v lkommen till finnbacksskolan l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till Finnbacksskolan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till Finnbacksskolan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Välkommen till Finnbacksskolan - PowerPoint PPT Presentation


 • 346 Views
 • Uploaded on

Välkommen till Finnbacksskolan. Presentation av personalen. Finnbacksskolan lå 11/12. Fakta 11/12. Ca 295 elever 12 klasser blandat på planen. Åk 7 = 5 klasser Åk 8 = 4 klasser Åk 9 = 3 klasser. Organisation. År 7 Totalt 125 elever. År 8 Totalt 91 elever.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Välkommen till Finnbacksskolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fakta 11 12
Fakta 11/12
 • Ca 295 elever
 • 12 klasser blandat på planen.
 • Åk 7 = 5 klasser
 • Åk 8 = 4 klasser
 • Åk 9 = 3 klasser
studieg rden
Studiegården

Riktad insats till elever med Åtgärdsprogram.

Mycket lugn studiemiljö.

 • ? speciallärare
 • Carola Hedberg, speciallärare
 • Pernilla Ottosson, specialpedagog
f rberedelseklass
Förberedelseklass
 • Just nu 15 elever i åldrarna 10 – 16 år.
befintliga lokalers f ruts ttningar
Skolcafé

Skolbibliotek

Centralt belägen skola

Många trappor, hiss finns

Tre byggnader; Bångskolan, Grubbskolan, MB

Undermålig utemiljö

GRUBBSKOLAN

Matsal

HK

Slöjd

Bild

Grubbangruppen

Musik

MB

Idrott

Befintliga lokalers förutsättningar
f r och nackdelar med skolform k 7 9
FÖRDELAR

Nya klasser – nya roller

Många jämnåriga elever

Anpassade lokaler till alla ämnen.

Ämneslärarkompetensen kan nyttjas fullt ut.

Kollegialt samarbete

Vana att hantera tonårsrelaterad problematik

Nya ögon som ser eleven

NACKDELAR

Stor omställning för eleven

Samtliga lärare är nya för eleven

Alla elever i tonåren

Risk för många korta möten mellan lärare och elev.

För- och nackdelar med skolform åk 7-9
handledarrollen p finnbacksskolan

Handledarrollenpå Finnbacksskolan

 • Att ge information till elever och föräldrar. Detta omfattar även uppföljning.
 • Att handleda elever i den egna arbetsplaneringen.
 • Att tillsammans med elever och föräldrar utforma individuell utvecklingsplan.
 • Att följa upp elevernas arbete t. ex. elevernas studiesituation, trivsel, frånvaro, lovgivning mm samt upprätta åtgärdsprogram vid behov.
 • Att samråda med eleverna om socialt beteende.
 • Att planera och leda utvecklingssamtal.
 • Att handha övrig föräldrakontakt.
 • Att vara vuxenstödjare för eleverna.
finnbacksskolans ordningsregler framtagna via klassr d elevr d och i samverkan med personalen
Finnbacksskolans ordningsregler framtagna via klassråd, elevråd och i samverkan med personalen.
 • På vår skola är det viktigt
 • att vi respekterar varandra
 • att komma i tid
 • att ha med sig rätt arbetsmateriel
 • att själv ta ansvar för läxläsning och arbete på lektionerna
 • att kunna arbeta både självständigt och med andra utan att störa
 • att lyssna då andra (vuxna eller kamrater) har ordet
 • att du använder ett vårdat språk
 • att städa och plocka bort efter sig
 • att lägga skräp i papperskorgar
 • att hålla skåp och väggar rena och fräscha
 • att ytterkläder, kepsar och mössor lämnas i elevskåpet eller utanför matsalen och hemkunskapslokalerna, enligt miljölagen.
 • att den mat du tar för dig ska du äta upp
 • att MP3-spelare och mobiltelefon endast får användas efter överenskommelse med lärare
 • att det är en låg ljudnivå i biblioteket för studier och andra aktiviteter
 • att inte äta eller dricka något i skolbiblioteket
 • att datorer används i första hand till skolarbete
 • att återställa material och möbler efter användande
 • att alla elever ska få möjlighet att boka och spela i café BoB, så att inte samma elever alltid spelar
detta kan du som f r lder f rv nta dig av oss personal
Detta kan du som förälder förvänta dig av oss personal.

* Vi är engagerade och strävar efter att vara rättvisa och konsekventa.

 • Vi ska arbeta så att ditt barn upplever trygghet och trivsel

i skolan.

* Vi accepterar ingen form av mobbning eller kränkande behandling.

* Vi arbetar för att barnen ska vara stolta över sig själva.

* Vi satsar på att främja lärandet på ett inspirerande sätt men garanterar inte att allting alltid är roligt.

* Vi arbetar för en hälsofrämjande skola.

* Handledaren har ett särskilt ansvar för ditt barns

skolsituation.

slide18
Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal

för elever i år7.

Skolan erbjuder utöver våra professioner stöd via

elevhälsan.

v ra f rv ntningar p dig som f r lder
Våra förväntningarpå dig som förälder.

* Du ser till att ditt barn får den sömn som det behöver.

* Du ger barnet förutsättningar att äta frukost innan det kommer till skolan.

* Du kommer till avtalade möten.

* Du talar inte illa om skolans personal i barnets närvaro men delger oss gärna synpunkter om skolan.

 • Du visar intresse för ditt barns skolgång och är beredd att hjälpa och stödja ditt barns lärande och vardag i skolan.

* Du låter barnet stanna hemma vid sjukdom och meddelar skolan frånvaro

* Du kontaktar skolan vid funderingar kring ditt barns skolsituation

f rv ntningar p dig som elev
Förväntningarpå dig som elev.

* Du kommer i tid till lektionerna och har med nödvändigt materiel.

* Du tar ansvar för hemuppgifter/läxor.

* Du är en god kamrat och deltar inte i mobbning eller kränkande behandling.

* Du använder ett språk som inte kan uppfattas som nedvärderande eller kränkande.

* Du är ärlig, talar sanning och vågar stå för det du gör.

* Du förhindrar skadegörelse och tar därmed ansvar för skolans miljö.

* Du följer regler som gäller på skolan.

vi hoppas du ska trivas och ser fram mot tre givande r h r p finnbacksskolan
Vi hoppas du ska trivas och ser fram mot tre givande år här på Finnbacksskolan .

Lycka till!

slide22
Avtal

Jag stödjer Finnbacksskolans förväntansdokument.

Lycksele den ………………..

……………………… ……………………………..

Förälder Förälder

…………………… ……………………….

Handledare Elev

att t nka p
Att tänka på…
 • Finnbacken strukturerar klasserna
 • Cykelhjälm
 • Hänglås till skåp
 • Långa skoldagar – frukt
 • Slöjd – en termin vardera
 • Mobiltelefonen och internet – prata med barnen om etik och moral
 • Sjukanmälan
slide24
Välkommen att se er omkring i skolan.
 • Presentationen läggs ut på hemsidan.
 • Plan 1 och 3, studiegården, skolbiblioteket, caféet, Grubbskolan
 • Återsamling i aulan kl. 19.15