1 / 5

ESF Kolokvo

ESF Kolokvo. Filadelfio, 2003 Lana, Stelet kaj Alekso. La Enhavo. 1) La Nuna Stato de la E-o Kursaro en Berklio 2) E-o Klubo 3) Sugestoj. La Nuna Stato De La E-o Kursaro En Berklio. Alekso kaj Josuo instruas nun kaj planas instrui dum ankoraux du jaroj Plano instrui mez-nivelan kurson.

dyan
Download Presentation

ESF Kolokvo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ESF Kolokvo Filadelfio, 2003 Lana, Stelet kaj Alekso

  2. La Enhavo 1) La Nuna Stato de la E-o Kursaro en Berklio 2) E-o Klubo 3) Sugestoj

  3. La Nuna Stato De La E-o Kursaro En Berklio • Alekso kaj Josuo instruas nun kaj planas instrui dum ankoraux du jaroj • Plano instrui mez-nivelan kurson. • Cxu estos suficxe da dezirantoj? • Josuo instruos gxin, dum Alekso dauxros instrui la komenc-nivelan kurson.

  4. La Kialo De La Mallonga Ekzisto De BREC • Berkeley Regional Esperanto Club (BREC) ekzistis dum du jaroj • Ne estis suficxe da aktivaj klubanoj krom ni tri • multaj studentoj intersigxis sed ne havis tempon • multaj klasanojn ne deziris Esperantumi krom dum la klaso • Eble la studentoj de eventuala mez-nivela kurso povus revivigi la klubon • La klubo vigligos la E-o movadon en universitato kaj ebligos pli long-tempajn projektojn. La klubanoj povus dauxrigi la kursaron ecx post nia foriro

  5. Sugestoj • La optimuma grandeco de la klaso estas 10-12 personoj • Estas multe pli efike uzi lernolibron ecx se la instruisto ne sekvas gxin detale. Esta bezonata lernolibro verkita por 5-monata kurso. • Pasporto al la Tuta Mondo estas efika kiel aldona kurs-materialo sed ne kiel la cxefa • Studentoj sxategas ludojn kaj ili estas efikaj en lernado (estas bezonataj pli da lud-libroj aux ret-pagxoj kun ludoj) • Se klubo estos aktiva, la klubanoj rekte povus helpi al la kurso • Necesas pli da instruado kiel instrui--retaj vidbend-kursoj?

More Related