Makroekonomia i wiczenia
Download
1 / 24

Makroekonomia I ćwiczenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Makroekonomia I ćwiczenia. Justyna Supińska Rok 2012. Czwartek, godz. 9:45 - 11:15. Informacje podstawowe. Wymiar godzinowy: wykłady: 30 godz. ćwiczenia: 30 godz. Prowadzący: mgr Justyna Supińska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Pokój 409 (IV piętro )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Makroekonomia I ćwiczenia' - judd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Makroekonomia i wiczenia

Makroekonomia Ićwiczenia

Justyna Supińska

Rok 2012

Czwartek, godz. 9:45 - 11:15


Informacje podstawowe
Informacje podstawowe

Wymiar godzinowy:

 • wykłady: 30 godz.

 • ćwiczenia: 30 godz.

  Prowadzący:

  mgr Justyna Supińska

  Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

 • Pokój 409 (IV piętro)

  Konsultacje: wtorek 1830- 2000 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)

  E-mail: jsupinska@wne.uw.edu.pl


Zasady zaliczenia przedmiotu
Zasady zaliczenia przedmiotu

 • Ocena końcowa = średnia z egzaminu i ćwiczeń

  (wagi odpowiednio: 70% i 30%)

  • Egzamin: min 51%, materiał z wykładów i ćwiczeń

   Aby móc podejść do egzaminu niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń 51% sumy punktów

   Zaliczenie ćwiczeń:

  • Obecność (dopuszczalne 2 nieobecności)

  • Pisemne sprawdzenie wiedzy (60%)

   • 2 kolokwia (40%+60%);

  • Projekt (30%)

  • Aktywność (10%)


Zaliczenie wicze
Zaliczenie ćwiczeń

 • Kolokwium

 • początek kwietnia i koniec maja;

 • obejmuje zagadnienia poruszane na ćwiczeniach plus tematyka wykładów (przy czym drugie kolokwium obejmuje całość materiału);

 • 2 części: teoretyczna i praktyczna

  Część teoretyczna: pytania zamknięte, półotwarte i otwarte;

  Część praktyczna: zadania obliczeniowe i na wykresach;

 • zaliczenie od 60%;

 • jedna możliwość poprawy;


Zaliczenie wicze1
Zaliczenie ćwiczeń

Obowiązuje zasada:

„ Zero tolerancji dla ściągania"

!!! Ściąganie = 0 pkt bez możliwości poprawy !!!


Zaliczenie wicze2
Zaliczenie ćwiczeń

3. Praca domowa - projekt

 • W oparciu o wiedzę zdobytą na ćwiczeniach analiza makroekonomiczna jednego z krajów OECD;

 • Forma: raport + prezentacja w trakcie 2 ostatnich zajęć

  Zawartość:

 • Wstęp – opis kraju, podstawowe informacje o położeniu, wielkości, demografii, ogólnej sytuacji politycznej i ekonomicznej, roli danego państwa na świecie

 • Analiza SNA – rachunki narodowe

 • Opis rynku pracy

 • Bilans płatniczy, kurs walutowy, handel zagraniczny

 • Inflacja, mierniki nominalne i realne, podaż pieniądza

 • Analiza lokalnego rynku kapitałowego

 • Szoki popytowe i podażowe w analizowanej gospodarce

 • Podsumowanie, wnioski


Zaliczenie wicze3
Zaliczenie ćwiczeń

3. Projekt – kwestie formalne

 • Zespoły 2-3 osobowe;

 • Waga do oceny końcowej: 30%;

 • prezentacja danych - wykresy i tabele + interpretacja, wnioski

  i podsumowanie (nie opisujemy danych ale poddajemy je analizie!!!);

 • Odniesienie danych do sytuacji makrootoczenia

  (UE, G7, gospodarka globalna);

 • Źródła danych;

  W raporcie musi być wskazane kto przygotowywał daną część.

  Jednak ocena za raport jest wspólna dla całego zespołu.

!


Zaliczenie wicze4
Zaliczenie ćwiczeń

3. Projekt - ocenianie

 • Raport:

  ocenie podlegać będzie nie tylko treść raportu ale także jego szata graficzna i struktura – wykresy, rysunki, tabele,

  profesjonalne przedstawienie tematu;

 • Prezentacja

  treść na slajdach (ważna)

  ale raczej większa rola przywiązywana do sposobu przekazu zrozumiałe, interesujące wystąpienie

  UWAGA: ma to być prezentacja a nie czytanie z kartki czy ze slajdów !!!

 • Sesja pytaniowa po każdej prezentacji

  aktywny udział będzie nagradzany

 • Ocena prezentacji przez pozostałych uczestników kursu - ankieta


Zaliczenie wicze5
Zaliczenie ćwiczeń

4. Aktywność

 • Czynny udział w zajęciach

  • odpowiedzi na pytania

  • rozwiązywanie zadań

 • Udział w dyskusji podczas prezentacji

  • zadawanie rzeczowych pytań

  • ciekawe komentarze i spostrzeżenia


Zaliczenie wicze6
Zaliczenie ćwiczeń

Skala ocen:

 • > 97,5 % – 5 +

 • 91 % – 97,5 % – 5

 • 81 % – 90 % – 4,5

 • 71 % – 80 % – 4

 • 61 % – 70 % – 3,5

 • 51 % – 60 % – 3.


Literatura
Literatura

 • Podstawowa:

  • Begg, D., Dornbusch R., Fischer S., Ekonomia, tom II [Makroekonomia], PWE, Warszawa, 2003

 • Dodatkowa

  • Blanchard O., Macroeconomics, ed. 3, Prentice Hall, 2002

  • Mankiw G., Macroeconomics, ed. 5, Worth Publishers, New York, 2003

  • Snowdon B., Vane H., Dynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa, 1998

  • Burda M., WyploszCh., Macroeconomics. A EuropeanText,

   4 ed., Oxford University Press, 2005


Ekonomia
Ekonomia

 • Podział na:

  Mikro i makroekonomię

  - czym zajmuje się mikro już wiecie 

 • A o czym jest Makro??

 • A gdyby jeszcze dodać Mezo???


Makroekonomia
Makroekonomia

Analiza makroekonomiczna jest analizą na modelach

 • Co to jest w takim razie model ekonomiczny?

 • Po co upraszczać rzeczywistość?

  • rozumieć,

  • testować,

  • prognozować.


Model ruchu okr nego w gospodarce gospodarka zamkni ta

dobra

dobra

Rynek dóbr finalnych

zapłata za dobra

zapłata za dobra

gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa

zapłata za usługi czynników

zapłata za usługi czynników

Rynek czynników

usługi czynników

usługi czynników

Model ruchu okrężnego w gospodarce- gospodarka zamknięta

Skoro już wiemy co to jest model to może czas na pierwszy z nich

Model ruchu okrężnego w gospodarce

(CircularFlow – CF)


Model ruchu okr nego w gospodarce rozszerzenie i
Model ruchu okrężnego w gospodarce- rozszerzenie I

Ale…

1) przedsiębiorstwa nie sprzedają tylko dóbr i usług konsumentom, ale też innym przedsiębiorstwom, które z kolei wykorzystują je w dalszej produkcji !!!

Pojęcia : Dobra pośrednie i dobra finalne

Wartość dodana (VA);

To samo dobro może być zarazem dobrem finalnym i dobrem pośrednim !!!Model ruchu okr nego w gospodarce rozszerzenie ii

rynek dóbr finalnych

C

I

Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych

gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa

sektor finansowy

$$kredyty dla przedsiębiorstw

SOszczędności

rynek czynników

Model ruchu okrężnego w gospodarce- rozszerzenie II

2) Gospodarstwa domowe nie wydają wszystkich swoich dochodów na konsumpcję (oszczędności i inwestycje)


Model ruchu okr nego w gospodarce rozszerzenie iii

rynek dóbr finalnych

C

I

Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych

G

gospodarstwa domowe

T PIT

rząd

przedsiębiorstwa

Finansowanie deficytu budżetowego

G –TN

$$kredyty dla przedsiębiorstw

SOszczędności

sektor finansowy

rynek czynników

Model ruchu okrężnego w gospodarce- rozszerzenie III

3) gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa funkcjonują w państwie

 dodatkowy podmiot rząd

Tp , T CIT

TR

B


Model ruchu okr nego w gospodarce rozszerzenie iv

rynek dóbr finalnych

I

Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych

C

G

gospodarstwa domowe

T PIT

rząd

przedsiębiorstwa

Finansowanie deficytu budżetowego

G –TN

$$kredyty dla przedsiębiorstw

SOszczędności

sektor finansowy

rynek czynników

Model ruchu okrężnego w gospodarce- rozszerzenie IV

4) Są też inne państwa, z którymi prowadzimy wymianę handlową

(gosp. otwarta)

Reszta Świata

Z

X

Tp , T CIT

TR

B


Sna system of national accountancy
SNA (System of National Accountancy)

1) Produkt Krajowy Brutto (PKB) i Netto (PKN)

 • w cenach rynkowych vs. czynników produkcji

 • Nominalny vs realny

 • Deflator PKB;

  2) Produkt Narodowy Brutto (PNB) i Netto (PNN)

  3) Dochód Narodowy (DN), dochód narodowy brutto, dochód krajowy brutto

  4) Dochody osobiste i rozporządzalne

  5) Budżet – nadwyżka i deficytDla u atwienia
Dla ułatwienia

Produkt, Dochód ???

Krajowy, Narodowy ???

Brutto, Netto ???

Reguła: produkt w dochód  odejmujemy podatki pośrednie;

krajowy w narodowy  dodajemy dochody z tytułu własności czynników produkcji za granicą;

brutto w netto  odejmujemy amortyzację;


Co nale y umie po zaj ciach
Co należy umieć po zajęciach ?

1. Podstawowe definicje:

 • mikro- , makro- , mezoekonomia, model;

 • PKB – rodzaje i pochodne (PNB, PNN, PKN, DI, DR…);

 • Podstawowe agregaty makroekonomiczne ( C, I, G, X, Z, T, NX, A, S…)

  2. Modele gospodarki

 • Model prosty (gosp.dom. + przeds.)

 • Gosp. Zamknięta (gosp.dom. + przeds.+ rząd)

 • Gosp. Otwarta (gosp.dom. + przeds.+ zagranica)

 • Model pełen (gosp.dom. + przeds.+ rząd + zagranica)


Praca domowa
Praca domowa

Zadania:

Zadania przesłane mailem


ad