KULATÝ STŮL PRO STUDENTY FBI VŠB-TUO
Download
1 / 10

PARTNE?I PROJEKTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

KULATÝ STŮL PRO STUDENTY FBI VŠB-TUO “ Safety AGENT “ Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu r.č . CZ.1.07/2.4.00/31.0049 17.5.2012, Podnikatelský inkubátor v Ostravě-Porubě Mgr. Šárka HERMANOVÁ Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. PARTNEŘI PROJEKTU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PARTNE?I PROJEKTU' - julie-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Partne i projektu

KULATÝ STŮL PRO STUDENTY FBI VŠB-TUO“Safety AGENT“Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslur.č. CZ.1.07/2.4.00/31.004917.5.2012, Podnikatelský inkubátor v Ostravě-PoruběMgr. Šárka HERMANOVÁČeská technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.C le projektu
CÍLE PROJEKTU

 • vytváření vazeb v oblasti průmyslové bezpečnosti mezi univerzitami, výzkumem a podnikatelskými subjekty

 • zapojení do stávajících sítí spolupráce a vytváření nových partnerství

 • navazování vztahů a rozvoj spolupráce na mezinárodní úrovni

 • propojení terciární sféry s aplikační sférou

 • rozvoj lidských zdrojů cílové skupiny


Obsah projektu
OBSAH PROJEKTU

 • odborné stáže akademických pracovníků a pracovníků VaV

 • odborné praxe a stáže studentů VŠ ve významných organizacích

 • vědecké konference a kulaté stoly na poli průmyslové bezpečnosti

 • vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na osobnostní rozvoj


C lov skupina
Cílová skupina

 • akademičtí a vědečtí pracovníci VŠB-TU Ostrava a Univerzity Pardubice

 • studenti VŠB-TU Ostrava a Univerzity Pardubice

 • další pracovníci zabývající se vzděláváním či výzkumem a vývojem v oblasti průmyslové bezpečnosti


P idan hodnota
PŘIDANÁ HODNOTA

 • zvýšení úrovně vzájemné komunikace a předávání informací napříč sektory

 • transfer znalostí a zkušeností (terciární <--> aplikační sféra)

 • vznik metodických dokumentů, které pomohou nastavit parametry pro spolupráci

 • komplexní a globální záběr projektu

 • navázání široké sítě kontaktů v oblasti průmyslové bezpečnosti v rámci ČR i v zahraničí


Shrnut dosavadn realizace
SHRNUTÍ DOSAVADNÍ REALIZACE

 • 2.4. – zahájení projektu, nástup nových členů týmu

 • Schůzky s partnery projektu, jednání o spolupráci

 • VŠB – TU Ostrava

 • UP Pardubice

 • Centrum dopravního výzkumu

 • 17.4. – Informační seminář na FBI

 • Příprava směrnic, smluv a metodických dokumentů

 • Výběrová řízení na dodavatele:

 • Interaktivního informačního portálu

 • Konferenčních, stravovacích a ubytovacích služeb

 • Vzdělávacích služeb (AJ + soft skills)


Student x podnik
STUDENT x PODNIK

 • Nabídka praxí a stáží pro studenty FBI

  • Specifikace procesu organizace stáží a praxí – viz Sandra Tokařová

   2. Odborné konzultace pro studenty FBI

  • Individuálně při kontaktu se studenty

   3. Oponentura / vedení závěrečných prací studentů FBI

  • Vystavení seznamu témat na informačním portálu

 • Kontakty na budoucí zaměstnavatele

  • Možnost získat práci u poskytovatele praxe po ukončení studia


Student x univerzita
STUDENT x UNIVERZITA

 • Práce s talenty a jejich rozvoj

 • Zkvalitňování a inovování výuky

 • Možnost výjezdu na konferenci spolu s pedagogem

 • Formy zapojení (získávání informací / požadavků)

  • Cílená zpětná vazba (dotazníky…)

  • Kulaté stoly a workshopy

  • Hodnocení studentů formou závěrečné zprávy

  • Inspirace ze zahraničí

  • SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI O CENY !!!


Student x cz tpis
STUDENT x CZ-TPIS

 • Pomoc při organizací akcí (workshopy, semináře…)

 • Účast na vzdělávacích kurzech „soft skills“

 • Kompetenční profily / sebepoznání

 • Iniciace vzniku nových partnerství

 • AGENTI !!! (kdokoliv z řad studentů, zejm. 4.-6. roč.)

  • Mluvčí / zástupce cílové skupiny

  • Nositel zpětné vazby od studentů

  • Propagátor / šiřitel informací o SA mezi studenty

  • Definice AGENTA viz brainstorminsg