esf ja kovd n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ESF ja KOVd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ESF ja KOVd - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

ESF ja KOVd. EV Sotsiaalministeerium Kertu Saks 17. jaanuar 2005. RAK 1. prioriteet - Inimressursi arendamine. Üldeesmärk - Eesti tööjõupotentsiaali suurendamine ja parem ärakasutamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ESF ja KOVd' - joy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
esf ja kovd

ESF ja KOVd

EV Sotsiaalministeerium

Kertu Saks

17. jaanuar 2005

rak 1 prioriteet inimressursi arendamine
RAK 1. prioriteet - Inimressursi arendamine

Üldeesmärk - Eesti tööjõupotentsiaali suurendamine ja parem ärakasutamine

Inimressursi arendamise prioriteeti kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja viiakse ellu järgmise nelja meetme abil:

 • 1.1 - tööjõu paindlikkust, inimeste toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem (Haridus- ja Teadusministeerium)
 • 1.2 - inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
 • 1.3 - võrdsed võimalused tööturul (Sotsiaalministeerium)
 • 1.4 - haldussuutlikkuse tõstmine(Riigikantselei).
rak meede 1 1
RAK meede 1.1

Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem

Eesmärk: Inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul haridus- ja koolitussüsteemi täiustamise, elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna loomise ja koolituse pakkumise kaudu.

m 1 1 v ljund ja tulemusn itajad
M 1.1 väljund- ja tulemusnäitajad
 • Väljundnäitajad

Haridussüsteemis läbiviidud

koolituskursustel osalenud:

(M/N) 24 000 (10 800/13 200)

 • Tulemusnäitajad

Koolituse edukalt lõpetanute määr 80%

slide6
Rakendusüksus

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus

INNOVE

 • Rakendamise piirkond

Eesti

rak meede 1 2
RAK meede 1.2

Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks

Eesmärk:Toetada ettevõtjate ja ettevõtetes töötavate inimeste täiend- ja ümberõpet, et säilitada ja tõsta töötajatel konkurentsivõimet tööturul, arendada ettevõtlikkust, luua tingimused uute töökohtade tekkeks ning suurendada inimeste võimekust teadus- ja arendustegevuse ning tehnoloogia arendamise valdkonnas.

m 1 2 v ljund ja tulemusn itajad
M 1.2 väljund- ja tulemusnäitajad
 • Väljundnäitajad

Ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks korraldatud koolitustel osalenud

(M/N) 12000 (6000/6000)

 • Tulemusnäitajad

Projekti lõpuks loodud uued töökohad (bruto) (M/N) 1200 (600/600)

slide9
Rakendusüksus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

 • Rakendamise piirkond

Eesti

rak meede 1 3
RAK meede 1.3

Võrdsed võimalused tööturul

Eesmärk:

Töötuse ning seeläbi ka vaesuse ja

sotsiaalse tõrjutuse laiaulatuslikum ja

tõhusam ennetamine ja leevendamine ning

sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

m 1 3 v ljund ja tulemusn itajad
M 1.3 väljund- ja tulemusnäitajad
 • Väljundnäitajad

Aktiivsetes tööturumeetmes osalenud töötute arv

(M/N) 30000 (15000/15000)

 • Tulemusnäitajad

Aktiivsetes tööturumeetmetes osalenud töötute osakaal kõikidest töötutest 35%

Peale aktiivsetes tööturumeetmetes osalemist tööle saanute osakaal kõikidest osalenutest 65%

Projekti lõpuks loodud uued töökohad (bruto) (M/N) 800 (400/400)

slide12
Rakendusüksus

Tööturuamet

 • Rakendamise piirkond

Eesti

rak meede 1 4
RAK meede 1.4

Haldussuutlikkuse tõstmine

Eesmärk:

Riigiasutuste ja kohalike omavalitsusüksuste

ning nende liitude haldussuutlikkuse

tõstmine.

esf toetuse ldised m rad taotlejatele
ESF toetuse üldised määrad taotlejatele

Meede 1.1 – kuni 75 % ESFist ja 25 % Eesti avaliku sektori raha

Meede 1.2 – kuni 75 % ESFist ja 25 % Eesti avaliku sektori raha

Meede 1.3 – kuni 80 % ESFist ja 20 % Eesti avaliku sektori raha

Meede 1.4 – kuni 75 % ESFist ja 25 % Eesti avaliku sektori raha

meetme 1 3 v rdsed v imalused t turul i taotlusvoor
Meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” I taotlusvoor

Laekus 72 taotlust,

rahastati taotlusi 33 038 648 miljoni krooni eest

Taotlejaid:

 • 32 Tööturusüsteem
 • 22 MTÜd ja SAd
 • 5 Ettevõtet
 • 4 KOVd
 • 3 Haridusasutused
 • 6 Sotsiaalministeerium ja allasutused
meetme 1 3 v rdsed v imalused t turul ii taotlusvoor
Meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” II taotlusvoor

71 taotlust

Projektide kogumaksumus 26 064 102 miljonit krooni

Taotlejad

 • 15 tööturusüsteem
 • 28 MTÜd ja SAd
 • 10 Ettevõtted
 • 9 KOVd
 • 9 Ülikoolid ja ministeeriumid
kovd i vooru projektides
KOVd I vooru projektides

“Tööotsijate lõimimine tööturule läbi rehabilitatsiooni ja tööturukoolituse Lääne-Virumaal“ nr.1.0301-0109

 • Kestus kalendrikuudes 25 kuud
 • Projekti kogumaksumus 25 301803
 • ESFist taotletav toetus 20 025 891
 • Projektis osaleb 1060 töötut , sh mehi 318, naisi 742.
 • Aasta pärast projekti lõpetamist tööle saanud töötutest 470, sh mehi 141, naisi 329
 • Projekti rakenduspiirkond Lääne-Virumaal:
kovd i vooru projektides 2
KOVd I vooru projektides 2
 • Vallad -Avanduse, Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Saksi, Sõmeru, Tamsalu, Vihula, Vinni, Viru-Nigula, Väike-Maarja.
 • Linnad - Kunda, Rakvere, Tamsalu, Tapa
 • Projekti üldine eesmärk: Heitunud ja passiivsed tööotsijad on lõimitud tööturule. Erialata või vananenud erialaga töötud on omandanud piirkonna tööjõu vajadusi arvestava eriala või saanud ettevõtlustoetust ja alustanud ettevõtlusega.
 • Partneriks on Lääne- Viru Omavalitsuste Liit. Partneri rolliks on osaleda sihtgrupi valikul, rehabilitatsiooniprogrammi ja kohanemiskursuse kavandamisel, korraldada tööharjutust ja avalikke töid omavalitsuse territooriumil.
kovd i vooru projektides 3
KOVd I vooru projektides 3

„Pikaajaliste töötute tööturule lõimimine

aktiviseerimiskeskuse loomise abil Tallinnas nr. 1.0301

0120

 • Vastutav isik Kai Kotka , projektijuht Andres Ruubas.
 • Kestus kalendrikuudes 29 kuud
 • Projekti kogumaksumus 9 445 682 krooni
 • ESFist taotletav toetus 7 453 605 krooni
 • Projektis osaleb 800 töötut , sh mehi 400, naisi 400.
 • Aasta pärast projekti lõpetamist tööle saanud töötutest 120, sh mehi 60, naisi 60.
kovd i vooru projektides 4
KOVd I vooru projektides 4
 • Projekti rakenduspiirkond: Tallinna linn.
 • Partnerid: Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsus. Panus projekti: töötute aktiviseerimiskeskuse tarbeks ruumide kasutada andmine, pikaajaliste ja heitunud töötute suunamine tööhõiveametisse, töötute hädaabitööde korraldamine.
 • Projekti üldine eesmärk: Pikaajaliste töötute tööturule tagasi toomine. Projekt on suunatud inimestele, kes mitmesugustel põhjustel on oma tööotsinguil olnud passiivsed, loobunud üldse töö otsimisest ja ei oma piisavat konkurentsivõimet. Töötutele korraldatavate koolituste, nõustamiste, tööharjumuste kujundamise ja ajutiste tööde korraldamise abil tõsta sihtgrupi konkurentsivõimet . Projekti käigus täiendõppele mitte suundunud ja alalist tööd mitte leidnud inimestele korraldada ajutisi töid, s.h. hädaabitöid .
kovd i vooru projektides 5
KOVd I vooru projektides 5

„Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule “ nr. 1.0301-0128

 • Vastutav isik Märt Jallakas , projektijuht Triin Pärsim.
 • Kestus kalendrikuudes 26 kuud
 • Projekti kogumaksumus 8 216 482 krooni
 • ESFist taotletav toetus 5 554 882 krooni
 • Projektis osaleb 213 töötut , sh mehi 125, naisi 88.
 • Aasta pärast projekti lõpetamist tööle saanud töötutest 22, sh mehi 10 ja naisi 12.
 • Projekti rakenduspiirkond: Jõgeva maakond. Vallad: Jõgeva, Kasepää, Pala, Saare, Tabivere, Torma .
kovd i vooru projektides 6
KOVd I vooru projektides 6
 • Partnerid: Jõgeva, Kasepää, Pala, Saare , Tabivere, Torma, vald, toetuste ja abirahade maksmine projektis osalejatele, ruumide leidmine tugiisikutele ja juhendajatele ning töötoale; töötute tööharjutustele suunamine, tööharjutuste läbiviimine. Projekti lõppedes haldab ruume KOV.
 • Projekti üldine eesmärk: Rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse ja kvaliteedi tõstmine ning pikaajalistele töötutele parema ligipääsetavuse võimaldamine tööturule.
kovd i vooru projektides 7
KOVd I vooru projektides 7

„Viljandimaa puudeinimeste toetamine tööturule pääsemisel“ nr. 1.0301-0134.

 • Vastutav isik Peep Raju , projektijuht Riina Tammann .
 • Kestus kalendrikuudes 24 kuud
 • Projekti kogumaksumus 6 119 113 krooni
 • ESFist taotletav toetus 4 859 693 krooni
 • Projektis osaleb 30 töötut , sh mehi 15, naisi 15.
 • Aasta pärast projekti lõpetamist tööle saanud töötutest 10, sh mehi 5, naisi 5.
 • Projekti rakenduspiirkond: Viljandi maakond. Linnad: Viljandi, Võhma, Suure-Jaani, Mõisaküla. Vallad: Abja, Halliste, Paistu, Viiratsi, Saarepeedi, Pärsti, Kõo, Suure-Jaani, Kolga-Jaani, Vastemõisa, Kõo, Olustvere, Karksi, Tarvastu, Kõpu.
kovd i vooru projektides 8
KOVd I vooru projektides 8
 • Partnerid: Viljandi Maavalitsus, projektis osalevate omavalitsuste koostöö koordineerimine. Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Linnaraamatukogu keeleõppeklassi tasuta kasutusseandmine liikumispuudega isikute nõustamiseks kahel päeval nädalas. SA Viljandi Haigla, isikute kaasamine projekti, kellele vahetult on määratud puue ja/või töövõime kaotuse protsent.
 • Projekti üldine eesmärk: Puuetega inimeste ligipääs tööturule on Viljandimaal paranenud.
 • Eesmärk on saavutada puudeinimeste suurem tööga hõivatus ja seeläbi parem elukvaliteet. Projekti tegevused toetavad abivajajate sotsiaalse aktiivsuse ja toimetulekuvõime kasvu.
 • Sihtgrupi toetamisele lähenetakse kompleksselt kasutades töökohtade, -ruumide ja -vahendite kohandamist ja teenuste osutamist puudeinimeste vajadustest lähtuvalt otsekontaktidest tööandjatega.
meede 1 3 aastal 2005 2006
Meede 1.3 aastal 2005-2006
 • 40 miljonit krooni on jagada väikeprojektidele eelarvega 100-300 000 krooni.
 • Taotlejad eelkõige MTÜd ja SAd
 • Kaasraha taotlemise võimalus TTA eelarve kaudu
meetme 1 1 taotlemine
Meetme 1.1 taotlemine
 • Esimene taotlusvoor lõppes 17.09.2004 ning selle raames laekus SA-le Innove 56 projekti, mille kogumaht oli 368 203 615 krooni ning Euroopa Sotsiaalfondist taotleti toetust 284 420 491 krooni.
 • Esimeses taotlusvoorus laekunud projektidest otsustati rahuldada 10 projektitaotlust kogumahus 45 322 383 krooni, millest ESF toetus moodustab 33 131 797 krooni.
 • II taotlusvoor on avatud 28. jaanuarini 2005.
kontakt
Kontakt:

Kertu Saks

ESF koordinatsiooni juht

Sotsiaalministeerium

Tööturu osakond

6 269 184

kertu.saks@sm.ee