html5-img
1 / 19

Northern Ireland

květen 2013 VY_32_INOVACE_AGJ_100111. Northern Ireland. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace.

juana
Download Presentation

Northern Ireland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. květen 2013 VY_32_INOVACE_AGJ_100111 Northern Ireland Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.

 2. Northern Ireland • a part of the United Kingdom • called Ulster • (divided into 6 counties) • location • in the north-east • of the island of Ireland • the capital • Belfast • the population • about 2 million • languages • English, Irish • Ulster Scots obr. 1

 3. The Ulster Banner the flag of Northern Ireland obr. 2 • also known as • the Ulster Flag • the Red Hand • the Ulster Flag • the Red Hand Flag used officially from1953 to 1972 by the former Government of Northern Ireland the official flag of Northern Ireland: the Union Jack

 4. Saint Patrick • the Patron Saint of Northern Ireland Saint Patrick's Cross obr. 3 • the third component of the Union Flag • representing Northern Ireland

 5. Troubles and Peace process • Ireland has been divided • into two political parts • (since 1922) • IRA • (Irish Republican Army) • started campaigns • against British ‘occupation‘ • of the six counties • in the late 1960s • 30 years • of violent acts followed obr. 4

 6. Troubles and Peace process the Grand Hotel in Brighton afterthe IRA bomb attack (the photo taken on the morning of October 12, 1984) Northern Ireland‘s nationalists (Roman Catholics) wanted to unite Ireland as an independent republic Northern Ireland‘s unionists (Protestants) wanted Northern Ireland to remain in the UK obr. 5

 7. Troubles and Peace process • this banner artwork is for those concerned about increasing • dissident terrorism in post 'Good Friday Agreement' Ireland Northern Ireland Peace/Anti-Terrorism logo the Good Friday Agreement a treaty between the UK and the Republic of Ireland (signed in 1998) obr. 6

 8. Belfast • the capital city • the largest city • an industrial port • a university city • located in the valley • of the River Lagan • surrounded by hills • a population of 600,000 obr. 7

 9. Belfast Cavehill the most prominent peak Belfast castle obr. 8 obr. 9

 10. Belfast Botanical Gardens vividly-coloured flower bedsoutside the Palm House obr. 10

 11. Derry • a shortened form • of the original name • Londonderry • a population of • 90,000 Guildhall Bloody Sunday Memorial obr. 11 obr. 12

 12. Lough Neagh the largest freshwater lake in the British Isles (391 km²) obr. 13

 13. Rathlin Island • the largest island of Northern Ireland the tip of the Kintyre Peninsula the coast of County Antrim obr. 14

 14. Slieve Donard • in the Mourne mountains • the highest point (849 m) obr. 15

 15. Giant‘s Causeway • a natural wonder • on the north Antrim coast • formed by geometric • hexagonal pillars • of basalt rock • created by • volcanic activity obr. 16

 16. METODICKÝ POKYN • Jednotlivé snímky prezentace jsou animovány tak, aby se žák mohl do výkladu aktivně zapojit. Nejprve se zobrazí fotografie, po kliknutí pak název dané tematické oblasti, památky či zajímavého místa, a teprve poté se žák postupně seznámí s jednotlivými fakty a doplňujícími informacemi, nejčastěji ve formě stručných odrážek.

 17. POUŽITÁ LITERATURA • MŰLLER, Bernd. Irsko. Praha: GeoMedia, 1996. ISBN 3-493-62788-2. • SOMERVILLE, Christopher. Velký průvodce National Geographic: Irsko. Brno: Computer Press, a.s., 2004. ISBN 80-251-1170-9.

 18. CITACE ZDROJŮ • obr. 1: PEEPERMAN. File:Map of Northern Ireland within the United Kingdom.svg - Wikimedia Commons [online]. 2012 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Northern_Ireland_within_the_United_Kingdom.svg • obr. 2: JONTO. File:Flag of Northern Ireland.svg - Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Northern_Ireland.svg • obr. 3: HOSHIE. File:St Patrick's saltire.svg - Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Patrick%27s_saltire.svg • obr. 4: OSIONI. File:Sinn Féin election poster - 1918.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2011[cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinn_F%C3%A9in_election_poster_-_1918.jpg • obr. 5: D4444N. File:Grand-Hotel-Following-Bomb-Attack-1984-10-12.jpg - Wikimedia Commonsdia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grand-Hotel-Following-Bomb-Attack-1984-10-12.jpg • obr. 6: CITIZEN69. File:No to terrorism.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:No_to_terrorism.jpg • obr. 7: ALLEN, Kenneth. File:River Lagan, Belfast - geograph.org.uk - 1304250.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:River_Lagan,_Belfast_-_geograph.org.uk_-_1304250.jpg • obr. 8: TSUMO9. File:Cavehill, Belfast.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cavehill,_Belfast.jpg

 19. CITACE ZDROJŮ • obr. 9: HURLEY, Andrew. File:Belfast Castle, Northern Ireland.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belfast_Castle,_Northern_Ireland.jpg • obr. 10: BRIDGE, Albert. File:Flower bed, Botanic Gardens, Belfast - geograph.org.uk - 1454550.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flower_bed,_Botanic_Gardens,_Belfast_-_geograph.org.uk_-_1454550.jpg • obr. 11: CODE POET. File:Derry-Guildhall.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Derry-Guildhall.jpg • obr. 12: LIGER, Marc. File:Bloody Sunday Memorial Derry.jpg - Wikimedia Commons [online]. 1991[cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bloody_Sunday_Memorial_Derry.jpg • obr. 13: CLARK, HENRY. File:Lough Neagh - geograph.org.uk - 488576.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lough_Neagh_-_geograph.org.uk_-_488576.jpg • obr. 14: NASA. File:Wfm rathlin.jpg - Wikimedia Commons [online]. 1990 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wfm_rathlin.jpg • obr. 15: ROSS. File:Slieve Donard - geograph.org.uk - 1138189.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slieve_Donard_-_geograph.org.uk_-_1138189.jpg • obr. 16: FLICKR. File:Calzada de los gigantes09.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2007[cit. 2013-05-11]. Dostupné pod licencí Creative Commonsz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calzada_de_los_gigantes09.jpg

More Related