Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU - 06 - 05 PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU - 06 - 05

EU - 06 - 05

164 Views Download Presentation
Download Presentation

EU - 06 - 05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EU - 06 - 05 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Zacharová.Materiál vznikl v rámci projektu EU peníze školám.

 2. Avantgarda ve světové literatuře

 3. Avantgarda • v umění se objevují nové směry (avantgardní/modernistické) • je třeba předchozí tradici zavrhnout, zničit vše a vystavět to znova • tím vytvářejí jiný obraz člověka a skutečnosti, která ho obklopuje → mnohdy mu běžný čtenář ani nedokáže porozumět → provokují

 4. umění a svět podle svých představ proměnit

 5. Avantgarda • v umění se objevují nové směry (avantgardní/modernistické) • je třeba předchozí tradici zavrhnout, zničit vše a vystavět to znova • tím vytvářejí jiný obraz člověka a skutečnosti, která ho obklopuje → mnohdy mu běžný čtenář ani nedokáže porozumět → provokují • typické jsou experimenty s jazykem • díla ovlivněna moderní psychologií • umělecké dílo = svědectví o pocitech a duši autora

 6. Avantgardní směry kubismus futurismus kubofuturismus dadaismus surrealismus poetismus (pouze v Čechách) expresionismus

 7. kubismus uplatnil se hlavně ve výtvarném umění snaha vše rozložit na jednoduché geometrické tvary a pak vše znovu, ale jiným způsobem sestavit typická je mnohopohledovost (1 problém z několika stran) typické jsou kaligramy (básně vytvářející obrázky) malá ČÍT1 s. 132 Obr. 1 Pablo Picasso: Housle a kytara

 8. GuillaumeApollinaire(1880 – 1918) [gijómapolinér] vl. jm. WilhelmApollinarisKostrowicki • francouzský básník, jeden z nejvýraznějších tvůrců evropské avantgardy • ovlivněn kubismem, futurismem a kubofuturismem • polského původu (matka byla polská šlechtična) • bojoval v první světové válce • hodně cestoval (i Praha) • zemřel na španělskou chřipku Obr. 2

 9. literární tvorba Alkoholy(1913) • mezník ve vývoji francouzské poezie • verše zachycují proud básníkových představ spojených velmi volnými asociacemi??? • využívá volný verš • vypouští interpunkci b. Pásmo - ovlivnila moderní světovou a českou poezii ČÍT F s. 96 • polytematická báseň sestavená sledem asociací – podle tohoto díla vznikl literární žánr pásmo (poetisté a surrealisté) Kaligramy(1918) b. Prší malá ČÍT1 s.132

 10. Futurismus • z lat. futurum = budoucnost • vznikl v Itálii před 1.SV; jeho program zformuloval FilippoTommasoMarinetti • vyjadřuje obdiv k budoucnosti; okouzlení z vývoje techniky a civilizace • sympatie s fašismem • velký ohlas měl v Itálii i v Rusku

 11. Christian Morgenstern(1871 – 1914) • básník, novinář překladatel Šibeniční písně (1905) • Nové názvy navržené přírodě: ČÍT F s. 91 Pampevlk Tygrhart Děsnýš císařský Vidamýžď Slepavka Brejmyslivec Žrahlt pampeliška levhart hroznýš královský hlemýžď hluchavka brejlovec žralok

 12. Kubofuturismus • spojení kubismu a futurismu

 13. Dadaismus • vznikl za 1. světové války ve Švýcarsku • vyjadřuje odpor k válce • založen na principu náhody • z franc. dada = houpací koník • dadaisté záměrně vytvářejí díla, která postrádají logiku • zakladatel Tristan Tzara(1896 – 1963) • francouzský básník rumunského původu • z židovské rodiny, žil ve Švýcarsku a Paříži • později přešel k surrealismu Návod, jak vytvořit dadaistickou báseň ČÍTF s. 95

 14. surrealismussirealizmus • surrealismus = nadrealismus; navazuje na dadaismus • slovo surrealismus poprvé použil G. Apollinaire ve spojení se svou divadelní hrou • vznikl ve 20. letech 20. století ve Francii • inspiruje se psychologií (důraz na podvědomí) • snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek • v tvorbě potlačuje logiku, rozum (spojuje něco, co k sobě nepatří) • bývá definován také jako psychický automatismus - rozumem nekontrolovatelný proud asociací (při tvorbě zkoumali stavy porušení psychické rovnováhy – např. hypnózu) • využívá fantazii • nejvýznamnější představitel francouzský básník André Breton • typická surrealistická povídka: Básník od Karla Čapka ČÍT F s. 101

 15. Expresionismus • rozšířil se hlavně v německy psané literatuře • snaha vyjádřit pocity nejistoty, strachu, hrůzy

 16. To, co je v mysli člověka skryto a co si normálně vůbec neuvědomujeme (např. dávné vzpomínky, představy, které potlačujeme).

 17. spojení mezi jednotlivými vjemy nebo myšlenkami zpět

 18. Obr. 3 Marcel Duchamp - Fontána

 19. Použité zdroje Všechny uvedené odkazy cit. 2011-10-11. Dostupné pod licencí CreativeCommons na WWW: Obr. 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JuanGris.Portrait_of_Picasso.jpg Obr. 2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apollinaire.jpeg Obr. 3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fontaine_Duchamp.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Avantgarda http://cs.wikipedia.org/wiki/Kubismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire http://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Futurismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Christian_Morgenstern http://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton http://cs.wikipedia.org/wiki/Expresionismus

 20. LEDERBUCHOVÁ, Ladislava a Monika STEHLÍKOVÁ. Čítanka 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-539-9.  LEDERBUCHOVÁ, Ladislava a Monika STEHLÍKOVÁ. Čítanka příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-540-9. NEZKUSIL, Vladimír. Literární výchova pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií: Výpravy do světa literatury I. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-822-3. SOUKAL, Josef. Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha : SPN, 2009. 246 s. ISBN 978-80-7235-438-2. SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce CD-ROM Praha: Fragment, 1997/1998 cit. 2011-10-02 

 21. Vysvětlivky malá ČÍT1 s. 132: NEZKUSIL, Vladimír. Literární výchova pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií: Výpravy do světa literatury I. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-822-3, s. 132. ČÍT F s. 96: LEDERBUCHOVÁ, Ladislava a Monika STEHLÍKOVÁ. Čítanka 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-539-9, s. 96.