūra turi būti teikiama tik specializuotose įstaigose, tačiau pasaulyje siekama, kad pagalba (prevencija, diagnostika, gydymas ir reabilitacija) pasiektų žmones bendruomenės lygyje.

 10. Pirminis psichikos sveikatos priežiūros lygis • Psichikos sveikatos centrai (PSC): tarpdisciplininės specialistų ekipos • Juridiškai nepriklausomos Vš Į privačios ar savivaldybių įsteigtos (www.vpsc.lt) • Poliklinikos: • Padalinyje kaip ir PSC • Psichiatras konsultantas • Bendrosios praktikos gydytojai (BPG) • Psichiatras prie BPG

 11. Pirminių psichikos sveikatos centrų skaičiaus augimas Lietuvoje

 12. PSC personalo skaičiaus augimas

 13. Antrinis psichikos sveikatos priežiūros lygis Ambulatorinė dalis: • Konsultacijų centrai prie didžiųjų šalies psichiatrijos ligoninių • Poliklinikos: • Psichiatras konsultantas • Dienos stacionarai (šiuo metu prie PL, bet ateityje prie PSC) • Narkologijos (priklausomybių) centrai, dienos stacionarai • Psichosocialinės reabilitacijos ar dienos centrai šiuo metu yra palikti likimo valiai (savivaldybių sprendimas + ar - ) Stacionarinė dalis: • Psichiatrijos ligoninės – 24/7 • Psichiatrijos skyriai bendrojo profilio ligoninėse • Narkologijos (priklausomybių) skyriai: detox, Minesotos pr

 14. Psichiatrijos lovos

 15. Psichiatrijos stacionarų lovos • 10 psichiatrijos ligoninių yra 3862 lovos (1999m.), apie 3500 (2007m.) • Apie 180 psichiatrijos lovųyra somatinėse ligoninėse psichiatrijos ar psichosomatikos skyriuose • 3 psichiatrijos ligoninės (2 Vilniuje, 1 Kaune) yra mokomosios • “Slaptos lovos”: >5.5 tūkst. yra ilgalaikėse “socialines paslaugas” teikiančiose įstaigose

 16. Tretinis psichikos sveikatos priežiūros lygis • RVPL (yra Intensyvios terapijos skyrius) • Psichiatrijos ligoninių specializuoti skyriai (teikia gydymo Elektos Impulsų Terapija (EIT) paslaugas) • Psichiatrijos skyriai bendrojo profilio universitetinėse ligoninėse (VU SK, KMUK) 22 psichoneurologiniai pensionatuose (pavaldūs SADM) gyvena apie 5800 psichikos negalės asmenų, tačiau šios paslaugos neapibrėžtos kaip psichiatrinės (ŽT padėtis !)

 17. Psichiatrijos paslaugų finansavimas • Apie 90% lėšų sistemoje skiriama stacionarinėms paslaugoms • Pirminių PSC veikla apmokama iš PSDF kapitacijos principu (pro capita) 6.70 Lt už vieną prisirašiusį gyventoją per metus • Pirminių PSC paslaugos neapmokamos, priklausomai nuo teritorijos epidemiologijos, socialinių problemų, darbo intensyvumo, specializuotų paslaugų ar prevencinių priemonių

 18. Psichiatrijos paslaugų finansavimas (2) • Psichiatrijos ligoninių paslaugos apmokamos pagal gydymo kodus, priklausančius nuo dgn. • Paslaugos apmokamos ne už faktą, bet už atvejį (apie 3500 Lt) • Kadangi vidutinė gydymo trukmė yra 30d., psichiatrijos ligoninės “gauna nemažai pelno”. Jį riboja tik rehospitalizacija (jei dažniau nei per 3 mėn. nuo paskutinės hospitalizacijos)

 19. Psichiatrijos paslaugų finansavimas (3) • Dienos stacionaro paslaugos apmokamos visiems vienodai – po 66Lt už dieną (į šią sumą kompensuojami vaistai neįskaičiuojami), nepriklausomai nuo ligos sunkumo ar gydymo/reabilitacijos intensyvumo • Psichoterapijos paslaugos apmokamos tik ambulatoriškai – t.y. kas trečia konsultacija (40 Lt), o psichologo konsultacijos iš viso neapmokamos, todėl daugelis pacientų arba jų negauna, arba moka patys (angl. outof the pocket)

 20. Psichoneurologiniai pensionatai • Psichoneurologiniai pensionatai apgyvendina psichikos neįgaliuosius praktiškai iki gyvenimo pabaigos, daliai jų būna apribotas veiksnumas; nėra jų reabilitacijos ir adaptacijos visuomenėje sistemos; dažni ŽT pažeidimai; • Vieno “globotinio” išlaikymas apmokamas iš SADM apie 1500Lt/mėn. (neskaitant investicinių programų), tik 1% šių lėšų skiriama jų gydymui;

 21. Psichiatrinė reabilitacija (PSR) • Paslaugos išplėtotos tik vaikams su raidos ir intelekto sutrikimais (proto negalės asmenims); NVO “Viltis” – yra ankstyvosios reabilitacijos modeliai; • Suaugusiems su psichikos sutrikimais ar psichikos negale – reabilitacijos paslaugos teikiamos tik pavienėse psichiatrijos ligoninėse ar pacientui išsirašius į namus - NVO, paslaugos nestandartizuotos, nėra jų įkainių; • Kai kurios savivaldybės apmoka PSR: “Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centras” – kuriamos galimybės darbinei reabilitacijai;

 22. Teismo psichiatrija • Teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba prie SAM (šiuo metu restruktūrizacija) • Ekspertizes atlieka, dalyvauja teismo posėdžiuose bei taiko teismo paskirtą priverstinį gydymą nepakaltinamiems asmenims padariusiems nusikalstamą veiką specializuoti teismo psichiatrai ir teismo psichologai • Ambulatorinė dalis: ekspertų komisijos apskrityse • Stacionarinė dalis: Utenos TP ekspertinis skyrius ir Rokiškio PL (ilgalaikis priverstinis gydymas teismo sprendimu nepakaltinamiems asmenims iš visos Lietuvos)

 23. Psichikos sveikatos priežiūros sistemos vertinimas • Nėra vertinimo ir stebėsenos sistemos • Nėra paslaugų planavimo ir raidos tendencijų (pvz., didėjant pensijinio amžiaus populiacijai – didės gerontopsichiatrijos problemų) • Valstybinis Psichikos Sveikatos centras (www.vpsc.lt) analizuoja tik sistemos veiklos rodiklius, bet neatspindi epidemiologinių rodiklių