22 2552 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552 PowerPoint Presentation
Download Presentation
การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552 - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552. นงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก. หัวข้อในการบรรยาย. ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม บทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บทบาทด้านการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
22 2552

การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศนโยบาย ลู่ทาง และโอกาส22 พฤษภาคม 2552

นงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา

ผู้อำนวยการกลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ

กรมการขนส่งทางบก

slide2
หัวข้อในการบรรยาย
 • ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
 • บทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • บทบาทด้านการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ
 • การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและเอกชน
slide3
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม
 • การใช้ประโยชน์จากภาคคมนาคมเพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค รวมทั้งรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายพื้นที่
 • การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการขนส่งที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
 • การรักษาปริมาณและมาตรฐานคุณภาพของบริการพื้นฐานในการขนส่งและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้การขนส่งสาธารณะอย่างปลอดภัยและพอเพียง
 • การให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรักษาสิ่งแวดล้อม
 • การให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการภาครัฐ และการบริการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
slide4
บทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน สะพานในประเทศเพื่อรองรับ
 • การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน สะพานในประเทศเพื่อนบ้าน
slide5
การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้านการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • ทางหลวงเอเชีย
 • ทางหลวงอาเซียน
 • แนวเขตเศรษฐกิจ GMS
 • ความร่วมมือเหลี่ยมต่าง ๆ
slide10
เส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตกเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก

เส้นทาง : เมาะละแหม่ง-เมียวดี (พม่า)-แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร - สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (สปป. ลาว) - ลาวบาว-ดองฮา-เว้-ดานัง (เวียดนาม)

slide12
เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้
 • เส้นทาง : คุนหมิง-ยูซี-หยวนเจียง-โมเฮย-ซิเมา-เฉียวเมิงหยาง-โมฮาน (สป. จีน)-บ่อเต็น-ห้วยทราย (สปป.ลาว)-เชียงของ-เชียงราย-ตาก-กรุงเทพฯ
 • เส้นทาง : เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก (พม่า)-แม่สาย-เชียงราย-ตาก-กรุงเทพฯ
 • เส้นทาง : คุนหมิง-หมี่เหลอ-หยินช่อ-ไคหยวน-เม่งซือ-เฮียโค่ว (สป. จีน)-ลาวไค-ฮานอย-ไฮฟอง (เวียดนาม)
slide14
เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้
 • เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ หรือ กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง-พนมสารคาม-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรีโสภณ-เปอสาต-พนมเปญ-นากหลวง-บาเวต (กัมพูชา)-มอคไบ-กรุงโฮจิมินห์-วังเตา (เวียดนาม)
 • เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ตราด-หาดเล็ก-แชมแยม-เกาะกง-สะแรอัมเปิล-กำพต-ลอก (กัมพูชา)-ฮาเตียน-คาเมา-นามคาน (เวียดนาม)
slide15
เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศอื่น
 • เส้นทาง: คุนหมิง-ฉูฉง-ต้าลี่-เป่าซาน-หลุ่ยลี่ (จีน)-มูแซ-ลาซิโอ (พม่า)
 • เส้นทาง : เวียงจันทน์-บ้านลาว-ท่าแขก-เซโน-ปากเซ (สปป.ลาว)-ชายแดนลาวและกัมพูชา-สะตรึงเตร็ง-กระตี-พนมเปญ-สีหนุวิลล์ (กัมพูชา)
 • เส้นทาง : นาเตย-อุดมไชย-ปักมอง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์- ท่านาแล้ง (สปป.ลาว)-หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ
 • เส้นทาง : เวียงจันทน์-บ่อลิคัมไซ (สปป. ลาว)-ฮาติน (เวียดนาม)
 • เส้นทาง : จำปาสัก (สปป. ลาว)-อุบลราชธานี