Doç. Dr. E.Timuçin Oral
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

Doç. Dr. E.Timuçin Oral. BİPOLAR BOZUKLUK. Bipolar Bozukluk. DSÖ verilerine göre göreli düşük prevalansa karşın en önemli toplum sağlığı sorunları sıralamasında SEKİZİNCİ... Murray ve ark. 1996.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - julian-murphy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Do dr e timu in oral

Doç. Dr. E.Timuçin Oral

BİPOLAR BOZUKLUK


Bipolar bozukluk
Bipolar Bozukluk

DSÖ verilerine göre

göreli düşük prevalansa karşın

en önemli toplum sağlığı

sorunları sıralamasında

SEKİZİNCİ...

Murray ve ark. 1996


Do dr e timu in oral


Bp bir hastan n kay plar
BP Bir Hastanın Kayıpları harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

Bir bipolar kadın hasta 25 yaşında hastalanırsa...

Tedavisiz Beklenenden 9 yıl daha kısa yaşam, iş veriminde 14 yıllık yitim

Tedavi ile Yaşamının 6.5 yılını geri alacak, iş veriminin ise 10 yılını

ABD Sağlık Bakanlığı verileri 1979


Bipolar bozukluk1
Bipolar Bozukluk harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

Ciddi ve potansiyel olarak pek çok kayba yol açabilecek bir hastalık Doğrudan ve dolaylı maddi kayıplar

İşgücü kaybı

Gelişimsel kayıplar

Sosyal kayıplar

...

Ve ÖZKIYIM RİSKİ...


Bp bozuklukta zk y m
BP Bozuklukta Özkıyım harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Metodolojik sorun ve farklılıklar çeşitli veriler ortaya koymuş olsa da değişmeyen gerçek

 • BP bozukluklarda özkıyım riski oldukça yüksek

 • BP bozukluklarda özkıyım riskinin en yüksek olduğu dönem depresyon dönemi


Bipolar bozuklukta mortalite
Bipolar Bozuklukta Mortalite harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

35

30

25

20

15

10

5

0

Sağaltım uygulanmamış Koruyucu sağaltım uygulanmış

***

***P<0.001

Standardize mortalite oranları

***

***

***

***

Neoplasm

Kardiovaskülerhastalıklar

Kaza/ intoksikasyon

Özkıyım

Diğer nedenler

Toplam

22 yıl ya da daha fazla izlenmiş 220 BP hasta

Angst et al. 2002


Baz klinik zellikler
Bazı Klinik Özellikler harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Kadın=Erkek

 • Kadınlarda ilk atak genelde depresyon, erkeklerde mani

 • Yaşam boyu prevalans %0.4-1.6

 • Tek manik atağı %90 oranında yeni bir manik atak izler.


Baz klinik zellikler1
Bazı Klinik Özellikler harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Manik atakların %60-70’i bir depresif atağın hemen öncesinde ya da sonrasında ortaya çıkarlar.

 • 10 yılda ortalama 4 atak görülür.

 • Yaşlandıkça ataklar arasındaki süre kısalır.

 • %5-15 oranında hızlı döngülülük görülür.


Ya amboyu yayg nl k
Yaşamboyu Yaygınlık harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

Bipolar I%0.4 - %1.6

Bipolar II%0.5 Siklotimi%0.4 - %1


Cinsiyet ve ba lama ekli
Cinsiyet ve Başlama Şekli harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Erkekler

  • İlk hastalık dönemi daha çok mani

 • Kadınlar

  • İlk hastalık dönemi daha çok depresyon,

  • Postpartum dönemde risk artar,

  • Premenstrüel dönemde hastalanma olasılığı artar.


Bipolar i
Bipolar I harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Bir kez mani dönemi geçirenlerin %90’ından fazlası bir başka manik dönem geçirir.

 • %60- %70 maniyi depresyon izler.

 • %20- %30’unun dönem araları “normal” dir. Başka bir deyişle dönem aralarında eşikaltı belirtiler görülebilir.


Aile zelli i
Aile Özelliği harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Birinci dereceden akrabalarda;

  • Bipolar I %4-24

  • Bipolar II %1-5

  • Depression %4-24

   APA, 1994


Bipolar ii seyir
Bipolar II (Seyir) harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Hipomanik dönemlerin %60-70’i major depresif dönemin hemen ardından ya da önünden görülür.

 • “Normal” dönemler yaşla azalır.

 • Hastaların %15’i dönem aralarında “normal” olmazlar.


Do dr e timu in oral

DSM-IV harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Depresif Bozukluklar

 • Major Depresyon

 • Distimik Bozukluk

 • BTA Depresif Bozukluk

 • BP Bozukluklar

 • BP I

 • BP II

 • Siklotimi

 • Genel Tıbbi Duruma Bağlı

 • Madde Kuulanımına Bağlı

 • BTA


Do dr e timu in oral

ICD-10 harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

F30 Manik Nöbet Hipomani, Psikotik Belirti, Diğer

F31 BP Bozukluk Mani, Depresyon, Karışık

F32 Depresif Nöbet Hafif, Orta, Ağır, Psikotik

F33 Yineleyen UP Hafif, Orta, Ağır, Psikotik

F34 İnatçı DDB Siklotimi, Distimi

F38 Başka DDB Karışık, Kısa Yineleyici

F39 Belirlenmemiş


Klerman

 • BP I harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”MD

 • BP II mD

 • BP III TCA ile M

 • U-F UP aile BP

 • U-Li UP = Li yanıt

Klerman

Akıskal

 • BP I MD

 • BP II mD

 • BP III Siklotimi

 • BP IV TCA ile M

 • BP V D ailede BP

 • BP VI UPM


Bp bozuklu un do al seyri
BP Bozukluğun Doğal Seyri harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

Subsendromal Mani (Hipomani / Hipertimi)

Mani

Hipomani

Mani

Dönem arası belirtisiz evre

Subsendromal Depresyon

(Distimi)

Depresyon


Bipolar bozukluk2

Mani harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

Karma

Bipolar Bozukluk

Hipomani

Depresyon


Remisyona girme zaman

0.0 harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

0

10

20

30

40

50

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Remisyona Girme Zamanı

Depresif

Karma / Döngülenen

Manik

Remisyona giren hastaların oranı

Kupfer et al. 2000

Haftalar


Bipolar bozukluk tedavisindeki g l kler
Bipolar Bozukluk Tedavisindeki Güçlükler harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Sıklıkla doğru tanı konulamaz.

 • Sıklıkla doğru tedavi edilmez.

 • Yetersiz tedavi sıktır.

 • Doğru olmayan tedavi ile alevlenir.

Ghaemi SN et al. 2002


Do dr e timu in oral

Tedavi Seçiminde Temel İlkeler harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

 • Kanıtlanmış tedavileri öncelikle uygulayın.

 • Hastalığın her evresinde duygudurum dengeleyici kullanın.

 • Tedavi stratejinizi değerlendirmenizle bütünleştirecek bir tedavi planı yapın.

Sachs GS. 2003


Do dr e timu in oral

BP Bozuklukta Düzelme (Remisyon) harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”ve İyileşme (Recovery)

 • Akut tedavi yanıtı: Semptom şiddetinde klinik olarak anlamlı azalma (>%50);

  Kısmi Düzelme: Bazı belirtiler sürmektedir, ölçütlerin bir kısmı kaybolmamıştır.

  Tam Düzelme: Geçerli belirtiler en az 6 ay süreyle ortadan kalkmıştır.

  İyileşme: Altı aydan daha uzun bir süre tam düzelme sağlanmıştır. Tedavinin son hedefidir, ama tam iyilik genellikle seyrek ve güçtür; bazı olgularda gerçekleşmez.

Sachs GS, Rush AJ. 2003


Do dr e timu in oral

Bipolar Bozuklukta Sonlanım harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

7.8

Suisid

Kronikleşme*

15.9

Yinelemenin Sürmesi

Zurich İzleme Çalışması

n= 219

27

7.8

Yetersiz Düzelme†

25.5

Düzelir‡

16

İyileşir§

0

10

20

30

Hastalar (%)

* Son dönemin düzelmeden en az 2 yıl sürmesi

† 5 yıldan uzun bir süre GAS puanı 60’ın altındadır.

‡ Son episidoddan beri GAS puanı 60’ın üzerindedir ve süre 5 yıldan azdır.

§ Son episidoddan beri GAS puanı 60’ın üzerindedir ve süre 5 yıldan fazladır.

Sachs GS, Rush AJ.2003


Bipolar hastalarda p r zl l k veya subsendromal belirtiler
Bipolar Hastalarda “Pürüzlülük” harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”veya Subsendromal Belirtiler

Subsendromal Belirtiler;

 • Remisyonda geçen 8 hafta sonrası (iyileşme=recovery).

  Prognoz;

 • Hastalarda disfori varsa %25’i MD geçirecektir.

 • Hipomani varsa %67’si mani geçirecektir.

 • Amaç yeni akut dönemi engellenmektir.

 • Öneri profilaktik ilacı artırmak, izleme süresini kısaltmaktır.

Keller MB. 1988

Fava GA et al. 1991


Do dr e timu in oral

İlaç kullanmak = Hasta olmak harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

Hastaların çoğu, “iyi olmak” denince, bir daha ilaç kullanmalarına gerek kalmayacak olan günü hayal ederler.


Do dr e timu in oral

İyi olmak ≠ İlaçsız olmak harcanan/kaybedilen para 45.2 milyar dolar...”

İyi olmak = Semptomsuz olmak ve herkes kadar işlevsel olmak


Do dr e timu in oral

 • Hastaların % 57’si damgalanmaktan çekindiği için toplumdan uzaklaşıyor.

 • Uzaklaşma nedeni: damgalanma değil damgalanma endişesi

 • Hastaların % 95’i toplumun hastalık hakkında bilgisini yetersiz buluyor ve %75’i toplumun hastalık hakkında oldukça bilgili olmasını istiyor.

 • Damgalanma deneyimi hastaların %28 ’inin tedavisini aksatmasına neden oluyor.

Alkan ve ark. 2003