v lkommen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Välkommen - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Välkommen. Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut. Arrangörer av dagen. 192 stater för barnets rättigheter. Barnkonventionens fyra grundprinciper. Artikel 2 Icke-diskriminering. Artikel 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Välkommen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Välkommen Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut

  2. Arrangörer av dagen

  3. 192 stater för barnets rättigheter

  4. Barnkonventionens fyra grundprinciper Artikel 2 Icke-diskriminering Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet Artikel 12 Rätt till inflytande Artikel 6 Rätt till liv och utveckling

  5. Barnkonventionens styrka • Alla barns rättigheter samlade i ett dokument • Nästan alla länder i världen har ställt sig bakom barnkonventionen • Barnkonventionen ställer mycket höga krav på världens länder • Barnkonventionen är både ett juridiskt åtagande och ett politiskt verktyg för förändring • Övervakningskommitté i Genève och rapporteringssystem

  6. Vad sade då FN´s barnrättskommitté?

  7. De var bekymrade över den låga kunskapen om barnkonventionen och rekommenderade att vi ska erbjuda utbildning i barnets rättigheter för domare, advokater, poliser, socialarbetare, offentliganställda tjänstemän, personal på olika lokala myndigheter

  8. De var bekymrade över att principen om barnets bästa inte i tillräcklig omfattning följs i praktiken och rekommenderade att vi ska höja medvetenheten av innebörden om barnets bästa

  9. De uttryckte oro över den höga förekomsten av övergrepp, vanvård och våld i hemmet och rekommenderade att vi ska - erbjuda särskild föräldrautbildning - erbjuda skydd för barn som utsatts för övergrepp

  10. De var bekymrade över att vissa barn inte känner att de har något riktigt inflytande i frågor som rör deras tillvaro i samhället. och rekommenderade att vi ska främja och underlätta, samt respektera barns åsikter och barns deltagande i frågor som påverkar dem. -inom familjen, skolor, institutioner, domstolar och förvaltningar i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen.

  11. och rekommenderade att vi ska säkerställa att vuxna som arbetar med barn har utbildats att verkligen erbjuda de barn som har förmåga att uttrycka sina åsikter lämpliga möjligheter att göra detta, och att tillbörlig vikt läggs vid barnens åsikter.

  12. Barnkonventionen och lagen skall ge varje barn skydd

  13. Skolan

  14. Rättsprocessen

  15. Socialtjänsten

  16. Brott mot vuxna går före Polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2011 Rädda Barnen 2012 Polisen vill inte hjälpa mig….

  17. FN:s konvention om barnets rättigheter • Alla barn har samma rättigheter. • Barnets bästa ska komma i främsta rummet. • Barnet har rätt till liv och utveckling. • Barnet har rätt att bli hörd och påverka sin egen situation.

  18. Rädda Barnen kräver att: • Polis och åklagare följer den lagstiftning som finns och utreder brott mot barn skyndsamt. • Samverkan mellan berörda myndigheter prioriteras för att säkerställa både ett bra bemötande av barnet och en hög kvalitet på förundersökningarna. • Misstankar om brott mot barn utreda noggrant och barns rätt att komma till tals och få information tillgodoses. • Alla barn i Sverige får tillgång till barnahus av god kvalitet • Garantinivå- för förebyggande arbete och tidigt, lättillgängligt stöd

  19. Barnkonventionen-barnets rättigheter