lighthouse och handelsh gskolan i g teborg l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg. DEN LÅNGA TRADITIONEN INOM SJÖFARTSEKONOMISK OCH SJÖFARTSJURIDISK FORSKNING OCH UTBILDNING I GÖTEBORG. Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg. DEN LÅNGA TRADITIONEN INOM SJÖFARTSEKONOMISK OCH SJÖFARTSJURIDISK FORSKNING OCH UTBILDNING I GÖTEBORG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg' - joyce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lighthouse och handelsh gskolan i g teborg
Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg
 • DEN LÅNGA TRADITIONEN INOM SJÖFARTSEKONOMISK OCH SJÖFARTSJURIDISK FORSKNING OCH UTBILDNING I GÖTEBORG
lighthouse och handelsh gskolan i g teborg2
Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg
 • DEN LÅNGA TRADITIONEN INOM SJÖFARTSEKONOMISK OCH SJÖFARTSJURIDISK FORSKNING OCH UTBILDNING I GÖTEBORG
 • STARK PROFIL MOT TILLÄMPNINGAR OCH NÄRINGSLIVSRELEVANT FORSKNING OCH UTBILDNING, SNARARE ÄN AKADEMISK GRUNDFORSKNING
 • Redovisning och finansiering; kostnads- och intäktsanalys (Albert ter Vehn)
 • Marknadsanalys, strategi och organisation (Ulf af Trolle)
 • Sjörätt och allmän transporträtt (Kurt Grönfors)
 • Världshandel och råvarumarknader (Olof Jonasson)
lighthouse och handelsh gskolan i g teborg3
Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg
 • OMSTART OCH NYSTART GENOM LIGHTHOUSE
 • Bildandet av ett Centrum för sjöfartsekonomisk och juridisk forskning och utbildning år 2006
lighthouse och handelsh gskolan i g teborg4
Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg
 • OMSTART OCH NYSTART GENOM LIGHTHOUSE
 • Bildandet av ett Centrum för sjöfartsekonomisk och juridisk forskning och utbildning
 • * Utnyttjande av befintliga professurer och forskargrupper
lighthouse och handelsh gskolan i g teborg5
Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg
 • OMSTART OCH NYSTART GENOM LIGHTHOUSE
 • Bildandet av ett Centrum för sjöfartsekonomisk och juridisk forskning och utbildning
 • Utnyttjande av befintliga professurer och forskargrupper
 • Skapande av nya fasta forskartjänster
lighthouse och handelsh gskolan i g teborg6
Lighthouse och Handelshögskolan i Göteborg
 • OMSTART OCH NYSTART GENOM LIGHTHOUSE
 • Bildandet av ett Centrum för sjöfartsekonomisk och juridisk forskning och utbildning
 • Utnyttjande av befintliga professurer och forskargrupper
 • Skapande av nya fasta forskartjänster
 • Satsning på en ny generation sjöfartsforskare: Lighthouse’ forskarskola
utnyttjande av befintliga professurer och forskargrupper
Utnyttjande av befintliga professurer och forskargrupper
 • Torsten Petterssons professur i sjörätt och allmän transporträtt (Svante O. Johansson)
 • Professuren i transportekonomi och logistik (Arne Jensen)
 • Professuren i företagsekonomi, ssk. Företagsanalys (Thomas Polesie)
 • Professuren i internationell ekonomisk geografi (Claes Alvstam)
skapande av nya fasta forskartj nster
Skapande av nya fasta forskartjänster
 • Professur i sjöfartens transportekonomi och logistik
 • (Johan Woxenius)
lighthouse forskarskola
Lighthouse’ forskarskola
 • Åtta doktorandtjänster, helt eller delvis finansierade inom Lighthouse-programmet
 • Transportekonomi och logistik (Zoi Nikopoulou)
 • Sjörätt (Philip Linné)
 • Sjörätt (Jeanette Andersson)
 • Företagsekonomi / HRM (Nagmi Barka)
 • Företagsekonomi/Externredovisning (Anna Karin Pettersson)
 • Företagsekonomi/Externredovisning (Andreas Hagberg)
 • Ekonomisk historia (Jesper Hamark)
 • Företagsekonomi/Marknadsföring (Carl Sjöberger)
 • Dessutom doktorander knutna till programmet via Sjöfartsverket
utbildnings och forskningsn mnd
Utbildnings- och forskningsnämnd
 • Gemensamt rådgivande organ för utvecklings- och forskningsfrågor
 • De fem ämnesföreträdarna, samt från branschen:
 • Anders Dreijer (Broströms AB) (ordf)
 • Bo Andersson (Stockholm Chartering AB)
 • Percy Österström (Österströms Rederi AB)
 • Per A. Sjöberger (Sveriges Redareförening)
utbildnings och forskningsn mnd11
Utbildnings- och forskningsnämnd
 • Gemensamt rådgivande organ för utvecklings- och forskningsfrågor
 • De fem ämnesföreträdarna, samt från branschen:
 • Anders Dreijer (Broströms AB) (ordf)
 • Bo Andersson (Stockholm Chartering AB)
 • Percy Österström (Österströms Rederi AB)
 • Per A. Sjöberger (Sveriges Redareförening)
 • I gruppen ingår under 2009 även innehavaren av årets Assar Gabrielsson-professur i tillämpad företagsledning: Håkan Larsson
lighthouse i handelsh gskolans grundutbildning
Lighthouse i Handelshögskolans grundutbildning
 • Treårigt kandidatprogram i logistik och transportekonomi;
 • Fördjupning mot transportekonomi och logistik inom
 • ekonomie kandidatprogrammet;
 • Det tvååriga masterprogrammet ’Transport and Logistics Management’ med möjlighet till specialinriktning inom ’Maritime Transport and Logistics’;
 • Det tvååriga masterprogrammet ’International Business and Trade’;
 • Sjö- och transporträttslig fördjupning inom juris kandidatprogrammet.
svenskt och internationellt n tverk
Svenskt och internationellt nätverk
 • Det täta forsknings- och utbildningssamarbetet med Chalmers;
 • Northern Lead;
 • Swedish Intermodal Research Centre (SIRC);
 • Göteborgs m.fl. hamnar;
 • Northern Maritime University (EU-finansierat);
 • Oslo Universitet (Sjörätt);
 • Sjöfartens Analys Institut & Lloyd’s Register Fairplay,
 • …..
 • …..
 • ..för att nämna några exempel..
business ship
Business Ship
 • FYRA FORSKNINGSOMRÅDEN:
 • The Market and the Terms and Conditions of the Shipping Business
 • Maritime Law
 • Cash Flow Analysis within the Shipping Industry
 • Logistics and Transport Economics
the market and the terms and conditions of the shipping business
The Market and the Terms and Conditions of the Shipping Business
 • Modeller över långsiktiga trender i sjöburen världshandel;
 • Fokus på efterfrågan, disaggregerad på geografiska områden;
 • Bulk vs. containertrafik.
 • Framväxten av globala och regionala (och nationella) produktionsnätverk;
 • Multilateral och regional handelspolitik.
 • Stark fokusering på Asien, speciellt asiatisk internhandel
maritime law
Maritime Law
 • Stöd till de ekonomiska projekten – det rättsliga systemets möjligheter och begränsningar inom den kommersiella sjöfarten.
 • Rättsligt ramverk och finansiell planering inom rederiverksamhet;
 • Betydelsen av införandet av lagstiftning rörande säkerhet, miljö etc.;
 • Ansvarsfördelning mellan olika aktörer (civil liability protocols)
 • Försäkringsaspekter
cash flow analysis and accounting within the shipping industry
Cash flow analysis and accounting within the shipping industry
 • * Djupgående analyser av enskilda rederiföretag inom olika
 • delbranscher;
 • * Kapitalstrukturen i svensk sjöfartsnäring;
 • * Redovisning av fartyg (externredovisning) – europeisk studie;
 • * Interna faktor och omgivningspåverkande faktorer;
 • * Den lokala rederimiljön – framväxten av sjöfartskluster
 • (Donsö m.fl.).
logistics and transport economics of the shipping industry
Logistics and Transport Economics of the Shipping Industry
 • * Ett integrerat synsätt (sjöfarten som ett väsentligt element i analysen av
 • transportkedjan från dörr-till-dörr:
 • * Potentiella transportmarknader;
 • * Konkurrenskraftiga, uthålliga transportsystem;
 • * Miljöaspekter;
 • * Ansvarsfördelningen mellan aktörer i transportkedjan
 • * Innovationsaspekten.
sammanfattning handelsh gskolans m ls ttningar inom lighthouse
Sammanfattning: Handelshögskolans målsättningar inom Lighthouse
 • Långsiktig kompetenstillväxt vad gäller forskning och utbildning inom sjöfartsrelaterade verksamheter (Tioårspersektivet);
 • Generationsväxlingen! Att göra näringen attraktiv för de bästa studenterna inom ekonomi och juridik;
 • Att forskningen skall kunna ge ett bidrag till utvecklingen av den operativa verksamheten;
 • Att bidra till en ökad förståelse mellan tekniska och ekonomisk/juridiska aspekter på utvecklingen av sjöfartsnäringen.