Download
studium v zahrani n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studium v zahraničí. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studium v zahraničí.

Studium v zahraničí.

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Studium v zahraničí.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studium v zahraničí. Hana Koucká Petr Kulich

 2. Obsah • Představení projektu • Etapy projektu • Zdroje projektu • Cash Flow projektu • bez oportunitních nákladů • s oportunitními náklady • Shrnutí projektu

 3. Představení projektu • Naše požadavky: • 1 semestr - prezenční studium v angličtině • prestižní partnerská univerzita naší školy • 2 volná místa, chceme studovat společně • atraktivní město • Konec projektu: • 1. den semestru na zahraniční univerzitě

 4. Etapy projektu 22.4.09 30.4.09 19.2.10 1.4.10 6.9.10

 5. Zdroje projektu Počet: 1 Sazba 1: 0 Kč/hod Sazba 2: 120 Kč/hod Počet: 1 Sazba 1: 0 Kč/hod Sazba 2: 150 Kč/hod Počet: 2 Sazba 1: 0 Kč/hod Sazba 2: 0 Kč/hod

 6. Cash Flow projektu I.

 7. Cash Flow projektu I.

 8. Cash Flow projektu II.

 9. Cash Flow projektu II.

 10. Shrnutí projektu

 11. Děkujeme za pozornost.